miercuri, 30 aprilie 2014

1 MAI 1989 - 1 MAI 2014... 25 de ANI... PROIECTUL "BANI ARŞI"; PROIECTUL "GUVERNUL "1 MAI""

Azi împlinesc 25 de ani de cînd am făcut primul infarct (al doilea în 21 ianuarie 2012, şi pe bază de diabet), datorat stresului, nutriţiei şi fumatului (timp de 30 de ani).
M-am lăsat de fumat la 15 februarie 1989, la sfatul medicului. Dar m-am lăsat brusc şi total. În acest caz, a crescut subit colesterolul - aşa mi s-a explcat. Tot din cauza fumatului (cel vechi), se zice, l-am făcut şi pe cel de-al doilea, deoarece vasele sanguine s-au deteriorat în aşa hal încît nici-o operaţie pe cord nu mai poate fi făcută. 
Trăiesc doar din mila lui Dumnezeu (a Naturii), a mea şi a familiei mele.
De la primul infarct aplic PROIECTUL "BANI ARŞI", mai întîi cu soţia mea. Zadarnic însă. A murit şi ea în 2008, de CANCER PULMONAR. Ea a avut o contribuţie covîrşitoare la salvarea mea, însistînd să merg la medic şi să fiu disciplinat cu medicamentele. Din păcate, eu am încercat să o determin să nu mai fumeze, încercarea mea a durat 19 ani şi degeaba. 
La al doilea infarct m-am salvat singur, sunînd la 112 şi am avut noroc că a venit Salvarea în extremis.
Fratele soţiei are piciorul drept tăiat din zona inghinală - tot din cauză de fumat.
Tatăl soţiei a murit în condiţii similare, fără tăiere de picioare. 
De atunci, ce fumător întîlnesc, îl "ameninţ" povestindu-i toate aceste efecte grave ale fumatului.

Altă cauză a bolii de inimă este şi stresul - mai ales cel provocat la serviciu şi mai ales cel provocat de serviciile secrete şi de dictatură. Întîmplarea a făcut ca acelaşi coleg care m-a "ajutat" în 1989, m-a "rezolvat" şi în 2012. Nu-i port pică: este "sclavul" serviciilor secrete. Înainte de 1989 era delaţiunea POLITICĂ, azi este delaţiunea ECONOMICĂ (sau de IDEI). Îi iert pentru că chiar nu ştiu ce fac! De unde, înainte, consideram INTERNETUL o situaţie de COMUNISM VIRTUAL (POSIBIL), azi îl consider o reţea mondială de spionaj, de supraveghere, unde noi, cei naivi, "fiecare pasăre pre limba ei piere!"

O a treia cauză a fost MUNCA. Mai ales MUNCA ÎN ZADAR, la hei-rup, fără satisfacţii, fără fericire, aşa cum a fost munca mea de mare savant, ca mare cercetător şi , mai apoi, ca "mare" poet!

De aceea am numit GUVERNUL-ANEXĂ un Guvern "1 MAI", un  GUVERN AL MUNCII, ataşat Preşedintelui sau Regelui, în cinstea Zilei Internaţionale a Muncii şi "a celor ce muncesc" - expresie ce se aude tot mai rar într-o lume a şomajului şi a societăţii de consum, societate capitalistă, fie ea şi socialistă (capitalism de stat).
Ţineţi minte: DE CÎND ESTE OMENIREA, PROGRESUL S-A FĂCUT PRIN MUNCĂ şi REGRESUL PRIN RĂZBOAIE. Unii au clădit, să aibe alţii ce să ruineze - aşa s-a întîmplat şi cu generaţia mea, care a muncit în socialism un sfert de secol şi şi-a distrus ţara într-un alt sfert de secol, prin nemuncă şi goana după avere.... 
Eu nu, eram în concediu de boală, prelungit de DUMNEZEU!
ing. Savin BADEA

marți, 29 aprilie 2014

PROIECTUL "LUX" - MINISTERUL CENTRELOR DE EXCELENŢĂ ŞI ÎNALTĂ TEHNOLOGIE

Energia liberă caracterizează toate UNIVERSURILE posibile. Gravitaţia şi magnetismul terestru sunt manifestări ale energiei libere universale. 
O rachetă purtătoare pleacă de pe Pămînt în largul Cosmosului. Ea este echipată cu un număr de rachete fotonice (de 2 feluri). La rîndul lor, mini-rachetele sunt dotate cu captatoare de energie liberă universală pe model Tesla şi altele. Acestea alimentează motoarele fotonice, magnetice, electrice etc. Aceste motoare vor accelera viteza rechetei-mamă, măsurabilă. Succesul acestei experienţe poate conduce la viitoare călătorii stelare cu roboţi şi cu oameni. Găsirea altor planete similare Pămîntului este vitală pentru omenire. 
Se vor acumula cunoştinţe care să conducă spre viteze sub- şi supra-luminice. De asemenea, se vor dezvolta convertoare din energia liberă universală în energie electrică, mecanică, magnetică, chimică etc.
"LUX" - de la "lumină", din limba latină.
ing. Savin BADEA

MINISTERUL COPIILOR (2)

Mărirea alocaţiei pentru copii. Pentru copiii silitori, alocaţia se va da pînă la terminarea facultăţii, fără repetenţie.
BRAVO - Alocaţie pentru copii - pentru merite şi talente deosebite; pentru creativitate.
Locuri de muncă pentru copiii silitori şi talentaţi; în scopul educaţiei prin muncă, pentru muncă şi pentru creativitate.
ORA SEXUALĂ - educaţie sexuală sănătoasă, conformă naturii.
Alte premii pentru copii, la propunerea politicienilor-copii.
ing. Savin BADEA

joi, 24 aprilie 2014

MINISTERUL PROBLEMELOR IDIOATE (2)

Problema resurselor solului şi subsolului românesc; problema energiei libere. PROIECTUL "SESAM!"

Previziunea mea din 1987, cuvîntare liberă în PCR:INFORMAREA ŞI DOCUMENTAREA – SARCINA DE BAZĂ A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ATELIERULUI ELECTROMECANIC PENTRU PROMOVAREA NOULUI ÎN PROIECTELE ELABORATE

  1. Despre informare şi documentare.
  2. Valorificarea informaţiilor. (Inventica şi personalitatea creatorilor)
  3. Activitatea de informare şi documentare în ICITPML şi AEM

3 I – INFORMARE - IDEE – INVENTICĂ.

  1. DESPRE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE.

1.Ştiinţa în istoria sopcietăţii. 2. Revoluţia inteligenţei şi învăţarea. 3. Ce este informaţia? 4. Transmiterea informaţiilor. 5. Clasificarea documentelor. 6. Clasificarea Zecimală Universală. 7. Sisteme de informare. INID şi OIDIM. Unele metode moderne de întocmire a documentelor.


  1. ŞTIINŢA ÎN ISTORIA SOCIETĂŢII

     Ştiiţa în istoria societăţii, mai precis fenomenele ştiinţifice, tehnice şi industriale, au o dezvoltare ciclică. Primul ciclu corespunde primei revoluţii industriale, bazate pe maşinism şi pe invenţia lui J. Watt – maşina cu abur. Al doilea ciclu corespunde celei de a doua revoluţii industriale şi primei revoluţii tehnologice – în plină desfăşurare – bazate pe informatică, microelectronică şi robotică şi pe invenţia altui englez, ing. M. E. Hoff – microprocesorul (1971) – circuitul LSI din microelectronica digitală şi programată.
     De pe acum se prevede o a doua revoluţie tehnologică – unda a patra a celui de-al doilea ciclu – bazată pe biocip sau biotranzistori (cip-ul se traduce „aşchia de siliciu”). Aceşti biotranzistori reprezintă generaţia a 6-a de calculatoare electronice; generaţiile 1 şi 2 au fost depăşite; în văgă sunt generaţiile 3 şi 4 – circuitele LSI şi VLSI – iar în Japonia s-a demarat de 3-4 ani un complex program naţional pentru dezvoltarea celei de-a 5-a generaţii, bazată pe inteligenţa artificială şi limbaj natural.

  1. REVOLUŢIA INTELIGENŢEI ŞI ÎNVĂŢAREA.

     Aşa cum se arată în celebra carte „Sfidarea mondială”, Japonia tinde spre o societate informatizată, bazată pe calculatoarele superevoluate şi pe roboţii industriali.
     O comparaţie este edificatoare.În anii 1957-1959 se tipăreau 2000 de pagini pe minut, echivalent cu 1040 de miliarde de pagini pe un an ca literatură tehnico-ştiinţifică. Azi, în Japonia, un microcalculator poate îngloba în memoria sa, spre exemplu, 40 de voklume de enciclopedie americană, cu imagini cu tot, şi încă mai rămîne loc!(Un CASIO obişnuit înglobează peste 600 de pagini de tabele matematice, fără a mai socoti şi operaţiile aritmetice elementare, +, -, ., :.
     În lume este necesară o nouă ordine economică internaţională şi o nouă ordine informaţională mondială, ca parte importantă a noii ordini economice, avînd ca scop accesul tuturor popoarelor la noile tehnologii de vîrf şi reducerea decalajelor de tot felul dintre statele lumii.
     Statele lumii fac eforturi inseminate în direcţia informării şi un excemplu aparte îl reprezintă Venezuela, care în 1979 a înfiinţat şi Ministerul Inteligenţei Publice, condus de Dr. Luis Alberto Machado – autorul unei teorii despre “revoluţia inteligenţei”. Acesta susţine că prin metodele sale, constînd dintr-un acces facil la informaţii, în asimilarea şi valorificarea informaţiilor, se poate ajunge la mărirea randamentului inteligenţei oricărui om normal.
     În Raportul Clubului de la Roma (1979) – “Orizontul fără limite al învăţării – Lichidarea decalajului uman”, avînd ca raportori pe James W. Botkin, Mahdi Elmandjra şi un roman, Mircea Maliţa, se concluzionează că în această fază a evoluţiei umane, trebuie să învăţăm mult, şi încă foarte bine, luînd treaba în serios.

  1. CE ESTE INFORMAŢIA?

     “În sens larg, filozofic, prin informaţie se înţelege conţinutul relaţiei dintre obiecte materiale cu interacţiune reciprocă, manifestată prin modificări de stare a obiectelor respective.
     Informaţiile pot fi elementare, biologice sau semantice, acestea din urmă, specifică societăţii omeneşti, se manifestă prin limbajul vorbit sau scris şi sînt folosite în practica socială.
     Orice activitate umană, ca şi întreaga noastră civilizaţie, se bazează pe transmiterea de informaţii.
     Din întregul universde informaţii, informarea ştiinţifică asigură, în interiorul ştiinţei, legătura dintre ştiinţă şi producţie şi dintre ştiinţă şi alte forme de activitate umană.
     Ştiinţa se construieşte pe fundamental cunoştinţeloracumulate, fiecare generaţie beneficiind de totalitatea cunoştiinţelor create de generaţiile anterioare.”
     Beneficiarii informaţiilor sîntem noi toţi, cei din cercetarea fundamentală şi aplicativă, din activitatea de proiectare, producţie (practică), didactică şi de conducere, din cultură şi din alte domenii, mereu în căutarede ideişi decizii noi.

  1. TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR

     Transmiterea informaţiilor se face prin documente (calitativ) şi prin semnale (cantitativ).
      Documentele se clasifică după conţinut, în documente primare, secundare şi terţiare; după formade apariţie în documente publicate şi nepublicate; după frecvenţa de apariţie în documente periodice şi neperiodice.
     Semnalele (ca support de informaţii) sînt electrice (tensiune, current, sarcină), optice şi magnetice (ultimile două categorii se utilizează la metodele audio-vizuale, de exemplu). Semnalele se caracterizează ptin parametrii amplitudine, fază şi frecvenţă şi constituie baza microelectronicii (digitale şi programate).
     Există metode moderne (de masă) în transmiterea informaţiei – tot felul de calculatoare, magnetofoane, casetofoane, videocasetofoane, filme, microfilme, radio-televiziune, cinematografie etc. ETCETERA
ing. Savin BADEA

marți, 22 aprilie 2014

SOŢIA PRIETENULUI MEU - O SCRIITOARE GENIALĂ


în 12 aprllie a apărut şi în Clipa.com (SUA), mai înainte - în ART.EMIS (Germania)


CLIPA.com : Gânduri despre Basarabia si nu numai…
www.clipa.com
Privesc cu mare ingrijorare evenimentele de ultima ora. Astazi, 1 martie 2014, Rusia si-a trimis mercenarii sai in Ucraina, sub pretext ca etnia lor de pe teritoriul ucrainean este in pericol. Astfel de motive puerile a tot gasit, multe, din 1990 incoace, pentru a ocupa teritorii: in Abhazia,...

 Gânduri despre Basarabia si nu numai…


(in contextul evenimentelor din Ucraina)
    
     Privesc cu mare ingrijorare evenimentele de ultima ora. Astazi, 1 martie 2014, Rusia si-a trimis mercenarii sai in Ucraina, sub pretext ca etnia lor de pe teritoriul ucrainean este in pericol. Astfel de motive puerile a tot gasit, multe, din 1990 incoace, pentru a ocupa teritorii: in Abhazia, in Daghestan, Osetia, Carabahul de Munte (Nagornai Karabah), Transnistria, acum… in Crimeia sau poate in toata Ucraina de sud-est, unde etnicii rusi sunt intr-un procent destul de mare.
      In asa mod, in multele din fostele republici unionale care si-au obtinut independenta dupa 1991, anul destramarii URSS, rusii si-au construit enclave, oaze separatiste, populate majoritar de catre rusi, care alimenteaza expansionismul rusesc ce n-a disparut odata cu destramarea Imperiului sovietic.
     Daca ma intorc in timp, prin anii 1987-89, mi-amintesc cum, dupa proclamarea de catre Gorbaciov a “ glastnoscti” (glasuire, transparenta) si “perestroica” (recladire, reconstructie, reforma…), noi, cei din Basarabia, care am suferit zeci de ani de pe urma ocupatiei sovietice, ne-am bucurat enorm ca am obtinut putina libertate. Mai trebuie insa sa treaca mult timp ca aceasta libertate sa se concretizeze.
     In 1988, la Chisinau se infiinteaza Frontul Popular, care aduna pe cei mai de valoare patrioti moldoveni, unionisti, in frunte ci regretatul Gheorghe Ghimpu, fratele lui Mihai Ghimpu, cel care, dupa revolutia twitter a tinerilor internauti din 2009, va deveni presedinte interimar al Moldovei. In programul acestei, la inceput miscari, apoi partid, era un capitol aparte care cerea trecerea la grafie latina a limbii materne. Dar acest lucru nu s-a putut infaptui decat pe parcursul anilor1989-91, deoarece populatia vorbitoare de limba rusa si nu numai, s-a opus vehement. Tot atunci incep si ostilitatile din stanga Nistrului care se accentuiaza simtitor dupa 1991, anul disparitiei URSS si al proclamarii independentei Moldovei.
     In Declaratia de independenta a Moldovei din 1991 s-a scris negru pe alb ca limba de stat a tarii este limba romana, dar, in timp, acest lucru a fost dat uitarii de catre guvernele ce s-au perindat la putere, din ce in ce mai proruse. 
     In 2000, dupa revenirea comunistilor la putere, in frunte cu Voronin, s-a incercat chiar sa i se spuna iarasi - limba moldoveneasca, manualele de limba romana, urmand sa fie scoase din scoli. Si atunci, tot tinerii au salvat situatia, au protestat luni la rand, si Voronin, pe atunci ajuns presedinte votat de Parlament ( comunistii au scos alegerea presedintelui prin votul direct al poporului, dupa cum s-a facut din 1990 pana in 2000), n-a indraznit sa arunce la gunoi manualele pe coperta carora scria “Manual de limba romana”.
      Dar sa ne intoarcem la anii luptei pentru independenta.
      In 1990, sute de mii de moldoveni veneau… rauri, spre Chisinau, in Piata centrala, care tot atunci a capatat denumirea de PMAN (Piata Marii Adunari Nationale), pentru a manifesta pentru liberate, independenta, dar si pentru Unirea cu Patria-mama. Am stat in fata tancurilor pe care puterea inca unionala le-a scos impotriva multimii... Se parea ca Gorbaciov voia “glastnosti” si “perstroica” numai pe hartie, de facto, in 1987, cand tarile baltice au vrut sa iasa din URSS, el a trimis tancurile rusesti peste ele. A fost varsare de sange, dar populatia baltica nu s-a lasat. Cei care au produs dezastrul, au fugit. Peste cativa ani, in 1992, ii regasim pe toti in Republica separatista Transnistria, in functii de conducere la varf, desi erau cautati sa-si ispaseasca pedeapsa pentru crima. 
    
     In stanga Nistrului locuiesc rusi, ucraineni si moldoveni, dar populatia rusa este majoritara datorita faptului ca acest teritoriu, inca din 1797 a fost luat sub stapanire ruseasca, de pe cand Rusia ne “elibera” de turci, pentru a ne ocupa, a ne subjuga ei. Desi pamanturi vechi dacice, adica romanesti, pana la Bug, o dovedesc numirile de rauri si sate, orase ( de ex. Balta, fosta capitala a RSSM), rusii pretend ca ei au fost si sunt stapani aici, de la inceputuri. Multi se mira cum rusii au pus stapanire pe atatea teritorii si si-au facut o tara imensa. Prin expansionism, asta ii caracterizeaza, sa acapareze, sa domine. Daca scopul lui Petru I a fost iesirea la Marea Baltica, Ecaterina a II-a si-a propus sa ajunga sa ia sub stapanire Marea Neagra cu teritoriile din jur, integral.
     Au trecut multe secole de cand Ermac a plecat din regiunea Novgorod, asta era de fapt Rusia initiala, sa cucereasca teritoriile de dupa muntii Ural pana in Siberia, dar inca Marea Neagra nu le apartine complet. Poate asta isi doreste sa infaptuiasca, in zilele noastre, Putin, de si-a trimis desantii, lunetistii cu cagule in peninsula Crimeia? Ei spun ca este, ca a fost a lor, desi istoria glasuieste altceva: ca stapanii de facto ai acestor pamanturi, au fost si sunt tatarii din Crimeia. Tatarii insa au fost deportati, aproape exterminati de politicile sovine rusesti, apoi sovietice, asa incat in present au ajuns sa reprezinte numai 12 % din populatia peninsulei. 
       Si in Basarabia, din 1812 pana la 1917, apoi din 1940 pana in 1991, populatia bastinasa a fost supusa acelorasi politici de exterminare, de rusificare si de desnationalizare.
      Anul 1990 pentru Basarabia, a fost crucial. 
      Moscova nu-si abandoneaza niciodata planurile.  A organizat si a dirijat, ca in stanga Nistrului sa se petreaca un referendum, precum ca aceste cateva raioane isi doresc autonomie. La fel, in sudul Basarabiei candva colonisti, gagauzii si bulgarii, au pretins acelasi lucru. Astfel, Moldova, in anul in care si-a proclamat independenta, s-a trezit divizata in republicute separatiste, indata dupa destramarea URSS.
     Gorbaciov insusi are parte, in 1991, de o lovitura de stat, desi se parea ca el a adus o adiere de democratie in spatiul sovietic. In Rusia independenta puterea este preluata de Boris Eltin, mult mai democrat, dar boala sovinismului, la rusi, este in sange. Eltin nu se dezice de politica de veacuri, prelungeste sa sprijine separatistii de la Tiraspol si din sudul Basarabiei.
   Stanga Nistrului nu se mai supune autoritatilor de la Chisinau, au loc persecutii ale tuturor celor care nu asculta de noua oranduire transnistreana sub conducerea lui Igor Smirnov, un fost lacatus dintr-o provincie rusa, un bandit care a divizat Moldova. Toata suflarea romaneasca din acest teritoriu este persecutata.
      La Tiraspol activa pe atunci o celula a Frontului Popular, condusa de Ilie Ilascu, Stefan Uratu si altii, care voiau Unirea cu Patria-Mama Romania.
     In 1992 se incepe conflictul armat de pe Nistru. Bandele separatiste para-militare ale lui Smirnov, au pus hotar intre moldovenii de pe malurile raului Nistru, ba chiar au luat sub stapanire si vechea cetate Tighina, zis acum orasul Bender, de pe malul drept. Astfel, politia moldoveana nu mai putea sa-si exercite  sarcinile. Oamenii nu mai aveau posibilitate sa-si vada, nestingheriti, neamurile sau mormintele din cimitire. Eugen Goga, compozitorul, este nevoit acum sa-si ceara voie de la granicerii transnistreni ca sa ajunga pe celalalt mal de rau, in satul lui de bastina, la mormintele parintilor. Ca el, in aceeasi situatie, mii si mii….
       La Dubasari (la 3 martie, se implinesc 22 de ani de la acele evenimente…) au loc primele confruntari intre politia moldoveneasca si mercenarii rusi. Mircea Snegur a mobilizat politia si voluntarii ca sa se puna capat dezordinei provocata de Moscova si acolitii lor, in Transnistria. 
      Asa a inceput razboiul de pe Nistru din 1992... Toata lumea credea ca se va termina in cateva zile, ca separatistii vor fi invinsi. Dar Moscova a scos din cazarmi Armata a 14-a, rusa, dislocata la Tiraspol. Nu a durut-o sufletul nici de conationalii sai, pe care mereu pretinde ca-i apara… A omorat de-avalma: moldoveni, rusi, ucraineni…pentru interesul meschin de a stapani pamanturi straine. 
      Inca in 1991, presimtind parca ce se va intampla, Mircea Snegur trimite la Bucuresti o delegatie secreta pentru a purta discutii cu oficialii de aici, mai ales cu presedintele de atunci, Ion Iliescu. Prima delegatie n-a fost primita la Cotroceni, dar i s-a transmis presedintelui misiunea ei, cu a doua insa s-a discutat, la cel mai inalt nivel. Li s-a promis ca, in scurt timp, vor primi si un raspuns. Raspunsul n-a mai venit, iar Bucurestiul, tot in acel an, prelungeste tratatul de colaborare avut cu URSS, acum cu RFR – Republica Federativa Rusa.
        Moldova a inteles ca nu va avea sprijinul Romaniei, ca Unirea nu va avea loc. La presiunea Moscovei, Mircea Snegur isi retrage fortele moldovenesti, care ajunsesera la hotarul cu Ucraina, practic eliberase teritoriul transnistrean de mercenarii rusi, dar nu mai puteau tine piept, in continuare, Armatei a 14-a. Nu mult timp dupa, pentru a stopa conflictul armat, semneaza si un acord, prin care permite Moscovei sa faca parte din acea misiune de trupe pacificatoare (!). Agresorul si ocupantul devine…pacificator!? Totodata semneaza si documentul de aderare la CSI (Comunitatea statelor independente), la care au aderat toate fostele republici unionale, in afara de cele trei tari baltice: Lituania, Letonia si Estonia.
      In cartea de memorii, aparuta in ultimii ani, Mircea Snegur povesteste despre cele doua delegatii venite la Bucuresti cu propunerea ca Moldova sa intre sub aripa Romaniei, la inceput ca republica autonoma, cu presedinte al Moldovei, ca mai apoi sa cedeze si sa ceara numai ca presedintele nou ales de catre moldoveni, in urma unirii celor doua state romanesti, sa devina automat senator de Romania. Nimic nu era batut in cuie, se mai puteau negocia si alte variante… Insa puterea prorusa, neo-comunista de la Bucuresti a ignorat toate propunerile.
     Consecinta a acestor evenimente? Astazi nu mai avem acel entuziasm de Unire pe care il impartasea atunci o foarte mare parte dintre basarabeni, deoarece multi, in acesti ani, si-au luat lumea in cap, altii s-au dezamagit de bunavointa fratelui roman etc. 
      De fapt, adevarul este ca s-a pierdut momentul, caci asta conteaza intr-o astfel de actiune, momentul, clipa care poate schimba istoria... Am fi putut, noi, moldovenii, sa fim demult in UE, in NATO, feriti, cat de cat, de cizma ruseasca.
      Destinul unui popor depinde mult si de cel ce sta la carma lui. Daca persoana in cauza este cinstita si curajoasa, isi asuma responsabilitati, ia masuri concrete in momentul oportun, atunci soarta tarii lui poate sa atinga culmi, dar daca da dovada de servilism si lasitate, ajungem ca poporul sa sufere, ani, poate chiar secole intregi.
     Cand Moscova a pus totala stapanire pe Transinstria, grupul Ilascu a fost aruncat in temnita de la Tiraspol. O parte au fost eliberati, printre care si Stefan Uratu, care, fiind decan la Universitatea din Tiraspol, se refugiaza, impreuna cu Universitatea, la Chisinau, crezand ca in curand toate vor reveni la normal. Iata ca au trecut 22 de ani de cand Universitatea Refugiata, asa a fost poreclita acum, se mai afla si activeaza… tot la Chisinau. 
    In acea perioada, Stefan Uratu infiinteaza Comitetul Helsinchi pentru apararea drepturilor omului, pentru a-si ajuta camarazii din inchisoare si nu numai. Dar…  camarazii lui, cei patru eroi in frunte cu Ilie Ilascu mai raman inca aproape zece ani inchisi acolo, condamnati la moarte.  Sub presiune internationala, judecatorii republicii nerecunoscute, ilegale, Transnistria, au schimbat pedeapsa cu moartea si chiar i-au eliberat. Cand au iesit din inchisoare, dupa zece ani, si-au pus steagul romanesc pe spate, spre disperarea autoritatilor transnistrene, care nici intr-un deceniu n-au reusit sa infranga spiritul romanesc din sufletul acestor martiri ai neamului nostru.
     In 1992, tot la presiunea Moscovei, Mircea Druc, unionistul, este debarcat din fruntea Guvernului de la Chisinau. Mai apoi se repatriaza in Romania.
     Momentul crucial pentru Moldova, momentul prielnic al Unirii a fost ratat. Nu numai din cauza Chisinaului. In fata tavalugului rusesc, ce putea sa faca fara ajutorul Romaniei?
    Pana in 1996, cu Mircea Snegur presedinte, chiar daca si el un fost comunist, dar patriot si om de treaba, Moldova mergea spre democratie, avea o politica cat de cat romaneasca. Odata cu alegerea prorusului Petru Lucinschi, parte si datorita divizarii partidelor dreptei din Moldova, a doua tara romaneasca se duce tot mai mult catre Moscova, ca in 1999, in Parlament, comunistii prorusi, in frunte cu Voronin, sa devina majoritari. 
    In 2000, Parlamentul il alege pe Voronin presedinte. 
    In 5 aprilie 2009, dupa 8 ani de conducere comunista, au loc noi alegeri in Parlament. Conform datelor preliminare, comunistii sunt iarasi majoritari. Tinerii internauti ies in strada, convinsi fiind ca alegerile au fost fraudate de catre  comunisti. In urma provocarilor au loc conflicte sangeroase, sunt devastate cladirile guvernamentale, cladirea Parlamentului. Politia aresteaza sute de oameni, care sunt efectiv maltratati in inchisori, judecati fara complet de judecata… fete violate.  Au murit 3 tineri, dar sute au fost raniti grav.
        Nici astazi nu s-a dus la bun sfarsit ancheta cu cei vinovati de acele crime.
        Alegerile se repeta. Partidele democratice care acced in Parlament, fac o coalitie AIE (Alianta de Integrare Europeana), cu o majoritate fragila, caci comunistii tot castigasera un procent devastator.
    Aceasta alianta, devenita astazi AIE 2, a fost supusa anul trecut diversiunii Rusiei si era pe cale sa se rupa. Cu ajutorul poporului, a rezistat. In noiembrie 2013, Moldova a parafat acordul de asociere cu UE, pe care urmeaza sa-l semneze in toamna acestui an, 2014. Pe parcursul ultimilor ani, s-au facut pasi considerabili in reforma justitiei. Moldova are crestere economica de 6 % pe anul trecut. Populatia Moldovei, desi printre ea vorbitorii de limba rusa sunt aproape majoritari, se pare ca are aspiratii europene.
      Dar pericolul inca n-a trecut. Sa nu uitam de planul Moscovei de a deveni stapana Balcanilor. Harta lui Putin cuprinde daca nu Polonia, atunci la sigur: Ucraina, Moldova, Romania (da, da, cat n-ar fi de straniu, si Romania, stat membru NATO si UE)
     Nu uitati de lovitiura de stat din 2012 din Romania, care inca nu s-a incheiat pe deplin, atata timp cat fortele proruse si-au facut culcus in fruntea Guvernului romanesc, sprijinite de un trust mare de presa al unui turnator-fost securist, iar ziarul “Vocea Rusiei”, ziar guvernamental rusesc, le face programul zilnic. Pana acum, Romania a fost salvata de Presedintele T. Basescu, care-i o stavila in calea acelor care vor sa incalece justitia si sa intoarca Romania cu fata spre Rusia si China. Dar mandatul lui se incheie, soarta Romaniei depinde acum si de cine va  veni in locul lui.
      Primul-ministru actual al Romaniei, prim-plagiatorul tarii, s-a grabit sa plece la Soci, sa stea in preajma lui Putin, Ianucovici si a presedintelui Coreei de Nord…
      Moscova viseaza si mai mult: Bulgaria. Acest coridor balcanic ar face sa se ia “in brate” Marea Neagra, visul de aur al tuturor tarilor rusi. In grandomania sa, Putin se viseaza un tar, pus in istorie alaturi de Petri I si de Ecaterina a II-a. Si nu este nimic ireal, caci tupeul si obraznicia poate sa faca multe, fata de metodele civilizate si pacifiste, deseori inerte, ale Occidentului si ale SUA. 
      Rusia nu da doi bani pe tratate semnate chiar de ea. In 1999, a semnat la Istambul ca-si va retrage Armata a 14-a de pe teritoriul Moldovei. Suntem in martie 2014, Armata a 14, de ocupatie, sta bine – mersi, tot acolo, la Tiraspol, iar uzina de armament din Rabnita inca mai produce…
     Putin isi apara conationalii (nu stim de cine si de ce; nimeni nu vrea sa-i omoare !) cu arma, cu desantul…Daca si Romania ar prelua aceasta metoda, atunci ar trebui chiar azi sa trimita armata pentru a-si apara romanii din regiunea Cernauti, Tunutul Herta, teritoriul de la Ismail, Reni, Cetatea Alba (astazi orasul ucrainean Belgorod-Dnestrovsc), Odesa ( fostul Ociacov ) etc, etc... si nu numai din Ucraina, dar si de pe teritoriile altor state din vecinatatea Romaniei.
Politica aceasta de a ocupa teritorii straine, sub pretextul ca-ti aperi cetatenii care ti se pare ca sunt in pericol, este, in secolul XXI, o politica primitiva, dar ea da roade daca puterile democratice ale Europei, nu se vor uni sa puna punct expansionismului rusesc. 
      E timpul sa se puna piciorul in prag. E timpul sa ne asiguram energia, sa nu mai depindem de Rusia, sa nu fim nevoiti sa inghitim toate derapagele ei, de frica ca ni se va inchide robinetul. Proiectul Nabuco n-a trecut, caci multi au fost si inca mai sunt care canta in struna Rusiei. Petrolul adus din Azerbaidjan, prelucrat la Constanta si dus in toata Europa, proiect sprijinit si promovat de Basescu, n-a fost indeajuns sustinut de alte state europene si promovat.
      Europa, toata lumea e pusa astazi iarasi la incercare. Daca va tolera Rusia, care si-a facut inca o Transnistrie, de aceasta data, pe teritoriul ucrainean, se va trezi degraba cu toata peninsula Balcanica sub papucul rusesc.
      Planul Barbarosa, de aceasta data al lui Putin, nu trebuie lasat sa aiba sorti de izbanda. Nu trebuie lasat sa se infaptuiasca visul unui descreerat din Duma Ruseasca, Jirinovsckii, care spunea ca oaza de latinism: Moldova si Romania, aflate in mijlocul teritoriilor slave ale Europei, trebuie sa fie lichidata, trebuie sa dispara. Se pare ca NCVD-ul, azi FSB-ul rusesc, pe langa fabricarea armelor biologice de distrugere in masa, isi face si alte planuri diabolice. Rusilor de rand li se spune ca ei pot strivi pe orcine, caci sunt multi si au arma nucleara…
      Ianucovici ii numeste fascisti pe acei care s-au razvratit impotriva lui. Uita ca anume el n-a vrut sa semneze Acordul de asociere al Ucrainei cu UE, care a fost parafat anul trecut, iar acest lucru a adus la escaladarea situatiei…
      In tot acest context demential, Moldova – Basarabia mea, un teritoriu aflat la rascruce de drumuri si de interese, este sortit suferintelor.
      Trunchiata, abandonata de marile puteri europene, Moldova poate fi inghitita, intr-o clipita, de Rusia inca sovietica dupa mentalitate, interes si comportament. Imi doresc ca UE s-o ia, impreuna cu Georgia, Armenia si Ucraina, cat mai curand, sub obladuirea ei. 
    Aceasta ar fi scaparea. In caz contrar, “Ermacul” contemporan, Putin, mai bine zis, Hitlerul de astazi al Europei, va porni in “pohod” si va cuceri, de aceasta data nu Siberia, ci Balcanii.

                                                                                     
                                   Nina Gonta, 1 martie, 2014

SURSA: CLIPA. 

NOTA MEA: CÎND TOATĂ MOLDOVA STRIGA "UNIRE!", inclusiv marele poet Grigore VIERU, Mircea SNEGUR STRIGA "INDEPENDENŢĂ!" - chiar în prima zi de existenţă a Republicii Moldova independente (27 august 1991 - imagini televizate). Iar Ion ILIESCU era "colegul" lui Gorbaciov. Mai tîrziu vor fi gîndit altfel. Atunci îi încurca, ca şi acum, ARMATA A 14-a.
O apreciez enorm pe NINA, ca om şi ca scriitoare. A intrat în cercul meu de prieteni. Pe blogul meu, OLTENIADA, a văzut chipul viitorului ei soţ, Costinel SAVU. se pare, chiar înainte de a-l vedea în mod real. Ce mică e lumea! 

În privinţa lui Traian BĂSESCU nu ne înţelegem. 

Citiţi romanul ei, IOANA, despre mama şi Basarabia ei: este superb!
Aştept acceptul ei să-l pot publica integral aici.
ing, Savin BADEA

luni, 21 aprilie 2014

MINISTERUL PROBLEMELOR IDIOATE.

Banca de idei a Guvernului -Anexă:
Şeful acestui minister este Vice-Prim-Ministrul Guvernului anexă.
Primul-Ministrul va fi Şeful Ministerului Magic.
Acest minister  - al problemelor idiote - nu atît de idioate, cît de grele - va rezolva problemele spinoase şi nerezolvate în cei 25 de ani de la Revoluţia (Aglomeraţia) din 1989. Indiferent cărui domeniu sau Minister aparţine. Odată soluţiile găsite, ele vor fi distribuite celorlalte ministere. Faţă de Ministerul Magic, acest Minister - "al idioţilor, oamenii cu idei" ocupă a doua poziţie, ca importanţă. Ministerul va strînge şi va rezolva, în măsură posibilă, şi probleme rezolvate parţial sau integral de către celelalte Ministere, dar probleme foarte importante. 
DAU ACEEAŞI PROBLEMĂ LA CEL PUŢIN DOI, S-O REZOLVE MĂCAR UNUL!...
Dau 2 exemple:

1) Problema INUNDAŢIILOR...


Ţine de Ministerul Centrelor de Excelenţă şi Înaltă Tehnologie. PROBLEMA INUNDAŢIILOR CATASTROFALE, care macină România încă din 1970 şi nu numai! Am scris despre asta şi în OLTENIADA şi în alte bloguri de-ale mele. Inundaţiile catastrofale fac ravagii anual peste toate cîmpiile româneşti, dar statul caută cai verzi pe pereţi şi în coarnele lui CHEVRON, companie americană, să găsească gaze de şist, care să otrăvească pînza freatică din România, otrăvind tot românul de la cîmpie, prin infiltrarea substanţelor toxice care se folosesc la fracturarea hidraulică a stratului de rocă de şist care conţine gazul care trebuie eliberat. Chiar şi la EXPLORĂRI se pot naşte asemenea accidente, dacă şi explorarea foloseşte în mic tehnologia de EXPLOATARE. După ce mari teritorii din Statele Unite şi din alte ţări au fost astfel infestate, CHEVRON şi alte companii similare, inclusiv româneşti, s-au adunat în toate cîmpiile româneşti să aducă IADUL pomenit. Am recăutat lista de substanţe şi n-am mai regăsit-o - şi regret că n-am copiat-o integral atunci cînd am dat peste ea. Şi toate acestea, în numele INDEPENDENŢEI ENERGETICE a ROMÂNIEI, prin gazele de şist.
Ba mai mult, după 1989, TOT POPORUL ROMÂN, dintr-o enormă lipsă de inteligenţă şi mai precis DIN PROSTIE crasă, sub Preşedenţia lui Ion ILIESCU, şi-a stricat, şi-a vandalizat, şi-a demontat toate sistemele de instalaţii de IRIGAŢII din toate cîmpiile României, folosind ţevile din aluminiu, fie pentru jghiaburi pentru scurgerea ploii la casele hoţilor, fie pentru cheia de pilugă, adică pentru nimic! Aruncate, pur şi simplu prin bătătură, inclusiv, motoare, pompe şi echipamente electrice, întregi staţii de pompare şi repompare etc. Ba mai mult, au pus cireaşa pe tort, dărîmînd, ruinînd, şi SECTOARELE ZOOTEHNICE întregi, adică GRAJDURI din chirpici (o cărămidă mizerabilă din lut şi paie, nearsă) cu care şi-au făcut acasă ale grajduri sau chiar case din chirpici.
Natura (Dumnezeul meu) a pedepsit poporul român prin arşiţă şi inundaţii, nemaiputînd să-şi irige cîmpiile şi prăvălind chirpiciul furat. Toate gospodăriile agricole colective şi de stat, fărîmiţate, au fost redistribuite ţăranilor, care în lipsă de mijloace mecanizate şi de combustibili, le-au vîndut sau le-au readunat în asociaţii similare gospodăriilor dărîmate, după ce s-au înfruptat 2-3 ani din miracolul reîntoarcerii pămîntului la român.
Am mai scris pe bloguri că inundaţiile se pot preîntîmpina şi chiar învinge, dacă se urmează cele 3 căi:
A) - mutarea vetrei de sat inundabilă mai sus, dublată de îndiguiri inteligente - soluţie la mintea cocoşului, dar tărăgănată, abandonată sau amînată la infinit - "muieţi ţi-s posmagii?". TOTUL ÎN ŢARA ASTA S-A REALIZAT PRIN MUNCĂ şi la fel peste tot în lume şi nu fuga după bani, "pică pară mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă!" Ruşine! Fac tot poporul român vinovat pentru asta, de la Turbincă pînă la Opincă!
B) - executarea de canale, mari şi mici, în toate Cîmpiile României şi am povestit cum: cu EXCAVATOARELE MINIERE DE CARIERĂ. Această reţea de canale pot prelua viiturile de ape din inundaţii, într-o mare măsură, dacă sînt făcute cu cap, începînd cu un studiu de fezabilitate. Ba mai mult, dacă nu-s navigabile (dar şi dacă sunt), pe porţiuni, se pot construi în trepte, valorificînd energia potenţială a apei, chiar şi temporar, prin MICROHIDROCENTRALE ELECTRICE şi, acolo unde se poate, cu mici lacuri de acumulare a apei, în zone nelocuite şi fără drumuri ce le-ar traversa.  Vă reamintesc ideea unui genial gălăţean care a salvat în 2009 oraşul Galaţi de la inundaţie - Dunărea revărsată - prin golirea viiturilor de pe Dunăre prin Canalul Dunăre-Marea Neagră, Construcţie a Epocii de Aur, mult blamată. Canalul lui Dej, Badea şi Ceauşescu a salvat Galaţiul precum o scurgere de preaplin din tehnică. V-am dat acest exemplu, să puteţi înţelege şi Opera Poporului Român sub Ceauşescu şi importaţa reţelelor de canalizare, de canale mari şi mici, din Cîmpiile Române. Este ca şi cînd ai construi un sistem de canalizare sub un mare oraş. Ba mai mult, producînd şi curent electric (putînd fi folosit exclusiv în staţiile de pompare pentru irigaţii). Iată un sistem inteligent - marca Savin BADEA - care ajută şi la sistemul de irigaţii, ce se poate reface, cu investiţii mai mici în ţevi, folosind şi microcanalele din grădinăritul de luncă şi prin metoda de udare prin picurare a plantelor. Răsplata nu poate fi decît o Revoluţie în agricultură, aşa cum visa, realiza şi ne minţea genialul Nicolae Ceauşescu. Asta în AVAL de INUNDAŢII...
C) - Ba, mai mult, în AMONTE de inundaţii, se pot realiza tot felul de lucrări inginereşti de gospodărire a apelor de pe versanţii dealurilor şi munţilor, care să cumuleze şuvoaiele de pe munţi , să le îndiguiască sub forma unor mici, medii şi mari LACURI de ACUMULARE, sub care să se construiască mici, medii şi mari HIDROCENTRALE - după proiecte-tip - care să stăvilească torentele prăvălite peste cîmpie, dar şi să producă electricitate. Iată un mod de luptă CURAT pentru INDEPENDEŢA ENERGETICĂ a ţării, chiar dacă aceste micro-hidro-centrale electrice pot funcţiona temporar. E un mare cîştig să putem, astfel, salva VIEŢI OMENEŞTI, ANIMALE ŞI MULTE GOSPODĂRII. Şi nimeni nu ne-ar mai face idioţi că ne-am distrus - cu mîna noastră - ţara, măcar şi cu gazele de şist.

2) Problema GORBACIOV...

Problemă care ţine de Ministerul PĂCII. 
Cînd s-a desfiinţat PACTUL TRATATULUI DE LA VARŞOVIA, Tovarăşul Gorbaciov, de bună credinţă, a crezut în americani, dar Americanii l-au aburit şi l-au minţit că vor desfiinţa CONCOMITENT şi PACTUL ATLANTICULUI DE NORD. Dezarmat de funcţia lui de cap al URSS, de către Boris ELŢÎN, cînd a construit, în locul URSS, Comunitatea Statelor Independente, a rămas în imposibilitatea de a mai negocia problema desfiinţării NATO. Boris era fie aburit de băutură, fie uituc, aşa că NATO s-a perpetuat, ca mare uniune militară, alături de SEATO şi ce-or mai fi. Atunci americanii, au luat locul ruşilor în Afganistan şi după modelul dărîmării televizate a României, în cîrdăşie, de către RUŞI şi AMERICANI, împreună, au început să demoleze Serbia, Iran, Ţările Arabe din Nordul Africii, SIRIA, UCRAINA, iar după căderea URSS, s-au apropiat de noile ţări independente, Georgia, Kazastan, mai ştiu eu care, pe motiv că le aduce libertatea şi pe motiv de luptă contra terorismului, încît s-au apropiat NEPERMIS de mult de spaţiul gestionat de Putin, punînd în pericol SECURITATEA ca STAT a RUSIEI (ce-l interesa pe Putin), dar şi PACEA LUMII, ce mă interesează pe mine, ca vechi militant pentru pace pe Pămînt. Aşa cum s-a demolat ţara lui Ceauşescu, ţara lui Sadam , ţara lui Gadafi etc., aşa era să fie demolată şi CHINA şi acum UCRAINA. În China, la Tienanmen, chinezii au ripostat brutal, rapid, prin vărsare de mult sînge, dar au salvat de la degringoladă două miliarde de oameni. În Ucraina şi în Moldova şmecheria a mers cam pe acelaşi calapod general şi Putin "s-a trezit" (deşi anticipase demult) cu NATO în pragul Casei sale părinteşti, Maica-Sfînta Rusie. Anexînd Crimeea, a reparat un act isoric de sub Hruşciov, dar a atenţionat NATO, ajuns prin Ucraina, lîngă Ruşi. Nu iau apărarea ruşilor şi nici nu vreau să-i sfidez pe americani şi pe alţii, ci vreau să salvez PACEA. Putin vrea să-l judece pe Gorbaciov. Şi eu vreau: dar ca proces al Comunismului idiot şi al Capitalismului tembel. Ca să triumfe COMUNISMUL CURAT şi CAPITALISMUL CURAT, dar mai ales PACEA LUMII. Dar nu vreau capul lui Gorbaciov. Fie să se desfiinţeze NATO şi celelalte pacte militare, fie să se includă toate ţările de pe Pămînt - aşa cum am mai scris - fără deosebire. Continuarea conflictului actual - simplificată, problema UCRAINA este similară problemei rachetelor din Cuba pe vremea gafei lui Hruşciov, cînd Rusia era în buza Americii; acum America este în buza Rusiei - este conflictul SUA-RUSIA, NATO-RUSIA şi şi sau UE-EURASIA -  excaladarea acestui conflict ar putea duce la o CATASTROFĂ MONDIALĂ IREPARABILĂ, dacă iasă de sub control. Nu uitaţi că Ruşii şi Americanii au mii de focose nucleare, pe cînd celelalte puteri nucleare doar cît degetele de la o mînă sau ceva mai mult. Copii de ţîţă faţă de Ruşi şi Americani! Sînt pentru rezolvarea tuturor problemelor conflictuale ale omenirii, cît mai grabnic şi numai prin dialog pozitiv, care să nu le treneze, problemele conflictuale, ci să le soluţioneze cît mai bine cu putinţă. Îl rog pe Putin să nu-l persecute pe Gorbaciov, aşa cum Gorbaciov a făcut cu Nicolae Ceauşescu, ci să-l determine să spună tot, să aflăm adevărul şi să salvăm efectiv soarta Rusiei, a Ucrainei, a Moldovei, a SUA  etc., a tuturor ţărilor de pe Pămînt, să salvăm soarta PĂCII, într-o lume bezmetică, condusă de lideri bezmetici. Nu mă întrebaţi care, vă dau exemplu cu duiumul. Dar dintre bezmetici, au plătit cu viaţa lor cîţiva oameni mari şi nevinovaţi: CEAUŞESCU , GADDAFI, SADDAM, MUBARAK etc. 
Ce face Vicepreşedintele SUA în Ucraina? Face Republica 52?
ing. Savin BADEA

joi, 17 aprilie 2014

UNII PENSIONARI - DISCRIMINAŢI. ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI ŞI A UE, EXPERIMENTAL..

A: ACORDUL GLOBAL NU ESTE INCLUS ÎN PENSIE. 
Am lucrat în acord global ca salariat al RSRomânia. Ca atare, am plătit impozit şi am cotizat la pensie în raport procentual cu cîştigul brut (total), în care era înscris şi acordul global. 
1. Azi mi se ia din nou impozit pe pensie - aceiaşi bani - şi contribuţia şi pensia mi s-au impozitat. Caz de dublă impunere, considerînd că pensia impozată mi-o extrag din contribuţia acumulată şi ea impozată. 
2. Colegi mai insistenţi şi mai vivace au dat Casa de Pensii în judecată. Unii au avut cîştig de cauză, alţii nu. Într-o familie, un soţ pensionar a cîştigat în instanţă pentru surplusul de pensie izvorît din acordul global, celălalt soţ nu. Ni se spune să avem încredere în justiţia românească. Eu unul, n-am! Dacă în unele cazuri s-a dat cîştig de cauză, automat, cazurile trebuiesc generalizate şi n-ar mai fi nevoie de mii de procese inutile , drepte sau nedrepte. Şi eu am prezentat actele la Casa de Pensii. Nu mi s-a dat cîştig de cauză. Eu aştept generalizarea cauzei şi completarea legii Pensiilor. N-am fost la tribunal, în viaţa mea, mdecît o dată şi sînt deja lehamite. Cer Parlamentului României să îndrepte nedreptatea
Aştept să mi se spună "cum poate fi inclus acordul meu global în pensie". Să-mi pară rău că mi-am servit ţara, cînd acordul global ne obliga să muncim, tarifar, de 3-4 ori mai mult, pentru că aveam de cîştigat în plus 30% pînă chiar la 70%, cum am cîştigat eu în proiectare şi cercetare? Alţi muncitori nu primeau acord, abia 70%-80% din salariu tarifar. Curiozităţi din Socialism.
Un coleg de Institut, ing. Ion DINULESCU, a prezentat la ROMÂNIA TV cazul nostru, al celor care nu luăm pensie după cîştigul în acord global, un cîştig... demolator, care mie mi-a dat multă bătaie de cap şi ca om şi ca şef..

B. PENSIONARII PESTE 70 DE ANI N-AU DREPTUL SĂ FACĂ RATE SUSŢINUTE DE CREDITE BANCARE. LA FEL ŞI TINERETUL CUPRINS ÎNTRE 0 ŞI 18 SAU 0 ŞI 23 DE ANI. Aceste persoane suferă o DISCRIMINARE INTOLERABILĂ..
În schimb, unele organizaţii financiare acordă împrumuturi cu dobîndă mare sau cu serviciu la domiciliu, plătit enorm. Sau se acordă mici credite cu dobîndă dusă la infinit, încît se ajunge să se plătească suma DUBLU. Cred că se practică înţelegeri malefice - unii da, alţii ba.
ing. Savin BADEA

DESPRE TRANSNISTRIA, CU DRAGOSTE... DOMNULE PUTIN, - STATELE UNITE ALE LUMII. VENIŢI ACASĂ, DRAGI MOLDOVENI!


Pe Dvs., Domnule Vladimir Vladimirovici PUTIN, Preşedintele Federaţiei Ruse, şi pe Domnul Barack OBAMA, Preşedintele Statelor Unite ale Americii, v-am simpatizat entuziast, nu că sînteţi liderii lumii cei mai puternici, ci pentru că sunteţi foarte carismatici, dar mai ales foarte înţelepţi, în conformitate cu funcţiile pe care le deţineţi. 
Nu pot uita cu cît respect v-am urmărit pe Dvs. la Summit-ul NATO de la Bucureşti, unde, cum v-am spus, m-aţi entuziasmat. Pe Obama l-am sfătuit odată, de bine, pe vremea cînd corespondam cu computerul său de la Casa Albă. Mă văd obligat să procedez la fel şi cu Dvs. 
Pe vremea cînd Tovarăşul Mircea DRUC, fost prim ministru al Republicii Moldova candida la Preşedenţia României, mulţi moldoveni, băştinaşi din Republică, au invadat România să-l ajute pe Mircea DRUC să stîngă semnături şi să cîştige. Visam toţi la Marea Unire. 
Cînd aveam 11 ani, un ziar, "Moldova Socialistă", scris cu litere ruseşti, chirilice, m-a surprins să descopăr cuvinte româneşti şi aşa am aflat de nedreptatea lui Stalin făcută românilor, iar de atunci am devenit... UNIONIST. 
Cînd i-am întrebat pe tovarăşii lui DRUC cînd vor să se unească cu România, aceştia mi-au răspuns că chiar asta fac prin susţinerea lui DRUC. 
- Şi de ce o mai tărăgănaţi? 
- Pentru că fără Transnistria noi nu venim în România. 
- Mă rog, de ce? 
- Pentru că acolo-i toată munca noastră, acolo-i toată snaga noastră. Noi am fost deportaţi în Siberia şi în locul românilor au fost aduşi mulţi ruşi şi evrei. Doar în Trasnistria s-a construit toată ECONOMIA MOLDOVEI SOVIETICE, industrializarea s-a făcut prin munca şi sudoarea tuturor, şi a moldovenilor de peste Nistru şi a ruşilor de acolo. Noi, fără Transnistria nu venim acasă în România. Ar fi pe nedrept. 
Am înţeles.
Galben si portocaliu: Transnistria. Violet: Regatul României până în 1940. Chenar portocaliu: Republica autonomă moldovenească (1924-1940). Chenar roşu: Republica Moldova. Portocaliu : teritoriul transnistrean al Republicii Moldova.

Fostele unități administrative din Republica Moldova (1998-2001): cele 9 județe, municipiul Chișinău și unitățile teritoriale autonome din Stînga Nistrului și Găgăuzia


PROVINCII ISTORICE ROMÂNEŞTI
Momeala sovietică numită RSSA Moldovenească, cu capitala la Balta (denumire românească, cu mulţi etnici români) avea scopul influienţării Basarabiei să părăsească România interbelică. Această Republică Autonomă era o Transnistrie lărgită. La reocuparea Basarabiei şi a Fostele unități administrative din Republica Moldova (1998-2001): cele 9 județe, municipiul Chișinău și unitățile teritoriale autonome din Stînga Nistrului și GăgăuziaNordului Bucovinei de către trupele sovietice, fosta Moldovă Sovietică AUTONOMA (administrată temporar şi de către Armata Română), pierde jumătate de teritoriu (inclusiv capitala, Balta), Bugeacul (teritoriul de sud), iar o parte din judeţul Hotin (răpit României, dintr-un condei) şi Nordul Bucovinei este anexat Ucrainei de către liderul sovietic HRUŞCIOV, originar din Ucraina, care şi-a adus aminte "de perioada tulbure din 1917-1918 cînd Ucraina de Vest a deţinut pentru 3 zile în administrare nominală Nordul Bucovinei şi a cerut reinstituirea frontierei de atunci". Redesenarea RSS Moldoveneşti de către Stalin, cu intervenţiile lui Hruşciov, a conturat o nouă MOLDOVĂ SOVIETICĂ, în plus cu fîşia din Transnistria, cea actuală, denumită "Unitatea teritorială din stînga Nistrului" (Rîbniţa, Dubăsari, Tiraspol), dar fără Bugeac (judeţele Cetatea Albă şi Ismail) şi Nordul Bucovinei (Herţa, din Judeţul românesc Dorohoi, Cernăuţi etc.), atribuite Ucrainei de către Stalin (1944) şi de viitorul lider sovietic, ucrainean, Nichita HRUŞCIOV, acelaşi care i-a luat Rusiei Crimeea şi i-a dat-o Ucrainei în 1954, acelaşi lider care era să incendieze Pămîntul în CUBA, lider de care am stat, în 1966, la 200 de metri de el, la Lupeni, România - singurul lider sovietic pe care l-am văzut în viu. Brejnev, ca lider politic în Moldova, a ignorat orice evideţă istorică de apartenenţă a RSS Moldoveneşti la RSR şi cînd a fost liderul deplin al URSS. Analfabet, cu ştiinţă!
În Transnistria anexată Moldovei, liderii sovietici, de la Hruşciov încoace, au început să dirijeze astfel lucrurile încît greul economiei Republicii să fie la Tiraspol şi în "Unitatea teritorială din stînga Nistrului", tocmai ca măsură de prevedere, în cazul în care Moldova de peste Prut va vrea să se unească cu "ţara frăţească" RSRomânia. 
Dar în Transnistria separatistă se află toată sudoarea Republicii Moldova, a moldovenilor români cît şi a moldovenilor ruşi, fie ei sovietici sau post-sovietici, deopotrivă. La fel şi în Estul Ucrainei sau oriunde, unde sunt etnici ruşi.
Nu vorbesc, după cum vedeţi, că Transnistria a fost odată teritoriul al moldovenilor români sub Ştefan cel Mare şi nici că a fost sub ocupaţia Armatei Române.
Aşa că, Domnule Vladimir Vladimirovici PUTIN, cel căruia i-am luat apărarea în legătură cu anexarea Crimeii - AŢI AVUT DREPTATE, aţi reparat un abuz al lui Hruşciov, abuz efectuat în interiorul Uniunii Sovietice - acum drămuiţi mai bine lucrurile. Am considerat că rezultatul referendumului din Crimeea a fost voinţa poporului rus de acolo, dar aţi nesocotit voinţa poporului ucrainean de acolo, care a muncit cot la cot cu ruşii din Crimeea, pentru bunăstarea peninsulei. Dar în Transnistria repetarea figurii nu mai merge. Trebuie respectat adevărul istoric, acela pe care vi l-am prezentat: ruşii şi moldovenii au muncit cot la cot pentru industrializarea Transnistriei, cu ei discutaţi într-un dialog al păcii. 
DIALOG, DIALOG, DIALOG!
Eu mă consider PREŞEDINTELE VIRTUAL al Românilor, o chichiţă aiurea, deoarece nu am nici-o putere, ci numai puterea cuvîntului într-o democraţie în care am imunitate parlamentară încă de la Nicolae CEAUŞESCU - acela mi-a acordat-o ca să demonstreze "democraţia LUI". 
Vă sfătuiesc să ţineţi cont de ce scriu aici. Şi încă pe deasupra:
Ucraina, ca stat independent şi suveran, ar fi trebuit să-şi rezolve toate disputele teritoriale cu Rusia, România, Ungaria, Cehia şi Polonia, moştenite de la vechea Uniune Sovietică. La fel şi Rusia şi ţările enumerate. România a fost ameninţată de Ucraina şi de Rusia. 
Dacă vă atingeţi de Transnistria Moldovei fără dialog sau încercaţi imixtiuni armate, ca Preşedinte Virtual voi sugera Preşedintelei Moldovei să anexeze România, cu Transnistria cu tot, şi Preşedintelui României să anexeze Republica Moldova, cu Transnistria cu tot. CONCOMITENT! Şi astfel vă veţi trezi cu Trupele NATO nas în nas cu Trupele Ruse ale Armatei a 14-a de la Tiraspol... Şi nu va fi bine, Domnule Putin. De aceea vă rog, nu îndrăznesc să vă somez, să gîndiţi de două ori mai mult decît pentru Crimeea. 
Şi ultimul sfat: Continuaţi Parteneriatul cu NATO şi UE, pînă la completa aderare a Rusiei, China, India şi Brazilia în NATO şi în UE, pentru PACE ÎN LUME. Să fie şi Rusia în condiţii de SECURITATE STATALĂ în raport cu NATO şi UE (ca într-o adevărată Casă a Europei) şi... VICEVERSA. Şi faceţi odată EURASIA Dvs, mai bună şi mai exemplară decît Uniunea Europeană. M-aş bucura nespus să asist la unirea UE cu EURASIA, pentru PACEA ŞI BUNĂSTAREA OMENIRII.
Cu unele rezerve - totuşi - ca şi "Şef de Proiect" - "STATELE UNITE ALE LUMII" - VĂ FELICIT PENTRU UNIREA CRIMEEI CU RUSIA - pentru această unire - dar vă rog - nu vă ordon, căci îmi văd de lungul nasului - vă implor să nu faceţi acelaşi lucru cu TRANSNISTRIA, fără un DIALOG corect, fără nici-o raţiune... Doar ştiţi vorba aia: DACĂ TE-AM RUGAT, EŞTI... CA ŞI OBLIGAT. Nobleţea obligă.
Să fie PACE, PACE pe Pămînt.

ing. Savin BADEA
La bună vedere: v-am cerut TEZAURUL DE LA MOSCOVA - al României şi numai al României! Eu n-am uitat.  
"Năzbîtioşii" lideri ai României vizitează distrugătoare şi se plimbă cu supersonice militare. Nişte copii! Nu-i luaţi în seamă, vă rog. Ţineţi cu mine, luaţi aminte la sfaturile mele.
VENIŢI ACASĂ, DRAGI MOLDOVENI, CU REPUBLICA VOASTRĂ CU TOT!
Cu drag, Savin BADEA

marți, 15 aprilie 2014

NUMAI DE FRICĂ, AMÎNDOI... DUEL. ASTA-I POLITICĂ? DE RÎSUL LUMII!...

Preşedintele României Traian BĂSESCU este într-un duel duşmănos cu Primul Ministru al României Victor Viorel PONTA.
Traian BĂSESCU - condamnat politic la Cotroceni, ca Guvernator. Apărat de două vapoare, dintre care unul distrugător... Unde nu intră lejer Armata...
Victor Viorel PONTA - condamnat politic la Ministerul Apărării. N-are vapoare. Are buncăr. Unde nu ajung Serviciile Secrete...
Senatoarea FIREA - victimă colaterală - şantajată, fapt inadmisibil. 
Toţi 3 uită că au numai IMUNITATE PARLAMENTARĂ (liberă exprimare în politică, dar nu cu injurii şi ameninţări)  şi nu pentru alte greşeli puerile, găinării sau de natură penală. 
Preşedintele poate fi suspendat numai pentru crearea şi susţinerea unui partid politic - MIŞCAREA POPULARĂ - cu susţinere transparentă, străvezie. Şi pentru şantaj şi ameninţare. Pentru polemică politică, cu injurii şi minciuni.
Premierul se face vinovat tot pentru şantaj şi ameninţare, pentru polemică politică, cu injurii şi minciuni şi... pentru cam nimic la guvernare - nişte ameţeli, simple abureli.
Amîndorura le este frică. Şi lui Nicolae CEAUŞESCU i-a fost... 
PREZUMPŢIA DE NEVINOVĂŢIE...
Numai dacă nu se "coace" ceva... 
Nişte EXTRATEREŞTRI cumva?! 
Armata, Serviciile Secrete...

Dragi concetăţeni, 
Ambii îşi fac viaţa un chin, duşmănia lor le face rău lor şi României. Treziţi-vă: Somaţi-i la o dispută civilizată, demnă de a fi Român. Somaţi-i şi pe cei care gravitează în jurul lor, care îi influenţează negativ! 
Eu sînt pentru "O ţară fără puşcării" şi îi asigur PE AMÎNDOI că nimeni nu va avea de suferit într-un asemenea sistem. Voi cere PARLAMENTULUI o AMNISTIE GENERALĂ şi voi propune sancţionarea drastică numai a celor care vor recidiva penal, dacă au deja dosare sau pedepse. Recidiva va primi o pedeapsă dublă, cuantificată în impozit pe prostie. În acest fel nu vor mai fi ticsite puşcăriile, iar statul va fi mai prosper, pentru noi investiţii şi pentru eradicarea sărăciei. Excepţie vor face criminalii, pentru care ţara are, desigur, puşcării!. Voi propune asta, cu prima ocazie. 
Dar dacă le place porcăiala, n-am ce le face. Pînă la urmă vor sfîrşi să capete ceva traume psihice grave.
ing. Savin BADEA

P.S. Legea celor 100,000-200.000-500.000 de semnături permite înscrierea drept candidaţi la alegerile electorale numai a celor cu bani sau cu partid, a unor oameni ca şi cei doi, de mai sus. Aţi văzut în sferele Puterii şi ale Parlamentului să fie propuşi şi aleşi cei din "TALPA ŢĂRII", ţărani nevoiaşi, muncitori amărîţi sau intelectuali gălbejiţi, dar cu mult mai inteligenţi şi cu mai mult bun simţ decît "CIOCOII VECHI ŞI NOI"? Dacă ai bani, ai partid sau eşti bucureştean - cel puţin - mai poţi. Am cerut asta (anularea Legii încriminate) la AVOCATUL POPORULUI şi numai că nu mi-a vîrît sub nas mîna dreaptă cu degetul gros între arătător şi mijlociu, iar alte foruri mi-au sugerat să dau... LEGEA în judecată!...
De-aia România e cum e... Din lipsă de ţărani şi muncitori deştepţi...

Am candidat VIRTUAL în 2009 (de unul singur, făcîndu-mă învingător singur) la PREŞEDENŢIA ROMÂNIEI, tocmai împotriva acestei Legi - avînd un blog dedicat, anulat după evenimentul electoral - din vina serverului principal - un act de cenzură clar.
ing. Savin BADEA

sâmbătă, 12 aprilie 2014

MINISTERUL MAGIC


MINISTERUL "SECRET" - PENTRU FURNIZAREA BUGETULUI GUVERNULUI -ANEXĂ.
Ministerul va valorifica toate ideile mari care au sursa în  celelalte ministere-anexă şi nu numai. După asigurarea funcţionării guvernului-anexă (autofinanţat şi din donaţii), surplusul va fi folosit la eradicarea sărăciei în România şi la încurajarea tinerilor talente. 
Acest minister va depinde de inspiraţia (comună şi separată) celor doi: a Regelui şi a Preşedintelui. 
Acest minister va monitoriza toată activitatea guvernului-anexă şi va urmări randamentul acestuia. Panou de comandă.Transparenţă maximă, pe Internet.
ing. Savin BADEA
P.S. RECAPITULARE:
M. FEMEILOR
M. IDEOLOGIC
M. TAXE ŞI IMPOZITE
M. PĂRINŢILOR
M. PROVINCIILOR ISTORICE ROMÂNEŞTI
M. PĂCII
M. PENTRU CENTRE DE EXCELENŢĂ ŞI ÎNALTĂ TEHNOLOGIE
M. DREPTĂŢII
M. DE EXTREME
M. COPIILOR
M. PROBLEMELOR IDIOATE
M. MAGIC 
Pe moment - simple eseuri...

vineri, 11 aprilie 2014

MINISTERUL COPIILOR

Va aparţine copiilor (de vîrstă preşcolară, elementară, gimnaziu, liceu, facultate) prin experimente-pilot, pe 2x5 secţiuni:
- organizarea ca Regat; 
- organizarea ca Republică (Cacofonia "republica copiilor" se acceptă ca şi Ion Luca Caragiale şi Biserica Catolică).
Copiii pot opta pentru o singură secţiune, una din cele două secţiuni principale, FĂRĂ MIGRAŢIE. Între secţiunile de vîrstă se pot face numai migraţii excepţionale, dacă, de exemplu, un puşti se califică pentru o vîrstă superioară. Învers, nu. Migraţia între partidele simulate este interzisă. Numai în caz de modelare a unei situaţii reale, se presupune şi o migrare interpartinică.
Fiecare secţiune va purta un număr, prin convenţie, de la 1 la 10.
Copii vor organiza alegeri, FĂRĂ LISTE DE SEMNĂTURI, chiar dacă simulează şi partide, nişte alegeri libere şi democratice. Se vor alege doi Regi, doi Preşedinţi, două Guverne şi două Parlamente - două, pentru o întrecere, notate A şi B, pentru fiecare din cele 10 secţiuni, modelînd situaţia reală a Regatului şi Republicii. 
Mandatul va fi anual, corepunzător anului şcolar. 
În total 10 departamente duble, care vor acumula propunerile copiilor şi realizările lor. 
Finanţarea bugetelor guvernelor (20 la număr) se va obţine prin donaţii, obţinerea de fonduri europene pe proiecte şi prin autofinanţare; fiecare după credibilitatea pe care o furnizează după alegeri şi realizări. Rezultatele proiectelor se vor valorifica la Preşedenţia României, la Guvern, la Parlament, la Academia Română şi la alte instituţii şi organizaţii. 
În cazuri deosebite, cele 10 secţiuni se vor organiza în SECŢIUNEA DE SINTEZĂ, de natură statistică sau de extremă urgenţă. Această secţiune acumulează tot ce e mai valoros în cele 20 de "ŞCOLI" (alese la noroc sau nu - după cît de consistentă este oferta electorală comună a concurenţilor-candidaţi).
Vor avea prioritate activităţile care concurează internaţional. 
Vom demonstra prin aceasta că politica înseamnă TOT şi că  "apolitic" nu există. 
Organizarea în detaliu va fi flexibilă, dar corectă, rezonabilă. Problemele dezbătute vor ilustra problemele SOCIETĂŢII INTELIGENTE  româneşti. Şi vom demonstra cît de inteligenţi sunt copiii. Cu respectarea tuturor legilor ţării, minus legea semnăturilor.
Vor fi acceptaţi numai copiii şi tineretul cuprinşi într-o activitate şcolară. 
Va fi interzisă orice imixtiune a maturilor, în afara instructorilor şi funcţionarilor angajaţi pentru organizarea şi funcţionarea ministerului. 
Ministerul are ca ţel educarea pentru creativitate, în deplină sănătate, a tineretului studios român.
Banul nu trebuie să influenţeze puritatea copiilor - principiu urmărit cu stricteţe. Cele mai bune idei şi proiecte realizate vor fi premiate cu premii în obiecte (şi în bani, în caz de excepţie).
Cel mai onorant premiu va fi cel preconizat prin proiectul "O ZI REGE (PREŞEDINTE), O ZI PRIM-MINISTRU". Legea celor două semnături. 2-3 zile de stagiatură pe lîngă Rege, Preşedinte şi Primul Ministru.
Totodată, acest Minister va acumula, studia şi soluţiona, pe cît se poate, majoritatea problemelor legate de copii ;i propuse de copii. Totul va fi transparent, pe Internet.
La nivelul şcolilor, facultăţilor se pot organiza acţiuni de susţinere prin proiectele finalizate.
Această joacă de copii va fi conturată mai exact... "făcînd şi văzînd", care va conduce la perfecţionarea regulamentelor de funcţionare a ministerului şi ale parlamentelor copiilor. Pe lîngă foloasele proiectelor, se va pune accentul pe educarea pentru PATRIOTISM şi CREATIVITATE, pentru întruajutorare între semeni.

NOTĂ: Ca inginer proiectant am experimentat ceva similar, cu rezultate formidabile, care mi-a uşurat munca şi modul de conducere a subalternilor. "Copiii" de atunci erau subalternii mei (din grupa de proiectare, organizaţi ca... un "COMANDO DE PROIECTARE"; la cercetare n-a mers şmecheria, pentru că acolo trebuiau învinse mai multe orgolii); "parlamentul" meu de atunci se numea "ORA SEXUALĂ", iar rezultatele m-au făcut... belfer şi celebru: m-am mai odihnit şi "vasalii" se mîndreau cu ce creau personal - de mi s-a dus vestea. (La minister:" - Unde e tov. Ministru?" " La tov. Ceauşescu... La "ORA SEXUALĂ".) Azi am un blog cu titlul acesta.
Astăzi, nici-un PARTID POLITIC din România nu are idei originale de rezolvare a TUTUROR problemelor României.
Copiii au!
ing. Savin BADEA