miercuri, 23 martie 2011

A MURIT "CLEOPATRA" - DUMNEZEU A PRIMIT-O ÎN RAI - O LUME BEZMETICĂ - CONDUSĂ DE LIDERI BEZMETICI! kk!! (6)

 NOTA MEA: 

"DECRET"*

În numele IMPERIULUI SOLIDARITĂŢII UMANE* şi avînd în vedere că omenirea a ajuns pe marginea prăpastiei,  în foarte multe privinţe - O LUME BEZMETICĂ - CONDUSĂ DE LIDERI BEZMETICI! - pentru a face măcar ceva, să salvăm măcar EXCELENŢA, viaţa prin excelenţă, propun: 

(Din capul locului, nu cunosc în ce măsură, esenţa enunţului de mai jos este aplicată deja sau nu.)

Există pe Pămînt OAMENI DE AUR, care au realizat ceva pentru Umanitate. Din păcate, omenirea aceasta bezmetică - condusă de lideri bezmetici a catadicsit ca numai zone, construcţii şi opere de artă - bunuri culturale şi naturale din lume - să fie parte a patrimoniului mondial... Nimeni, în afară de mine, nu s-a gîndit la oameni... Un om ca Liz TAYLOR, zeiţa cu ochi violeţi, un talent inegalabil, cu o viaţă frenetică, a fost un asemenea OM DE AUR. Dar s-a chinuit cu toate bolile bătrîneţii, aproape uitată... Omenirea ingrată o deplînge acum ca o de nesuportat pierdere... şi e adevărat.

Ştiu, fiecare om e singur în faţa durerii şi a morţii... Dar ştiu că mult contează SOLIDARITATEA UMANĂ, în ceasuri de cumpănă, de multe ori fatale! Eu unul, am trăit o asemenea DRAMĂ, în mai 1989, calvarul cel mai intens, dar am simţit sprijinul tuturor celor cunoscuţi. Mult mai mult contează şi recunoaşterea valorii, cît eşti în viaţă, şi dacă te iubeşte sau nu "toată lumea"... Regret însă că nimeni nu m-a ajutat să mă afirm în litera scrisă pe hîrtie... Pentru mine, 2 poezii publicate în 69 de ani - o viaţă cît două... - e ca un cutremur de gradul 12, devastator! Românii au urîta boală de a-şi plînge morţii, pe care în timpul vieţii îi iau în derîdere sau îi tratează cu indiferenţă, invidie şi ură - mai mult, îi batjocoresc pînă şi în clipa înmormîntării, ca pe bietul şi marele nostru poet naţional, Împăratul Poeziei Româneşti, de-a dreapta EMINESCULUI, Adrian PĂUNESCU, la TVR... Din acest punct de vedere îmi blamez compatrioţii şi pe toţi contemporanii, fără excepţie!

Ce mai tura-vura, iată ce propun:

(O paranteză: Primul nume, cel de botez, trebuie scris cu prima literă majusculă şi  cu litere mici în continuare; al doilea nume, cel de familie, trebuie scris, întreg, cu majuscule; dacă sînt nume intermediare, de rudenie etc., trebuiesc scrise ca şi primul. În română, ambele mele nume, mai bine zis cele trei, sunt, deopotrivă - la alţii - fie nume de botez, fie nume de familie. Dacă există două sau mai multe persoane cu aceleaşi şir de nume, se va găsi o rezolvare prin diferenţiere numerică, după locul de naştere sau după data naşterii  etc.)

Să revenim: iată ce propun, în esenţă:

1) O listă cu cei mai valoroşi şi mai capabili COPII şi TINERI, excelenţi în ştiinţă, artă, sport şi cultură etc., pe ansamblul umanităţii, pe ţări, naţiuni şi popoare, "avere" a ţărilor lor, a naţiunii lor, a poporului din care fac parte, care, cu toată vîrsta fragedă, în cei pînă la maximum 30 de ani împliniţi, să fi realizat ceva valoros pentru umanitate. Gîndul mă duce la copiii-minune,  ca şi Cleopatra STRATAN, ca Maria Cristina CRĂCIUN sau ca INNA. Nu-i vom uita nici pe tinerii politicieni. Mă abţin să fac o listă mai mare, exhaustivă, căci nu mă pricep şi n-am informaţii suficiente - este normal şi logic. Nu pot fi unicul judecător dintr-un juriu cu aşa grea sarcină.

2) Să se constituie în patrimoniu mondial al umanităţii (iertaţi pleonasmul) toţi oamenii de valoare certă ai umanităţii - ÎN VIAŢĂ - inclusiv Laureaţii Premiului Nobel sau Campionii Mondiali şi Olimpici etc., vîrfurile din toate sferele de activitate, din toate domeniile, luîndu-se în considerare tot aportul lor la progresul şi civilizaţia umanităţii, prin viaţa, conduita şi opera lor nepieritoare, în integralitate, cu suişuri şi coborîşuri, în scopul salvării lor şi pentru îndeplinirea tuturor bunelor condiţii pentru  continuarea operelor lor de EXCELENŢĂ. Chiar şi cei veneraţi de unii şi blamaţi de alţii, cum ar fi, să zicem, generalul PACEPA... Am dat un nume la întîmplare. Vă aduc aminte că fiecare sîntem fascinaţi de prezenţa marilor personalităţi: mi-aşi fi dorit să-i cunosc "pe viu" pe Nicolae LABIŞ, pe Mihail SADOVEANU sau pe Tudor ARGHEZI, dar n-am avut norocul; ultimul regret de felul ăsta (şi nu numai) l-am avut vizavi de Adrian PĂUNESCU; în schimb le-am strîns mîna şi am discutat minim 1-5 minute cu poeţii Mihai BENIUC, Ion BRAD, Marin SORESCU, Constanţa BUZEA... Nepoata mea dorea să-l cunoască - vis de copil - pe Mugur MIHĂESCU, de la "Vacanţa Mare" şi azi este fascinată de personalitatea lui Cătălin BOTEZATU...

Deschid lista cu: 

Barack OBAMA, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, poate îi vine mintea... românului a de pe urmă; Mihail GORBACIOV; Nelson MANDELA; Muammar GADDAFI; Gheorghe ZAMFIR; Nadia COMĂNECI; Gheorghe HAGI; Ilie NĂSTASE; Bill GATES; FUEGO etc. etc, ... şi restul e treaba tuturor ACADEMIILOR NAŢIONALE de tot felul şi a UNESCO.

Ca iniţiator - dictatorial ce mă cred - îmi rezerv plăcerea să văd, din curiozitate, primele liste şi să fiu consultat, în parte, atît cît mă pricep, doar numai şi să-mi dau cu părerea, dacă e cazul, fără să impun sau să şterg vreun nume, cu de la mine putere. Ca excepţie, cer însă favoarea expresă de a putea propune 3 personalităţi, anual. Numai dacă consider că e bine ce fac şi numai dacă am pe cine propune. Dacă nu, nu-i neapărată nevoie...

3) La fel, POST MORTEM, pentru toate personalităţile de valoare, care au părăsit această lume, începînd din negura vremilor, din cele mai vechi timpuri, şi care au dus omenirea înainte, spre progres şi civilizaţie. Aici, fac o remarcă: pe domenii, veţi observa că inginerii sînt în fruntera listei, cei mai vrednici şi valoroşi, iar politicienii mai la coadă. Leonardo da VINCI - în primul rînd...

Nu este rău să se publice liste cu cele mai valoroase opere, ale acestora; ştiu că în domeniul romanelor pe primul loc s-ar fi clasat "Don Quijote de la Mancha" de Miguel de CERVANTES Saavedra.


103 - DIVINA COMEDIE

Deschid lista. Deşi voi propune pe Alexandru cel MARE, pe Napoleon BONAPARTE sau pe Nicolae CEAUŞESCU; nu-i voi uita pe ESOP, pe VOLTAIRE sau pe Henri COANDĂ, inventatorul avionului cu reacţie şi al aerodinei lenticulare (farfuria zburătoare). Mă simt onorat să-i amintesc pe doi dintre "colegii" mei de liceu, Gogu CONSTANTINESCU şi Nicolae TITULESCU. Nu-i pot uita pe Michael JACKSON şi pe Dan SPĂTARU.

Nu uit, bineînţeles, nici pe Elizabeth TAYLOR, cea a cărei moarte mi-a prilejuit această propunere.

Nu ştiu dacă omenirea face asemenea liste. Vreau să impun, pe plan mondial, o scară de valori morale, etice şi estetice, tuturor vîrselor; vreau să protejăm şi să încurajăm pe toţi oamenii minunaţi ai Planetei, mai ales tînăra generaţie, viitorul Planetei. O fac în numele Umanităţii -Ingrata - care pe mine m-a ajutat o clipă-două, în copilărie, după care m-a băgat în origine şi în uitare, irosind o viaţă de om şi un car de talente! Fiecare om se naşte cu HAR de la Dumnezeu, numit PREDISPOZIŢIE, care prin muncă devine TALENT şi prin recunoaştere şi atentă cultivare se face, poate, GENIU!

Listele se vor face pe domenii mari şi vaste şi pe subdomenii de activitate umană. Cei care s-au distins prin excelenţă în mai multe domenii, vor face parte din nişte liste aparte, speciale, pe 2 sau mai multe domenii. O comisie de onoare şi integralitate, dela  mic la mare, formată dintre cei mai distinşi contemporani, vor veghea la o corectă alegere.


La toate cele 3 categorii enumerate, se vor constitui 3 trepte de onoare şi de valoare: CRISTAL, AUR şi DIAMANT. 

Fiecărei trepte i se alătură o "LISTĂ ZERO" - lista de start, de nominalizări - în care se trec toate personalităţile, ca NOMINALIZAŢI, Fiecare titlu (general) trebuie însoţit de o listă de merite, de aspecte critice şi de motive care să justifice titlul; unde este cazul, şi o listă de opere (specifice) chiar şi la personalităţile cele mai controversate, cum ar fi liderii din cel de-al II-lea Război Mondial, "exemple" ar fi Adolf HITLER, Iosif STALIN, Ion ANTONESCU etc. , "pentru unii ciumă, pentru alţii mumă". Această "listă zero", "de aşteptare", va avea 10-12 grade de comparaţie (similar scării durităţii, a lui MOSS, din mineralogie), cu rol educativ, suport pentru o corectă triere. Listele se vor face pe domenii, ţări, naţiuni şi popoare - nelipsite fiind chiar şi Casele Regale. La acestea şi la Administraţiile Prezidenţiale apelez să sprijine Academiile Naţionale, în acest efort. Societatea inteligentă nu trebuie să-şi uite nici-un om de valoare, fie el chiar şi "geniu al răului" - spre a se trage învăţăminte. Dau ocazia naţiunii ebraice să se remarce prin ce are ea mai valoros, în Israel şi în restul Lumii, ca şi naţiunii române, divizate acum în România, Republica Moldova şi alte Românii. Şi tuturor naţiunilor. Remarc că se încearcă a se văduvi de merite inventatorul stiloului, craioveanul meu, haiducul Petrache POENARU, în favoarea unui american şi al unui chinez. Aşa au păţit şi alţi mari români, văduviţi de meritele lor...

Sper să nu deschid o CUTIE A PANDOREI, ci o casetă cu cele mai preţioase "bijuterii" ale Lumii! "Bijuterii" în "colecţia" Umanităţii.

Pentru toate categoriile şi toate treptele se constituie fiecărui nominalizat un TITLU de ONOARE, pe viaţă, pentru o personalitate, ca o recunoaştere a valorilor cu care se mîndresc toate ţările, naţiunile şi Umanitatea, în întregul ei. Pentru cei în viaţă, la primele două categorii, Umanitatea trebuie să instituie prin LEGE, universală şi naţională,  fonduri destinate personalităţilor de pe liste, pentru salvarea lor, a sănătăţii lor, a operelor lor, prezente, trecute şi viitoare. Să se simtă că UMANITATEA îşi OCROTEŞTE TOŢI COPIII, TINERI SAU MATURI!

Nu le trebuie mare brînză: celor în dificultate de sănătate sau în caz de sărăcire subită, din cauze de catastrofe naturale sau de război, să le sară omenirea în ajutor; sau să li se răspîndească opera şi exemplul şi în afara graniţelor naţionale; etc

Cea mai teribilă găselniţă: o mare personalitate, înscrisă pe lista UNESCO, la nevoie, într-un mare impas, este îndreptăţită să ceară, în mod direct, ajutor Umanităţii. Ca, de pildă, GADDAFI, să zică "pas" războiului...

Mai mult: persoanele îndreptăţite, prin operă şi merite deosebitee, să poată pretinde, justificat, înscrierea pe listele UNESCO şi, implicit, să beneficieze, la nevoie, de ajutorul umanităţţii.

În ce mă priveşte, nu este cazul. 

Se spune că eşti dator Patriei, dar şi Patria este datoare să nu te uite! Înţeleg, aici, prin Patrie, cele trei sfere: Comunitatea, Patria şi Umanitatea. E prea mare dezordinea pe acest Pămînt!...

Trebuie să existe o lege pentru toţi:

DEŞI FIECARE SE CONFRUNTĂ SINGUR CU DUREREA ŞI MOARTEA - "NIMENI NU E SINGUR PE PĂMÎNT!" SÎNTEM TOŢI O SINGURĂ UMANITATE, "O SINGURĂ CIVILIZAŢIE PE PLANETA PĂMÎNT". SÎNTEM SINGURI ÎN UNIVERS, SÎNTEM MAREA LUI EXCEPŢIE! 

(Pănă la proba contrară.)

"OMUL ESTE CEL MAI VALOROS CAPITAL." DREPTURILE OMULUI SÎNT, ÎN PRIMUL RÎND, VIAŢA, ŞI APOI LIBERATEA, INCLUSIV LIBERTATEA DE GÎNDIRE ŞI DE EXPRESIE, DARURI ALE NATURII ŞI ALE LUI DUMNEZEU.

ANEXĂ - CU EXPLICAŢII COLATERALE:
Pentru personalităţile decedate trebuie să existe fonduri necesare pentru salvarea operelor lor ajunse în uitare, în paragină sau în ruină, pentru repararea şi restaurarea lor sau pentru deschiderea de case memoriale, muzee sau arhive. Aceste fonduri şi preocupări există deja, dar trebuiesc extinse.

Dureros este, pentru mine, să văd că se declanşează revolte şi războaie şi cu scopul final, dar ascuns, de a se jefui unele naţiuni de patrimoniul lor, viu sau inert, de bunuri aflate în muzee, în situri sau în colecţii particulare, aşa cum, de pildă, se jefuieşte aurul nativ din cavităţile conservate de la Roşia Montană sau aurul dacic din Ţara Haţegului, sau cum s-au jefuit muzeele din Iraq, Afganistan, Egipt etc. Asistăm chiar "azi" la tentaţii şi jafuri "legale", prin tertipuri judecătoreşti.

Mai mult! Şi inadmisibil!, completînd ideea de mai sus: Se crează, în ţările "învinse" şi "cucerite", ajunse "colonii", o pauperizare generală, şi în scopul evident, nici măcar  ascuns, al "migraţiei" valoroşilor specialişti şi a mîinii de lucru ieftine în alte "ţări mai calde". Aceste "păsări rare" - parte a patrimoniului naţional - sunt, de fapt, furate naţiunii sărăcite. O "listă", unanim recunoscută, ar prinde bine... Şi toate astea, în numele LIBERTĂŢII, a libertăţii de circulaţie a bunurilor şi persoanelor!

Iată de ce Nicolae CEAUŞESCU a cerut bani pentru EVREI şi GERMANI: erau şcolarizaţi prin efortul naţiunii române, ca şi cetăţeni români, şi deşi aparţinători de aceste etnii, evreii şi germanii noştri erau patrimoniul nostru. Precedentul s-a creat, dar cei care, acum, beneficiază, de pildă, de românii noştri, îi au de gratios şi asta în numele LIBERTĂŢII!

Iată de ce, dragi evrei şi alte naţii, am dat acest "decret" - să ştie fiecare naţiune ce "avere vie" are, într-O LUME BEZMETICĂ - CONDUSĂ DE LIDERI BEZMETICI!

*) Prin prezenta formulare vreau să dau o notă hazlie, în contrast cu durerosul eveniment care a cauzat această notă, smulgînd un zîmbet de înţelegere, amintind mai ales americanilor că-l au în istoria lor pe NORTON I (1818-1880), Împăratul Statelor Unite, într-o vreme cînd democraţia lor era o democraţie veritabilă, şi  nu vorbă-n vînt; deşi considerat nebun, genialul "împărat" a indicat cu o foarte mare precizie locul de amplasare a podului POARTA DE AUR (Golden Gate Bridge), cel care "leagă orașul San Francisco de orașul Sausalito, fiind situat peste strâmtoarea Golden Gate ce face legătura între Oceanul Pacific (la vest) și Golful San Francisco (la est). (WIKIPEDIA)". Felul cum s-au purtat contemporanii lui cu "împăratul" le face şi cinste, prin democraţia cu care l-au înconjurat, dar îi face şi de ruşine şi ocară, de tot sictirul şi de toată batjocura cu care l-au însoţit. Un asemenea personaj a avut de mîncare, gratis, tot restul vieţii, începînd de la primul lui "decret". Am făcut această digresiune a doua oară în viaţă, prima dată în 1971, în proximitate cu "oamenii cu ochi albaştri" din Sercuritatea Română a lui Nicolae CEAUŞESCU - pînă la "vîrf!" - şi mi-a mers!, cu brio, căci erau oameni de o inteligenţă rarisimă, inclusiv Împăratul Comunist, cel răpus de Crăciun. Această pildă arată că oamenii din vremi mult mai inculte decît cele de astăzi, apreciau gluma şi zborul gîndului slobod: "că de-aia ne-a dat statu' gură - să vorbim liberi, fără botniţă". "Istoria Omenirii este Istoria Libertăţii" scria Benedetto CROCE, dar, zic eu, "Istoria Prostiei Omeneşti este, în esenţă, Istoria Omenirii", ca să înţelegeţi mai limpde esenţa războaielor şi, VICE-VERSA, vorba lui Nenea Iancu CARAGIALE, "Istoria Inteligenţei Omeneşti este, de fapt, Istoria Omenirii". De unde pînă unde şi conceptul meu de SOCIETATE INTELIGENTĂ, cu oameni inteligenţi pretutindeni. "Norocul e puţin şi lumea e multă!" - zicea tot marele Ion Luca CARAGIALE. Cu acest puţin NOROC, haideţi să salvăm Lumea, fie ea şi MULTĂ, încetul cu încetul, puţin cîte puţin, dar cît mai repede, pînă nu e prea tîrziu!

P.S. Pentru cei "mai mult- sau mai puţin-idioţi" adaug aici, cu bună ştiinţă, că am intenţionat să salvez, în felul meu, şi viaţa de excepţie şi opera de excepţie, atîta cîtă e, a liderului libian Moammer GADDAFI - că şi el aparţine Umanităţii. Este un Patriot care îşi apără Patria. Nu deveniţi mici HITLERI, fără să fie nevoie. N-aveţi vise de coşmar că v-aţi pătat mîinile cu sîngele soţilor CEAUŞESCU şi cu al lui Saddam HUSEIN şi al celor care au murit după ei, prin glonţ, spînzurătoare, exploatare sau inaniţie?

Cine nu-i cu voi, nu-i neapărat şi împotriva voastră...

Unele expresiile din ghilimele (""), nu-mi aparţin, sînt expresii unanim acceptate. 

Sînt conştient că în acest delicat demers nu am abordat toate problemele şi las libertate tuturor să contribuie fructuos. Sper să nu rămînă un simplu SF...

ANEXĂ: 1) Resursele de finanţare se vor strînge ca bani rezultaţi din: evitarea tuturor războaielor, în viitor;  reducerea efectivelor militare; reducerea cheltuielilor militare; contribuţii guvernamentale şi particulare; etc.

2) Susţinerea personalităţilor din patrimoniu se va realiza prin intermediul CENTRELOR DE EXCELEŢĂ din subordinea Academiilor Naţionale, a ACADEMIEI MONDIALE şi a UNESCO.

ing. Savin BADEA

P.S.

Ca idee înlănţuită, mă bate gîndul să întocmesc o antologie a CONTEMPORANILOR MEI de valoare.

Vor urma şi alte "decrete": cu "o lume nebună, nebună, nebună" - mai ales incultă şi bezmeticită (ăsta e tristul adevăr, de fapt) - trebuie să te cobori la mintea ei, să faci pe nebunul, şi să te poţi  face mai bine înţeles.S.B.


Aprinde lumina pentru cei stinsi

Mentine aceasta lumina in circulatie.
In amintirea oricarei persoane care a insemnat ceva pentru tine si nu mai este .
Te rog, fa ca aceasta lumanare sa circule.
 Te rog  sa o trimiti mai departe. Multumesc...

Elizabeth Taylor


De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Elizabeth Taylor în Giant .
Elizabeth Taylor (născută Dame Elizabeth Rosemond Taylor, la 27 februarie 1932, Londra - 23 martie 2011) este o actriță americană de film. Este considerată „ultimul star al Hollywoodului de altădată”. A fost distinsă cu Premiul Oscar de două ori și a primit de la American Film Institute Premiul pentru întreaga carieră.

 Date biografice

Elizabeth Taylor (Dame Elizabeth Rosemond Taylor)1932-2011, este o actriță americană de film. Este considerată „ultimul star al Hollywoodului de altădată”. A fost distinsă cu Premiul Oscar de două ori și a primit de la American Film Institute Premiul pentru întreaga carieră. A murit la 23 martie 2011

 Filmografie


Elizabeth Taylor în Cleopatra 1963
 • There's One Born Every Minute (1942)
 • Lassie Come Home (1943)
 • Jane Eyre (1944)
 • The White Cliffs of Dover (1944)
 • National Velvet (1944)
 • Courage of Lassie (1946)
 • Life with Father (1947)
 • Cynthia (1947)
 • A Date with Judy (1948)
 • Julia Misbehaves (1948)
 • Little Women (1949)
 • Conspirator (1949)
 • The Big Hangover (1950)
 • Father of the Bride (1950)
 • Quo Vadis? (1951)
 • Father's Little Dividend (1951)
 • A Place in the Sun (1951)
 • Callaway Went Thataway (1951)
 • Love Is Better Than Ever (1952)
 • Ivanhoe (1952)
 • The Girl Who Had Everything (1953)
 • Rhapsody (1954)
 • Elephant Walk (1954)
 • Beau Brummell (1954)
 • The Last Time I Saw Paris (1954)
 • Screen Snapshots: Hollywood, City of Stars (1956)
 • Giant (1956)
 • Operation Raintree (1957)
 • Raintree County (1957)
 • Cat on a Hot Tin Roof (Pisica pe acoperișul încins) (1958)
 • Premier Khrushchev in the USA (1959) (documentar)
 • Suddenly, Last Summer (1959)
 • Scent of Mystery (1960)
 • Butterfield 8 (1960)
 • Lykke og krone (1962) (documentar)
 • Cleopatra (1963)
 • The V.I.P.s (1963)
 • On the Trail of the Iguana (1964)
 • The Big Sur (1965)
 • The Sandpiper (1965)
 • Who's Afraid of Virginia Woolf? (Cui i-e frică de Virginia Woolf) (1966)
 • The Comedians in Africa (1967)
 • The Taming of the Shrew (1967)
 • Doctor Faustus (1967)
 • Reflections in a Golden Eye (1967)
 • The Comedians (1967)
 • On Location: 'Where Eagles Dare' (1968)
 • Boom (1968)
 • Around the World of Mike Todd (1968) (documentar)
 • Secret Ceremony (1968)
 • Anne of the Thousand Days (1969)
 • The Only Game in Town (1970)
 • Zee and Co. (1972)
 • Under Milk Wood (1972)
 • Hammersmith Is Out (1972)
 • Night Watch (1973)
 • Ash Wednesday (1973)
 • Just One More Time (1974)
 • The Driver's Seat (1974)
 • That's Entertainment! (1974)
 • The Blue Bird (Pasărea albastră) (1976)
 • A Little Night Music (1977)
 • Winter Kills (1979)
 • The Mirror Crack'd (1980)
 • Genocide (1981) (documentar)
 • Young Toscanini (1988)
 • The Flintstones (1994)
 • Get Bruce (1999) (documentar)
 • These Old Broads (2001)

Cuvinte cheie : Biografii

Preluare de la altmarius 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu