marți, 8 aprilie 2014

MINISTERUL PENTRU CENTRE DE EXCELENŢĂ ŞI ÎNALTĂ TEHNOLOGIE

PROIECTUL "LUX" - pentru călătorii interstelare şi viteze hiperluminice. Măsurarea acceleraţiei.
PROIECTUL "EXCELSIOR 1" (mai sus) - pentru motoare magnetice, energie liberă şi vehicule neconvenţionale. Desing inteligent. Farfurii zburătoare intra şi extra atmosferice.
PROIECTUL "EXCELSIOR 2" (mai sus) - pentru eradicarea sărăciei şi a economiei subterane.
PROIECTUL EXCELSIOR 3" (mai sus) - pentru sport, ştiinţă, artă  şi cultură - de excepţie. Baze sportive şi tehnico-ştiinţifice, cluburi de iniţiere, cămine culturale, centre de excelenţă. (Istoria invenţiilor în România şi în lume. Istoria Sportului Românesc şi mondial.)
PROIECTUL "CRIN" - pentru eradicarea hoţiei şi a criminalităţii, pentru o justiţie dreaptă şi o educaţie juridică corectă, pentru cinste şi patriotism - "o ţară fără puşcării". Crearea unui climat sănătos de convieţuire, muncă şi inventică. Eliminarea caracterului de clasă (şi de clacă) a justiţiei şi a statului de drept. Clasificarea legilor: drepte şi nedrepte.
PROIECTUL "ZERO" - pentru taxe şi impozite minimale - pentru relansarea unei economii durabile. Depăşirea societăţii de consum, a stării de colonie.
PROIECTUL "PARAUA, DARAUA ŞI OCAUA" - rentabilizarea economică prin metode inedite. Laborator experimental. Investiţii în afaceri şi în şcoli de afaceri. (Exemplu: ŞCOALA DE NUTRIŢIE ŞI DIETĂ; ŞCOLA DE ARTĂ CULINARĂ GENERALĂ; MICROPROCESOARE; ŞCOALA DE AFACERI, pe o temă dată; LIDERI ŞI POLITICIENI etc. -  supliment; în afara sistemului de învăţămînt).
PROIECTUL "APA, APA, APA" - pentru educaţie medicală, sportivă şi de nutriţie; a întregului Popor.
PROIECTUL "MIRACOLUL IUBIRII" - pentru reinventarea Fericirii la Români. Terapia prin rîs. Bancuri şi caricaturi. De rîsul lumii.
PROIECTUL "STATELE UNITE ALE LUMII" - o lume mai bună şi mai dreaptă - o lume a păcii şi prieteniei între TOATE Popoarele lumii. Studii de caz pentru MINISTERUL PĂCII.
PROIECTUL "SOCIETATEA INTELIGENTĂ" - implementarea germenilor acestei societăţi prin CENTRELE DE EXCELENŢĂ. Acest proiect "a încolţit" deja. (Exemple: Spitalul "Sfîntul Constantin" din Braşov, Fundaţia Dan VOICULESCU, emisiunile "NEXTSTAR" şi "ROMÂNII AU TALENT" şi altele). Înfiinţarea unei ACADEMII specifice. Coexistenţa celor 4 sisteme. Critica Societăţii de Consum. Piramida lui Maslow.
PROIECTUL "ŞCOALA DE PROIECTARE" - reînfiinţarea institutelor de proiectare-cercetare, în raport cu noile cerinţe tehnico-ştiinţifice şi economice. (Exces de imaginaţie. Micii cercetători. Şcola de desen tehnic şi artistic). ŞCOALA DE DESEN.
PROIECTUL "FILONUL DE AUR" - exploatarea resurselor de materii prime şi minerale, prin tehnologii moderne şi ecologice, numai şi numai de către Poporul Român. 
PROIECTUL "ORA SEXUALĂ" - educaţie pentru corectitudine critică şi de apreciere; educaţia sexuală normală a tuturor categoriilor de vărstă. Sănătatea sexuală a Poporului Român.
PROIECTUL "ABC" - educaţie interetnică (Istorie universală şi naţională; cunoaşterea reciprocă a Popoarelor). Schimburi de experienţă - pentru copii, inter-ţări. ŞCOALA DE VICEPREŞEDINŢI. Experimentul "O ZI PREŞEDINTE, O ZI PRIM-MINISTRU". Legea celor două semnături.
PROIECTUL "PROIECT DE POEZIE" - revigorarea versului cu rimă la români. Reîncetăţenirea poeziei. ŞCOALA DE LITERATURĂ. ŞCOALA DE ROMANCIERI. FESTIVALUL TINERELOR TALENTE.
PROIECTUL "LUCEAFĂRUL" - seri de citit artistic. (Exemplu: DIVINA COMEDIE, epopeele homerice; teatrele ambulante de amatori; "CÎNTAREA ROMÂNIEI" şi "DACIADA"). SERATA POEŢILOR. Cenacluri şi Case de Creaţie pentru Scriitori. 
FESTIVALURI DE MUZICĂ ŞI ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ. 
OLIMPIADE. De tot felul. JOCURI ŞI JUCĂRII.
EXPOZIŢII. 
MINISTERUL "CERBULUI DE AUR" - subminister specializat în manifestarea cultural-artistică cu acelaşi nume, patronată de Preşedinte.
Alte proiecte.
Cu timpul, toate aceste proiecte se vor auto-finanţa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu