miercuri, 23 iunie 2010

„Sfârşitul Ceauşeştilor“ Să mori împuşcat ca un animal sălbatic – ÎNCEPUTUL SFÎRŞITULUI ROMÂNIEI

„Sfârşitul Ceauşeştilor“ Să mori împuşcat ca un animal sălbatic – ÎNCEPUTUL SFÎRŞITULUI ROMÂNIEI

Iunie 24th, 2010 de olteniada
  • 23 iun 2010
//
Redactor-şef Adevărul

Aici, Radio Europa Liberă!

Azi vă ofer un alt fragment din volumul „Sfârşitul Ceauşeştilor“: capitolul „Aici, Radio Europa Liberă!“
În timp ce Nicolae Ceauşescu pregătea ultimele zvâcniri ale regimului său represiv, majoritatea românilor comutaseră aparatele de radio pe frecvenţa Europa Liberă. Începând cu 18 decembrie 1989, postul a prezentat situaţia de la Timişoara.
Din 20 decembrie, mesajele anticeauşiste s-au înmulţit. Iată o parte din conţinutul jurnalelor de ştiri de la Europa Liberă, din ziua în care Ceauşescu instituia starea de necesitate la Timişoara.
Cuvântul scriitorului Eugen Ionescu la Paris: „Sunt alături de voi, vă doresc libertate!”
O bandă imprimată cu împuşcăturile de la Timişoara, în care se aud rafale de arme automate, a fost difuzată toată ziua. Se aud inclusiv lovituri de tun şi un ţipăt de femeie. (Ulterior, ziaristul Emil Hurezeanu a recunoscut că banda cu împuşcături a fost o diversiune.)
Apelul doctorului Vasile Flutzer, preşedinte al Comitetului Român pentru Drepturile Omului: „Ostaşii români nu trag în fiicele şi fiii poporului!”
20 decembrie 1989, miting de protest în Piaţa Odeon din München: Doru Braia, militant pentru drepturile omului, îi cere lui Ceauşescu să plece.Comunicat al agenţiei iugoslave Taniug: „În România a fost declarată starea de necesitate. Răniţii sunt lăsaţi să moară, nefiind îngrijiţi, iar ulterior sunt îngropaţi în gropi comune”.
Este citat postul de radio de la Sofia: „La Bucureşti se văd pe străzi patrule militare din ce în ce mai numeroase”.
Este difuzat şi un bilanţ macabru: 4.500 de morţi la Timişoara. (O uriaşă minciună!)În cursul emisiunilor au mai fost anunţate şi manifestaţii de protest ale românilor din Occident.
Grigore Cartianu


NOTA MEA:
“POVEŞTI DE PE STRADA MEA”

Ieri, 23 iunie 2010, am obţinut de la Domnul Grigore CARTIANU un autograf pe cartea cumpărată sîmbăta trecută, din care citisem deja  188 de pagini din cele 527:
“Domnului Savin Badea,
Cu cele mai bune
gînduri şi cu speranţa
unei lecturi utile,
Grigore Cartianu
23 iunie 2010
Craiova”
Am profitat de faptul că Grigore CARTIANU se afla pe strada mea, Împăratul Traian, la Librăria ADEVĂRUL, bun prilej şi pentru “POVESTIRI DE PE STRADA MEA” şi pentru vînarea unui autograf.
L-am rugat pe celebrul ziarist să întregim biografia CEAUŞEŞTILOR cu întîmplări inedite, de importanţă istorică, cunoscute de mine, fiindu-mi de un real ajutor, ca ziarist profesionist. Pentru mine, e imposibil… Pe moment, m-a refuzat, dar mi-a lăsat şi o “portiţă deschisă”, pe viitor. Chiar şi dacă i-am sugerat un doctorat în Istorie pe tema CEAUŞEŞTILOR, precum ca Adrian CIOROIANU, istoricul ministru de externe, altul “de pe strada mea”.
În unele dintre blogurile mele v-am scris că sînt “naşul” “EPOCII DE AUR”, realmente EPOCĂ DE AUR în istoria României.

I-am spus lui Grigore CARTIANU că Ceauşeştii au fost – după părerea mea – şi ÎNGERI şi DEMONI şi că trebuie înţeleşi, mai ales, ca oameni, lucru pe care, cu bucurie, l-a susţinut şi autorul cărţii, reproşîndu-mi că n-am citit pînă la capăt.
Eu i-am reproşat că este tributar gîndirii păgubitoare a ultimilor 20 de ani, lucru firesc pentru el, care avea  20-21 de ani în 1989 şi, desigur, prea fraged, pe-atunci… L-am rugat să-mi citească cel puţin însemnările de pe bloguri referitoare la Nicolae CEAUŞESCU.
De faţă a fost şi Doamna Laura PUMNEA, ziarista care a scris despre mine şi prietenii mei un articol despre “nişte blogări bătrîni”, în ADEVĂRUL DE SEARĂ de la Craiova. Se pregătea să îi ia un interviu TV autorului cărţii.
Un alt cititor  îi spunea lui Grigore CARTIANU, cu glas de lacrimi, în ce hal a ajuns “ţara asta” şi pensionarii. Pînă să-i răspundă autorul, i-am răspuns eu, că asta e!, “trăim la răscruce de imperii”, la “răscruce de vînturi”, aşa cum le-am spus şi provocatorilor, informatorilor şi securiştilor lui Ceauşescu, teză pe care şi-a “însuşit-o” însăşi Nicolae CEAUŞESCU, în calitate de cel mai autorizat român s-o afirme. Avea toate mijloacele la îndemînă; eu, numai microfoanele Securităţii.

Întors acasă, m-am lăudat cu autograful la prietenii  mei şi, ca în “poiana lui Iocan”, am concluzionat, la sfîrşitul discuţiilor, evident, că:

sfîrşitul Ceauşeştilor a fost şi începutul sfîrşitului României.

DOVADA, “vorba Elenei CEAUŞESCU”: fragmentul de mai sus. Mai adaug şi eu “fumigena” cu “SATELE ROMÂNEŞTI”, proiect multinaţional pentru România, pentru care delira “EUROPA LIBERĂ”, cu lacrimi de crocodil, în 1989, şi de care s-a ales tot rahatul! Dacă proiectul SATELE ROMÂNEŞTI ar fi fost lucru serios (şi din partea lui Ceauşescu şi din partea imperialiştilor), alta ar fi fost soarta şi “faţa” satelor româneşti, a ROMÂNIEI noastre.

Nu vorbesc prostii: iată ce “fumigene” ne serveşte puterea de azi – arestarea lui Antonie SOLOMON, primarul Craiovei, şi a lui Dan DIACONESCU, bosul OTV, prietenii Preşedintelui României, pe motive de drept penal comun, acuzaţii minore, care-i bagă jumătate în pămînt. Acuzaţiile majore i-ar fi băgat pînă la gît! C-aşa-i în politică! Dar se preferă “fumigena”, ca să abată gîndul romînilor de la tăierea pensiilor şi a salariilor, de la distrugerea sistematică a României, mai ales economică, şi de la distrugerea noastră – a oamenilor, români şi neromâni, dar pămînteni – distrugere fizică, mai ales economică, să putem atinge starea de animale hămesite, îndobitocite, OTVizate.  Şi-ar mai fi doar glonţul, “dulcele glonţ al Patriei”, lipsa banilor, numai apă şi pîine, fiindcă pîinea multă prosteşte, îndobitoceşte…
Soţii CEAUŞESCU… “să mori împuşcat ca un animal sălbatic!” (Mihail GORBACIOV a spus asta şi Grigore CARTIANU a adăugat-o ca subtitlu).

Tovarăşe Mihail GORBACIOV, 
Dumneavoastră aţi afirmat, în discursul prilejuit de vizita Dvs. din vara lui 1987, că fiecare conducător din statele socialiste va răspunde în faţa propriului popor de binele ori răul făcut, înfierînd doctrina BREJNEV, pe bună dreptate, care intra cu tancul în treburile interne ale altor state. Dar, subtil, Dvs., şeful triplului imperiu sovietic, speraţi la o echipă tînără de conducători, în fiecare ţară socialistă, şi vă înţeleg pînă la un punct, lucru care s-a realizat doi  ani mai tîrziu (1989), dar totuşi, prea tîrziu, căci pînă să înceapă anul 1992, aţi rămas fără obiectul muncii Dvs. (URSS), fiindcă vi l-a subtilizat alt “ţar”, Boris ELŢÎN (prin CSI, naş EU, cu ajutorul Securităţii Române).  In cazul ăsta, Boris, mai modest, s-a mulţumit cu un imperiu dublu. Dar Vladimir PUTIN deplînge vechile arii, vechea măreţie a Uniunii Sovietice… şi îl înţeleg pînă la un punct. Noi ne-am ales cu însîngerarea României şi decapitarea ei, bună sau rea…  Şi chiar mai mult: aţi declanşat, fără să vreţi, începutul sfîrşitului ROMÂNIEI… Vă felicit că nu aţi fost, în mod direct sau indirect, “călăul” soţilor CEAUŞESCU şi că i-aţi deplîns: “SĂ MORI ÎMPUŞCAT CA UN ANIMAL SĂLBATIC!” Îmi place să vă cred, fără dubii, că aţi fost sincer. Pe CEAUŞESCU s-au răzbunat animalele sălbatice pe care le-a împuşcat în delir! Dar cu românii ce-aţi avut? De ce ne-aţi uşurat un aşa groaznic destin, în înţelegerile de la Malta?
Pe BUSH senior nu-l mai întreb: interesele Dumnealui au fost succesive celor ruseşti.
Tovarăşe Grigore CARTIANU,
Nicolae CEAUŞESCU ajunsese din genial senil, dar cu mai multă doftă decît toţi românii. Eu i-am reproşat că EU am trăit într-o GENERAŢIE DE SACRIFICIU. Şi că privatizarea şi capitalismul ar lua din cîrca statului o groază de poveri… Dar n-am prevăzut DEZMĂŢUL de acum! El, aducîndu-i-se la cunoştinţă, a rîs mai întîi, şi a spus: “Copile, CAPITALISMUL ÎNSEAMNĂ SPECULĂ!”
Şi ne-au speculat imperiile toate şi românul pe român. Vă amintesc numai cum toate certificatele din “pomana socialismului” au fost cumpărate pe mai nimic de “cei mai cu dare de mînă”… Şi cîte şi mai cîte! Şiacum? Eu mi-am vîndut certificatul, şi din banii obţinuţi, abia am reuşit să-mi cumpăr DIVNA COMEDIE a lui DANTE, în traducerea lui COŞBUC, ediţia POLIROM Iaşi – m-aş fi îmbolnăvit să n-o am!

Pînă una alta, “justiţiarii” fac din primarul Antonie SOLOMON şi din somnambulul (că nu doarme noaptea) DDD, Dan DIACONESCU DIRECT, şi victime şi eroi, de fapt ei, bieţii,  sunt nişte BIEŢI DEŢINUŢI POLITICI, bieţi găinari în aparenţă, fiindcă AMNESTY INTERNATIONAL doarme-n cizme: noi, toţi românii, am ajuns şi vom ajunge BIEŢI DEŢINUŢI POLITICI ÎN PROPRIA-NE ŢARĂ, ROMÂNIA, c-aşa vor unii, “LA RĂSCRUCE DE IMPERII, LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI!”
De ce JUSTIŢIA nu pune în balanţă, pe cîte un taler, ce a făcut bine şi ce a făcut rău vinovatul? C-aşa e justiţia – e oarbă – ea trebuie să “pipăie” în care parte se înclină balanţa BINE-RĂU. La noi e chioară rău, ne trage pe sfoară!, face jocuri politice. În toate domeniile e haos şi e varză:  nu mă pot lăuda cu nimic, nici măcar cu blogurile mele, că democraţia importată din America înseamnă să urli în pustiu!

Români, uitaţi-vă fiecare, în propriul oraş, în propriul sat, ce mai aveţi din ce-aţi avut în 1989?… V-aţi bucurat, după “revoluţie”, c-aţi avut iar porumb în bătătură… după aia aţi avut p…a! Ce mai aveţi din “Electroputere”? Plătiţi gazul şi curentul electric, cît nu puteţi duce! În morminte va fi destul de frig şi va fi suficient de întuneric.  Unii o duc bine, dar cîţi? Criza prezentă ar fi bîntuit acum 20 de ani planeta, în “partea aia”, dacă nu murea “SOCIALISMUL” şi CEAUŞEŞTII.
Lasă că şi Ceauşescu era senil, dar nici de epigoni nu mă plîng.
Salvaţi-l pe Preşedintele României, Traian BĂSESCU, dîndu-i mai multă minte (idei, sugestii pozitive) şi salvîndu-i prietenii din închisori, dacă n-o fi cumva cacialma, că prea se bucura DDD că avea brăţări la mîini! Îi creştea ratingul, ce-o fi şi asta, că m-aţi înnebunit cu engleza şi rusa voastră, “dragi” imperii mondiale!
Cu stimă, pentru toţi oamenii de pe Planetă, mai ales pentru români şi mai ales pentru cititorii lui Grigore CARTIANU şi mai ales pentru Grigore CARTIANU, un autor fericit şi obosit. SINCERE FELICITĂRI!
ing. Savin BADEA
INCREDIBIL şi în glumă!

Sionistii cumpara-defapt au cumparat demult Romania
Pe 10 octombrie 2007,la Hotelul Hilton din Tel-Aviv, Simon Peres declară că Israel cumpără Manhattan, Ungaria, România şi Polonia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu