luni, 14 februarie 2011

103 - DIVINA COMEDIEJosef Stalin and Leonardo da Vinci are deep in conversation, Vladimir Putin rests his legs next to a sprawled Mike Tyson, while Margaret Thatcher – clutching her handbag – looks on with disdain. Part of the painting, titled Discussing the Divine Comedy with Dante. [Photo: gb.cri.cn]

103 famous faces in one painting

An extraordinary oil painting depicting 103 historical figures in striking detail has become the latest internet sensation, The Daily Telegraph reports.
The 6m by 2.6m painting also includes world landmarks like the Great Wall of China, the Egyptian pyramids, and Stonehenge.
On the canvas, Josef Stalin and Leonardo da Vinci are deep in conversation. Vladimir Putin rests his legs next to a sprawled-out Mike Tyson, while Margaret Thatcher – clutching her handbag – looks on with disdain.
Many of the figures in the painting are Chinese. Chairman Mao Zedong appears smoking by a round table in the center, with Chinese Premier Zhou Enlai standing behind him. Mongolian conqueror Genghis Khan is riding a horse opposite Napoleon. Ancient Chinese poet Li Bai is sprawled on a chair, seemingly drunk, with a delicate wine cup and a typewriter in front of him.
Other Chinese faces that are instantly recognizable are former Chinese leader Deng Xiaoping, the ancient philosopher Confucius, the initiator of China's democratic revolution, Dr. Sun Yat-sen, Kuomintang leader Chiang Kai-shek, and the first Chinese emperor, Qin Shihuang. Modern Chinese figures include renowned writer Lu Xun, contemporary media mogul Run Run Shaw, artist Qi Baishi, Kung Fu star Bruce Lee, and hurdler Liu Xiang. 

Message boards have erupted with contests to identify every person featured, according to The Daily Telegraph. An element of mystery also surrounds the origins of the painting, which appears to have been inspired by Raphael's Renaissance fresco, "The School of Athens".
While the figures in Raphael's painting were all ancient philosophers, there appears to be little connecting the characters in this work, which includes historical giants like Napoleon alongside Bill Gates, the bespectacled face of modern success.
But eagle-eyed observers have spotted clues as to the painting's provenance in some of the people depicted, and some people guess the painter may be Chinese.
A clue comes from three undistinguished men in contemporary dress surveying the scene from behind a wall at the top right of the picture. Internet detectives have identified these three as the little-known Chinese artists Dai Dudu, Li Tiezi, and Zhang An.
They created this oil painting - "Discussing the Divine Comedy with Dante" - in 2006, though it has only become a hit ever since the past few weeks.
Alastair Sooke, the art writer for The Daily Telegraph, says the work reflects a trend of contemporary Chinese artists adopting Western styles and subjects.
"But the Dante reference makes us wonder whether we are looking at some nether-circle deep inside the Inferno: this is a vision of Celebrity Hell," he added.

Part of the painting, titled Discussing the Divine Comedy with Dante. Chairman Mao Zedong appears smoking by a round table in the center, with Chinese Premier Zhou Enlai standing behind him. [Photo: gb.cri.cn]

Part of the painting, titled Discussing the Divine Comedy with Dante, with Chinese hurdler Liu Xiang standing in the corner. [Photo: gb.cri.cn]

Part of the painting, titled Discussing the Divine Comedy with Dante, featuring former Chinese leader Deng Xiaoping (C), and the initiator of China's democratic revolution, Dr. Sun Yat-sen. [Photo: gb.cri.cn]


Editor: Christy Zhao   Email: zhaolt@cnci.gov.cn
103 se confruntă cu un celebru în pictură
Josef Stalin şi Leonardo da Vinci sunt adânc în conversaţie, Vladimir Putin se bazează picioarele sale alături de o întins Mike Tyson, în timp ce Margaret Thatcher - strîngînd geanta ei - se uită la cu dispreţ. O parte din pictura, intitulat Discutând Divina Comedie cu Dante. [Foto: gb.cri.cn] O pictură în ulei reprezentându-103 extraordinar figuri istorice în detaliu izbitoare a devenit senzaţie mai recente internet, rapoarte de Daily Telegraph. 6m prin vopsire 2.6m include, de asemenea, puncte de reper lume cum ar fi Marele Zid Chinezesc, piramidele egiptene, şi Stonehenge. Pe panza, Josef Stalin şi Leonardo da Vinci sunt adânc în conversaţie. Vladimir Putin se bazează picioarele sale alături de o întins-out Mike Tyson, în timp ce Margaret Thatcher - strîngînd geanta ei - se uită la cu dispreţ. Multe dintre cifrele din pictura sunt chinezi. Preşedintele Mao Zedong apare fumat de o masă rotundă în centru, cu premierul chinez Zhou Enlai în picioare în spatele lui. Cuceritor mongol Genghis Khan este un cal de echitatie opus Napoleon. Vechii chinezi poet Li Bai este întins pe un scaun, aparent beat, cu o ceaşcă de vin delicat şi o maşină de scris în faţa lui. Alte fete din China, care sunt recunoscute imediat sunt fostul lider chinez Deng Xiaoping, Confucius vechi filosof, iniţiator al revoluţiei democratice din China, Dr. Sun Yat-sen, liderul Kuomintang Chiang Kai-shek, şi primul împărat chinez, Qin Shi Huang. Modern cifrele includ renumit scriitor chinez Lu Xun, mass-media contemporana mogulul Run Run Shaw, artist Qi Baishi, Kung Fu stele Bruce Lee, şi săritor Liu Xiang.
panouri de mesaje au erupt cu concursuri pentru a identifica fiecare persoană recomandate, în funcţie de Daily Telegraph. Un element de mister inconjoara, de asemenea, originile picturii, care pare să fi fost inspirat de fresca lui Raphael Renaissance, "Şcoala din Atena".
În timp ce cifrele din pictura lui Rafael, au fost toţi filozofii antici, se pare că există conectarea puţin caractere în această lucrare, care include giganti istorice precum Napoleon alături de Bill Gates, se confruntă cu ochelari de succes moderne.
Dar observatorii cu ochi de vultur au identificat indicii cu privire la provenienţa picturii în unele dintre oameni descrise, şi unii oameni ghici pictor poate fi chinez.
Un indiciu provine din trei barbati undistinguished în rochie contemporană supravegherea scena din spatele unui perete de la partea din dreapta sus a imaginii. detectivi Internet au identificat aceste trei ca artişti puţin cunoscuţi chinez Dai Dudu, Li Tiezi, şi Zhang An.
Ei au creat această pictură în ulei - "Discutând Divina Comedie cu Dante" - in 2006, desi a devenit doar un hit încă de la ultimele saptamani.
Alastair Sooke, scriitorul de artă pentru The Daily Telegraph, spune că lucrarea reflectă o tendinţă de artişti contemporani chinezi adoptarea stiluri occidentale şi subiecte.
"Dar de referinţă Dante face sa ne intrebam daca ne uitam la unele de jos-cerc adânc în interiorul Infern: aceasta este o viziune de iad Celebrity", a adăugat el.
O parte din pictura, intitulat Discutând Divina Comedie cu Dante. Preşedintele Mao Zedong apare fumat de o masă rotundă în centru, cu premierul chinez Zhou Enlai în picioare în spatele lui. [Foto: gb.cri.cn]

O parte din pictura, intitulat Discutând Divina Comedie cu Dante, cu săritor chinez Liu Xiang în picioare în colţul. [Foto: gb.cri.cn]

O parte din pictura, intitulat Discutând Divina Comedie cu Dante, featuring fostul lider chinez Deng Xiaoping (C), şi iniţiator al revoluţiei democratice din China, Dr. Sun Yat-sen. [Foto: gb.cri.cn]
SURSA:http://en.cnci.gov.cn/Culture/CultureDetail.aspx?ID=8245&p=3
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu