joi, 26 iulie 2012

O ŞANSĂ PENTRU Traian BĂSESCU: DEMISIA DE ONOARE.

EBA, cheamă-ţi tatăl la un consiliu de familie...

 

DACĂ Traian BĂSESCU DEMISIONEAZĂ JOI, VINERI SAU SÎMBĂTĂ, 26, 27 sau 28 iulie 2012, DE BUNĂ VOIE ŞI NESILIT DE NIMENI, va beneficia de legea de mai jos?  DA!

 

În cazul demisiei, s-ar înscrie în prevederile articolului 1, alineatele (1) şi (2) şi ar evita prevederile alineatului (3), demiterea prin referendum. Ar mai avea de sărit şi hopul de a fi acuzat de vreo infracţiune: articolul 1, alineatul (3) nu se discută, că nu este cazul, în caz de demisie; articolul 3, alineatul (1) - depinde de cît de curat este şi cum se va apăra...

   

Oricum, şi-ar încheia mandatul în beneficiu, printr-o DEMISIE DE ONOARE. 

 

Un caz "similar" - forţată comparaţia! - este abdicarea unui Rege: Regele Mihai, deşi abdicat (cu pistolul, ni s-a spus), beneficiază în prezent de prevederile Legii româneşti, de bunăvoinţa Poporului Român!

 

Căci Legea nu specifică condiţiile încheierii mandatului, decît "ca urmare a savarsirii unei infracţiuni pentru care a fost condamnata definitiv sau ca urmare a demiterii din funcţie prin referendum."

 

Alba-Neagra: ALEGE! 

 

Noi, POPORUL, am rămîne cu ochii-n soare: ne-am pierde decît obiectul muncii, de duminică, VOTUL. Tot vrea PDL...

 

P.S. CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI este o instituţie fără productivitate, "un încurcă lume", deasupra celor 3-4 puteri în stat, "o putere fără putere". Dacă nu ne-ar fi impus "pragul"de la referendum, lucrurile ar fi fost mult mai simple. În mod normal, CCR ar fi trebuit să strîngă o COLECŢIE de probleme, motive şi soluţii prin care să se propună îmbunătăţirea CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI. Eu aş înlocui Curtea Constituţională cu un CONSILIU DE STAT, cu rol de echilibru, de conciliere şi de consiliere între "cele trei-patru puteri - Preşedinte-Parlament-Guvern-Justiţie" şi de purificare, perfecţionare, a Constituţiei. Aş scoate, în primul rînd, capitolul EURO-ATLANTIC, care "ne legitimează" statutul de COLONIE franco-germano-americană. Nici acum nu ştiu dacă Traian BĂSESCU i-a învins "pe bune" pe Adrian NĂSTASE şi pe Mircea GEONĂ, la număr de voturi, sau el a fost impus din afară, în două rînduri, după celebrele cele două "50%-50%"... Acum, Justiţia este la mîna Preşedinţilor, prezenţi sau viitori. Şi ţara este plină de hoţi, pescuiţi uneori chiar din rîndurile "celor 3-4 mari puteri în stat". Starea Preşedintelui depinde de "jocul majorităţii", un joc labil, ca la ospiciu, în loc ca prioritare să fie starea Ţării şi a Poporului Român. O majoritate solidă, serioasă, se construieşte numai pe rezolvarea  problemelor Poporului, pentru o viaţă mai bună. 

Un Preşedinte abil poate face şi desface alianţe într-un Parlament labil. 

S-au mai văzut cazurile lui Boc-BĂSESCU şi Ponta-ANTONESCU, doi şefi de guverne diametrali opuşi, care au dictat Parlamentului tăcere, prin ordonanţe de urgenţă sau prin "majoritate", luîndu-le parlamentarilor o parte din obiectul muncii. Iar "cele 3-4 puteri" sunt mai multe, într-un păienjeniş "de pîrghii şi butoane de stat", de stat poliţienesc şi nu de drept. Statul de drept este o aiureală inventată de cei din Justiţie - avocaţi, procurori, judecători, magistraţi şi mai ales NOTARI - de parcă numai breasla lor este mai brează (şi mai oarbă). Politicienii le dau apă la moară şi dreptatea suferă de scălîmbă ce-i. Faceţi un recensămînt printre justiţiari şi veţi vedea că este breasla care o duce cel mai bine dintre toţi breslaşii. 

Meseria mea este "prepararea minereurilor şi a cărbunilor". De ce nu faceţi şi "un stat de preparare", "un stat minier"? - să prosperăm şi noi, preparatorii (minerii - cei înfieraţi din cauza  mineriadelor). Apoi alţii la rînd:  ziariştii şi medicii, profesorii şi turnătorii din metalurgie... Să prospere toţi! Există probleme la Roşia Montană, la Roşia Poieni, cu gazele de şist etc. Vreţi să le rezolvaţi politic, şi nu tehnic. V-aţi gîndit că ni s-a distrus economia naţională, tocmai distrugînd mai întîi mineritul (infrastructura) şi institutele de cercetare-proiectare? V-aţi gîndit că tot răul din lume îl fac finanţiştii, cu concursul ascuns al microprocesorului şi, la vedere, al audiovizualului? Daţi jos cu CNA-ul, care monitorizează scandaluri, în loc să lupte pentru o mai bună informare, competentă, a Poporului. "Cu televizorul aţi minţit poporul!" Cu televizorul m-a minţit şi pe mine Dan Dia...

 ing. Savin BADEA

Parlamentul Romaniei

Legea 406 din 10 iulie 2001 (Legea 406/2001)
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman


   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
   Art. 1. -
(1) Prevederile prezentei legi se aplica persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.
   (2) Persoana care exercita functia de sef al statului roman beneficiaza de prevederile prezentei legi de la data incetarii mandatului.
   (3) Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana careia i-a incetat calitatea de sef al statului roman ca urmare a savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnata definitiv sau ca urmare a demiterii din functie prin referendum.
   Art. 2. - Persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman beneficiaza pe durata vietii de urmatoarele drepturi:
   a) folosinta gratuita a unei locuinte de protocol, cu destinatia de resedinta, care cuprinde si un spatiu cu destinatia de cabinet de lucru, incadrat cu un post de consilier si un post de secretar;
   b) o indemnizatie lunara in cuantum egal cu 75% din indemnizatia acordata Presedintelui Romaniei in exercitiu;
   c) paza si protectie, precum si folosinta gratuita a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protectie si Paza, potrivit reglementarilor in vigoare.
   Art. 3. -
(1) Drepturile prevazute la art. 2 lit. b) se acorda si in cazul in care persoana indreptatita beneficiaza si de alte drepturi salariale ori venituri realizate din activitati profesionale, in conditiile legii, sau cu titlu de pensie.
   (2) Modalitatile concrete privind exercitarea drepturilor prevazute la art. 2 lit. a) si c) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   Art. 4. -
(1) Persoanele beneficiare de prevederile prezentei legi isi pierd drepturile acordate in cazul savarsirii unei infractiuni, de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate.
   (2) Locuinta de protocol acordata potrivit art. 2 lit. a) nu poate fi resedinta pe care titularul a avut-o ca Presedinte al Romaniei in functie.
   (3) Membrii de familie ai titularului beneficiaza de dreptul de folosinta gratuita, potrivit art. 2 lit. a), numai pe durata vietii titularului si vor elibera locuinta in termen de 60 de zile.
   Art. 5. - Cheltuielile necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi se suporta de ordonatorii principali de credite, dupa caz, iar sumele cu aceasta destinatie sunt alocate anual prin legea bugetului de stat, potrivit instructiunilor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 10 iulie 2001.
Nr. 406.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu