vineri, 11 aprilie 2014

MINISTERUL COPIILOR

Va aparţine copiilor (de vîrstă preşcolară, elementară, gimnaziu, liceu, facultate) prin experimente-pilot, pe 2x5 secţiuni:
- organizarea ca Regat; 
- organizarea ca Republică (Cacofonia "republica copiilor" se acceptă ca şi Ion Luca Caragiale şi Biserica Catolică).
Copiii pot opta pentru o singură secţiune, una din cele două secţiuni principale, FĂRĂ MIGRAŢIE. Între secţiunile de vîrstă se pot face numai migraţii excepţionale, dacă, de exemplu, un puşti se califică pentru o vîrstă superioară. Învers, nu. Migraţia între partidele simulate este interzisă. Numai în caz de modelare a unei situaţii reale, se presupune şi o migrare interpartinică.
Fiecare secţiune va purta un număr, prin convenţie, de la 1 la 10.
Copii vor organiza alegeri, FĂRĂ LISTE DE SEMNĂTURI, chiar dacă simulează şi partide, nişte alegeri libere şi democratice. Se vor alege doi Regi, doi Preşedinţi, două Guverne şi două Parlamente - două, pentru o întrecere, notate A şi B, pentru fiecare din cele 10 secţiuni, modelînd situaţia reală a Regatului şi Republicii. 
Mandatul va fi anual, corepunzător anului şcolar. 
În total 10 departamente duble, care vor acumula propunerile copiilor şi realizările lor. 
Finanţarea bugetelor guvernelor (20 la număr) se va obţine prin donaţii, obţinerea de fonduri europene pe proiecte şi prin autofinanţare; fiecare după credibilitatea pe care o furnizează după alegeri şi realizări. Rezultatele proiectelor se vor valorifica la Preşedenţia României, la Guvern, la Parlament, la Academia Română şi la alte instituţii şi organizaţii. 
În cazuri deosebite, cele 10 secţiuni se vor organiza în SECŢIUNEA DE SINTEZĂ, de natură statistică sau de extremă urgenţă. Această secţiune acumulează tot ce e mai valoros în cele 20 de "ŞCOLI" (alese la noroc sau nu - după cît de consistentă este oferta electorală comună a concurenţilor-candidaţi).
Vor avea prioritate activităţile care concurează internaţional. 
Vom demonstra prin aceasta că politica înseamnă TOT şi că  "apolitic" nu există. 
Organizarea în detaliu va fi flexibilă, dar corectă, rezonabilă. Problemele dezbătute vor ilustra problemele SOCIETĂŢII INTELIGENTE  româneşti. Şi vom demonstra cît de inteligenţi sunt copiii. Cu respectarea tuturor legilor ţării, minus legea semnăturilor.
Vor fi acceptaţi numai copiii şi tineretul cuprinşi într-o activitate şcolară. 
Va fi interzisă orice imixtiune a maturilor, în afara instructorilor şi funcţionarilor angajaţi pentru organizarea şi funcţionarea ministerului. 
Ministerul are ca ţel educarea pentru creativitate, în deplină sănătate, a tineretului studios român.
Banul nu trebuie să influenţeze puritatea copiilor - principiu urmărit cu stricteţe. Cele mai bune idei şi proiecte realizate vor fi premiate cu premii în obiecte (şi în bani, în caz de excepţie).
Cel mai onorant premiu va fi cel preconizat prin proiectul "O ZI REGE (PREŞEDINTE), O ZI PRIM-MINISTRU". Legea celor două semnături. 2-3 zile de stagiatură pe lîngă Rege, Preşedinte şi Primul Ministru.
Totodată, acest Minister va acumula, studia şi soluţiona, pe cît se poate, majoritatea problemelor legate de copii ;i propuse de copii. Totul va fi transparent, pe Internet.
La nivelul şcolilor, facultăţilor se pot organiza acţiuni de susţinere prin proiectele finalizate.
Această joacă de copii va fi conturată mai exact... "făcînd şi văzînd", care va conduce la perfecţionarea regulamentelor de funcţionare a ministerului şi ale parlamentelor copiilor. Pe lîngă foloasele proiectelor, se va pune accentul pe educarea pentru PATRIOTISM şi CREATIVITATE, pentru întruajutorare între semeni.

NOTĂ: Ca inginer proiectant am experimentat ceva similar, cu rezultate formidabile, care mi-a uşurat munca şi modul de conducere a subalternilor. "Copiii" de atunci erau subalternii mei (din grupa de proiectare, organizaţi ca... un "COMANDO DE PROIECTARE"; la cercetare n-a mers şmecheria, pentru că acolo trebuiau învinse mai multe orgolii); "parlamentul" meu de atunci se numea "ORA SEXUALĂ", iar rezultatele m-au făcut... belfer şi celebru: m-am mai odihnit şi "vasalii" se mîndreau cu ce creau personal - de mi s-a dus vestea. (La minister:" - Unde e tov. Ministru?" " La tov. Ceauşescu... La "ORA SEXUALĂ".) Azi am un blog cu titlul acesta.
Astăzi, nici-un PARTID POLITIC din România nu are idei originale de rezolvare a TUTUROR problemelor României.
Copiii au!
ing. Savin BADEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu