luni, 21 aprilie 2014

MINISTERUL PROBLEMELOR IDIOATE.

Banca de idei a Guvernului -Anexă:
Şeful acestui minister este Vice-Prim-Ministrul Guvernului anexă.
Primul-Ministrul va fi Şeful Ministerului Magic.
Acest minister  - al problemelor idiote - nu atît de idioate, cît de grele - va rezolva problemele spinoase şi nerezolvate în cei 25 de ani de la Revoluţia (Aglomeraţia) din 1989. Indiferent cărui domeniu sau Minister aparţine. Odată soluţiile găsite, ele vor fi distribuite celorlalte ministere. Faţă de Ministerul Magic, acest Minister - "al idioţilor, oamenii cu idei" ocupă a doua poziţie, ca importanţă. Ministerul va strînge şi va rezolva, în măsură posibilă, şi probleme rezolvate parţial sau integral de către celelalte Ministere, dar probleme foarte importante. 
DAU ACEEAŞI PROBLEMĂ LA CEL PUŢIN DOI, S-O REZOLVE MĂCAR UNUL!...
Dau 2 exemple:

1) Problema INUNDAŢIILOR...


Ţine de Ministerul Centrelor de Excelenţă şi Înaltă Tehnologie. PROBLEMA INUNDAŢIILOR CATASTROFALE, care macină România încă din 1970 şi nu numai! Am scris despre asta şi în OLTENIADA şi în alte bloguri de-ale mele. Inundaţiile catastrofale fac ravagii anual peste toate cîmpiile româneşti, dar statul caută cai verzi pe pereţi şi în coarnele lui CHEVRON, companie americană, să găsească gaze de şist, care să otrăvească pînza freatică din România, otrăvind tot românul de la cîmpie, prin infiltrarea substanţelor toxice care se folosesc la fracturarea hidraulică a stratului de rocă de şist care conţine gazul care trebuie eliberat. Chiar şi la EXPLORĂRI se pot naşte asemenea accidente, dacă şi explorarea foloseşte în mic tehnologia de EXPLOATARE. După ce mari teritorii din Statele Unite şi din alte ţări au fost astfel infestate, CHEVRON şi alte companii similare, inclusiv româneşti, s-au adunat în toate cîmpiile româneşti să aducă IADUL pomenit. Am recăutat lista de substanţe şi n-am mai regăsit-o - şi regret că n-am copiat-o integral atunci cînd am dat peste ea. Şi toate acestea, în numele INDEPENDENŢEI ENERGETICE a ROMÂNIEI, prin gazele de şist.
Ba mai mult, după 1989, TOT POPORUL ROMÂN, dintr-o enormă lipsă de inteligenţă şi mai precis DIN PROSTIE crasă, sub Preşedenţia lui Ion ILIESCU, şi-a stricat, şi-a vandalizat, şi-a demontat toate sistemele de instalaţii de IRIGAŢII din toate cîmpiile României, folosind ţevile din aluminiu, fie pentru jghiaburi pentru scurgerea ploii la casele hoţilor, fie pentru cheia de pilugă, adică pentru nimic! Aruncate, pur şi simplu prin bătătură, inclusiv, motoare, pompe şi echipamente electrice, întregi staţii de pompare şi repompare etc. Ba mai mult, au pus cireaşa pe tort, dărîmînd, ruinînd, şi SECTOARELE ZOOTEHNICE întregi, adică GRAJDURI din chirpici (o cărămidă mizerabilă din lut şi paie, nearsă) cu care şi-au făcut acasă ale grajduri sau chiar case din chirpici.
Natura (Dumnezeul meu) a pedepsit poporul român prin arşiţă şi inundaţii, nemaiputînd să-şi irige cîmpiile şi prăvălind chirpiciul furat. Toate gospodăriile agricole colective şi de stat, fărîmiţate, au fost redistribuite ţăranilor, care în lipsă de mijloace mecanizate şi de combustibili, le-au vîndut sau le-au readunat în asociaţii similare gospodăriilor dărîmate, după ce s-au înfruptat 2-3 ani din miracolul reîntoarcerii pămîntului la român.
Am mai scris pe bloguri că inundaţiile se pot preîntîmpina şi chiar învinge, dacă se urmează cele 3 căi:
A) - mutarea vetrei de sat inundabilă mai sus, dublată de îndiguiri inteligente - soluţie la mintea cocoşului, dar tărăgănată, abandonată sau amînată la infinit - "muieţi ţi-s posmagii?". TOTUL ÎN ŢARA ASTA S-A REALIZAT PRIN MUNCĂ şi la fel peste tot în lume şi nu fuga după bani, "pică pară mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă!" Ruşine! Fac tot poporul român vinovat pentru asta, de la Turbincă pînă la Opincă!
B) - executarea de canale, mari şi mici, în toate Cîmpiile României şi am povestit cum: cu EXCAVATOARELE MINIERE DE CARIERĂ. Această reţea de canale pot prelua viiturile de ape din inundaţii, într-o mare măsură, dacă sînt făcute cu cap, începînd cu un studiu de fezabilitate. Ba mai mult, dacă nu-s navigabile (dar şi dacă sunt), pe porţiuni, se pot construi în trepte, valorificînd energia potenţială a apei, chiar şi temporar, prin MICROHIDROCENTRALE ELECTRICE şi, acolo unde se poate, cu mici lacuri de acumulare a apei, în zone nelocuite şi fără drumuri ce le-ar traversa.  Vă reamintesc ideea unui genial gălăţean care a salvat în 2009 oraşul Galaţi de la inundaţie - Dunărea revărsată - prin golirea viiturilor de pe Dunăre prin Canalul Dunăre-Marea Neagră, Construcţie a Epocii de Aur, mult blamată. Canalul lui Dej, Badea şi Ceauşescu a salvat Galaţiul precum o scurgere de preaplin din tehnică. V-am dat acest exemplu, să puteţi înţelege şi Opera Poporului Român sub Ceauşescu şi importaţa reţelelor de canalizare, de canale mari şi mici, din Cîmpiile Române. Este ca şi cînd ai construi un sistem de canalizare sub un mare oraş. Ba mai mult, producînd şi curent electric (putînd fi folosit exclusiv în staţiile de pompare pentru irigaţii). Iată un sistem inteligent - marca Savin BADEA - care ajută şi la sistemul de irigaţii, ce se poate reface, cu investiţii mai mici în ţevi, folosind şi microcanalele din grădinăritul de luncă şi prin metoda de udare prin picurare a plantelor. Răsplata nu poate fi decît o Revoluţie în agricultură, aşa cum visa, realiza şi ne minţea genialul Nicolae Ceauşescu. Asta în AVAL de INUNDAŢII...
C) - Ba, mai mult, în AMONTE de inundaţii, se pot realiza tot felul de lucrări inginereşti de gospodărire a apelor de pe versanţii dealurilor şi munţilor, care să cumuleze şuvoaiele de pe munţi , să le îndiguiască sub forma unor mici, medii şi mari LACURI de ACUMULARE, sub care să se construiască mici, medii şi mari HIDROCENTRALE - după proiecte-tip - care să stăvilească torentele prăvălite peste cîmpie, dar şi să producă electricitate. Iată un mod de luptă CURAT pentru INDEPENDEŢA ENERGETICĂ a ţării, chiar dacă aceste micro-hidro-centrale electrice pot funcţiona temporar. E un mare cîştig să putem, astfel, salva VIEŢI OMENEŞTI, ANIMALE ŞI MULTE GOSPODĂRII. Şi nimeni nu ne-ar mai face idioţi că ne-am distrus - cu mîna noastră - ţara, măcar şi cu gazele de şist.

2) Problema GORBACIOV...

Problemă care ţine de Ministerul PĂCII. 
Cînd s-a desfiinţat PACTUL TRATATULUI DE LA VARŞOVIA, Tovarăşul Gorbaciov, de bună credinţă, a crezut în americani, dar Americanii l-au aburit şi l-au minţit că vor desfiinţa CONCOMITENT şi PACTUL ATLANTICULUI DE NORD. Dezarmat de funcţia lui de cap al URSS, de către Boris ELŢÎN, cînd a construit, în locul URSS, Comunitatea Statelor Independente, a rămas în imposibilitatea de a mai negocia problema desfiinţării NATO. Boris era fie aburit de băutură, fie uituc, aşa că NATO s-a perpetuat, ca mare uniune militară, alături de SEATO şi ce-or mai fi. Atunci americanii, au luat locul ruşilor în Afganistan şi după modelul dărîmării televizate a României, în cîrdăşie, de către RUŞI şi AMERICANI, împreună, au început să demoleze Serbia, Iran, Ţările Arabe din Nordul Africii, SIRIA, UCRAINA, iar după căderea URSS, s-au apropiat de noile ţări independente, Georgia, Kazastan, mai ştiu eu care, pe motiv că le aduce libertatea şi pe motiv de luptă contra terorismului, încît s-au apropiat NEPERMIS de mult de spaţiul gestionat de Putin, punînd în pericol SECURITATEA ca STAT a RUSIEI (ce-l interesa pe Putin), dar şi PACEA LUMII, ce mă interesează pe mine, ca vechi militant pentru pace pe Pămînt. Aşa cum s-a demolat ţara lui Ceauşescu, ţara lui Sadam , ţara lui Gadafi etc., aşa era să fie demolată şi CHINA şi acum UCRAINA. În China, la Tienanmen, chinezii au ripostat brutal, rapid, prin vărsare de mult sînge, dar au salvat de la degringoladă două miliarde de oameni. În Ucraina şi în Moldova şmecheria a mers cam pe acelaşi calapod general şi Putin "s-a trezit" (deşi anticipase demult) cu NATO în pragul Casei sale părinteşti, Maica-Sfînta Rusie. Anexînd Crimeea, a reparat un act isoric de sub Hruşciov, dar a atenţionat NATO, ajuns prin Ucraina, lîngă Ruşi. Nu iau apărarea ruşilor şi nici nu vreau să-i sfidez pe americani şi pe alţii, ci vreau să salvez PACEA. Putin vrea să-l judece pe Gorbaciov. Şi eu vreau: dar ca proces al Comunismului idiot şi al Capitalismului tembel. Ca să triumfe COMUNISMUL CURAT şi CAPITALISMUL CURAT, dar mai ales PACEA LUMII. Dar nu vreau capul lui Gorbaciov. Fie să se desfiinţeze NATO şi celelalte pacte militare, fie să se includă toate ţările de pe Pămînt - aşa cum am mai scris - fără deosebire. Continuarea conflictului actual - simplificată, problema UCRAINA este similară problemei rachetelor din Cuba pe vremea gafei lui Hruşciov, cînd Rusia era în buza Americii; acum America este în buza Rusiei - este conflictul SUA-RUSIA, NATO-RUSIA şi şi sau UE-EURASIA -  excaladarea acestui conflict ar putea duce la o CATASTROFĂ MONDIALĂ IREPARABILĂ, dacă iasă de sub control. Nu uitaţi că Ruşii şi Americanii au mii de focose nucleare, pe cînd celelalte puteri nucleare doar cît degetele de la o mînă sau ceva mai mult. Copii de ţîţă faţă de Ruşi şi Americani! Sînt pentru rezolvarea tuturor problemelor conflictuale ale omenirii, cît mai grabnic şi numai prin dialog pozitiv, care să nu le treneze, problemele conflictuale, ci să le soluţioneze cît mai bine cu putinţă. Îl rog pe Putin să nu-l persecute pe Gorbaciov, aşa cum Gorbaciov a făcut cu Nicolae Ceauşescu, ci să-l determine să spună tot, să aflăm adevărul şi să salvăm efectiv soarta Rusiei, a Ucrainei, a Moldovei, a SUA  etc., a tuturor ţărilor de pe Pămînt, să salvăm soarta PĂCII, într-o lume bezmetică, condusă de lideri bezmetici. Nu mă întrebaţi care, vă dau exemplu cu duiumul. Dar dintre bezmetici, au plătit cu viaţa lor cîţiva oameni mari şi nevinovaţi: CEAUŞESCU , GADDAFI, SADDAM, MUBARAK etc. 
Ce face Vicepreşedintele SUA în Ucraina? Face Republica 52?
ing. Savin BADEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu