miercuri, 29 iulie 2015

APEL


     APEL. 

Cei care i-au precedat lui OBAMA şi PUTIN au redus din cheltuielile militare ale SUA şi URSS, după 1986. În 1986, eu, Savin BADEA, am propus unui reprezentant al Securităţii Române - spre cinstea ei! - ca Omenirea să treacă, PRACTIC, la dezarmarea generală şi totală, măcar şi cu 1%, pentru ÎNCEPUT. Dezarmarea generală şi totală era ideea lui Hrusciov, cel care adusese armele nucleare în Cuba, în coasta SUA. Nicolae Ceauşescu, foarte receptiv şi gospodar, într-o singură lună a redus armamentul şi echipamentul militar al României cu 5-10%, după ideea lui - a plusat!... S-a organizat un referendum popular,  în noiembrie 1986, aprobat, prin care TOT Poporul Român a devenit primul popor care realiza efectiv un început de dezarmare, iniţiativă  prioritate mondială. Dar egoismul feroce al lui Nicolae Ceauşescu a privat Poporul Român, pe el şi pe... mine de... Premiul Nobel pentru Pace, pe anul 1987. În anii precedenţi deveniseră laureaţi românii Ioan Moraru (1985 - "Medicii lumii pentru prevenirea războiului nuclear") - şi, respectiv, Elie Wiesel, (1986, romancier evreu american, născut în România, primul om care a descris Holocaustul din lagărele naziste). Au urmat tratatele dintre SUA şi URSS, de reducere a armamentului strategic şi nuclear, pentru care doar Mihail Gorbaciov a primit Premiul Nobel pentru Pace (şi pentru alte merite), nu şi Reagan sau Bush Senior..

   Astăzi se întîmplă că e pe cale să se nască o nouă perioadă de Război Rece, o nouă cursă a înarmărilor, fără noimă, o aducere a armelor nucleare ale SUA cît mai aproape de Rusia şi de China. Fapte inadmisibile!
   Ca şi atunci, în 1986 - acum 29 de ani - revin acum şi PROPUN ca omenirea să reînceapă DEZARMAREA GENERALĂ ŞI TOTALĂ, nu cu 1%, nu cu 5%, nu cu 10%, ci măcar cu 25% (nota bene, cu un sfert!). Astăzi, armele nu mai reprezintă o garanţie a păcii, ci o ameninţare a ei! Mi-am cumpărat vara trecută nişte cuţite de bucătărie, foarte bune, de firmă. Deunăzi, o altă firmă celebră, concurentă, mi-a făcut o ofertă tentantă pentru un nou set de cuţite, iar la supermarket am mai dat peste o altă ofertă. Închipuiţi-vă ce-ar însemna ca fiecare cetăţean al lumii să-şi cumpere numai cuţite, fără nici o noimă, chiar dacă n-are ce pune pe masă, nici măcar o pîine! Cu banii obţinuţi, economisiţi din dezarmare, treceţi PRACTIC la eradicarea sărăciei în TOATE ŢĂRILE LUMII - şi în ţările lui OBAMA şi PUTIN, că şi ei au o sumedenie de săraci, mai ales cei săraci cu duhul, beţivi şi drogaţi, tot de sărăcie, şi astfel contribuiţi la fericirea a milioane de oameni, la îmbunătăţirea calitativă a drepturilor lor, mai ales la dreptul la viaţă, la o viaţă de calitate.
   Nu-mi luaţi în derîdere acest demers: Uniunea Sovietică s-a destrămat nu numai pentru că era un vast imperiu, în care popoarele componente şi-au dorit independenţa, în frunte cu Rusia lui Elţîn - nu era de vină Gorbaciov că şi-a tăiat craca de sub el cu gladnosti şi perestroica - Uniunea Sovietică era cocoşată, strivită de efortul inimaginabil de înarmare militară şi atomică. Şi SUA ar putea păţi la fel, la un moment dat. Ordinea Mondială nu se face numai cu instaurarea unei noi hegemonii politice şi militare a unui stat sau a altuia, ci prin reînoirea continuă a bunelor relaţii dintre statele lumii, prin eradicarea sărăciei Oamenilor şi a Statelor, prin eliminarea armelor şi a războaielor. În 1971, această prioritate s-a numit Satul Global şi Noua Ordine, opusa Anarhiei şi a LUPTEI DE CLASĂ, între state, din care au derivat Mondializarea şi Globalizarea, o nouă ordine - temă dată pentru specialişti - şefi de state, politicieni, analişti. Am fost întrebat "Dar tu ştii?", am răspuns cu "Da, ştiu!" şi am fost luat în derîdere. Peste mai puţin de un deceniu, ONU, spre onoarea ei, a dezbătut problema mai în serios - iar în 1980 a şi reluat discuţiile, iar PCR m-a primit în rîndurile lui. De pe poziţia de coleg de partid, Nicolae Ceauşescu mi-a luat în serios propunerea cu dezarmarea din 1986, dar ratînd, totuşi, împreună, Premiul Nobel pentru Pace, pentru Poporul Român.
    Domnii Obama şi Putin, trecînd la noi tratative, ca şi predecesorii lor, Reagan-Bush şi Gorbaciov, realizînd dezarmarea "la sfert"! - generală şi totală - nu numai că dau o nouă şansă Păcii şi Omenirii, dar se pot încununa cu un nou Premiu Nobel, pentru Pace, dacă îl şi... solicită la timp.
    Nu-i nici-o supărare, dacă uitaţi de mine - sînt mulţumit să vă dezarmaţi pe bune, nu "de-a glumita!"
    Este ruşinos pentru întreaga Omenire ca ideea lui Hruşciov să nu fie pusă în practică de atîta timp!
    În definitiv ce pierdeţi, dacă mai aruncaţi 25% din toate "cuţitele" adunate fără nici-o noimă!?
    Cu drag, ing,. Savin BADEA, 29.07.2015, Craiova.

POST SCRIPTUM

Premierul nipon face apel la dezarmarea mondială, la 70 de ani de la bombardarea atomică a oraşului Hiroshima

În Japonia a fost comemorată trecerea a 70 de ani de la lansarea primei bombe atomice, asupra oraşului Hiroshima. La o ceremonie care a avut loc în parcul oraşului, premierul Shinzo Abe a făcut un apel la dezarmarea nucleară mondială. „După 70 de ani subliniez necesitatea păcii mondiale. Trebuie să ne continuăm eforturile de a ajunge o lume fără arme nucleare. Este responsabilitatea şi datoria noastră”, adeclarat permierul. Japonezii din toată ţara au păstrat un moment de reculegere la ora exactă la care avionul american a lansat bomba, în 1945. În timpul ceremoniilor, pe râul din centrul oraşului Hiroshima au fost depuse mii de lampioane colorate de hârtie.
BBC SERVICIUL MONDIAL – 6 august


De pe blogul ECOLOGIE MENTALĂ:


http://whynotme.ro/2015/06/urgent-message-for-obama-and-putin-from-a-romanian-woman/


http://whynotme.ro/2015/06/urgent-message-for-obama-and-putin-from-a-romanian-woman/
Mesaj urgent pentru Obama și Putin, de la o femeie ROMÂNĂ


Urgent message for OBAMA and PUTIN, from a ROMANIAN WOMAN


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu