joi, 1 mai 2014

GUVERNUL ANEXĂ sau GUVERNUL "1MAI" - GUVERNUL MUNCII

Guvernul anexă este un miniguvern ataşat Preşedenţiei sau Coroanei (dacă binevoieşte), denumit GUVERNUL MUNCII sau GUVERNUL "1 MAI". Acest guvern este la dispoziţia Preşedintelui sau a Regelui şi are două scopuri de bază: 
- educarea prin muncă şi pentru muncă şi pentru creativitate a tuturor generaţiilor (inclusiv a bătrînilor) în scopul creerii SOCIETĂŢII INTELIGENTE, bazată pe 3 piloni: educaţie, sănătate şi creativitate (produse de artă, ştiinţă şi cultură, produse bunuri materiale de tot felul); pentru bunăstarea şi fericirea reală a întregului popor.
- revigorarea economiei naţionale (agricultură, industrie, sănătate, artă, ştiinţă, cultură etc, în toate domeniile), prin scăderea taxelor şi impozitelor pînă la desfiinţare, prin investiţii şi înnoiri, odată cu eradicarea sărăciei (pînă cînd statul va plăti impozite cetăţenilor săi prin ajutoare sociale, prime de excelenţă şi burse de merit, inclusiv decoraţii cu remunerare). Se va urmări, îndeosebi, crearea de locuri de muncă pentru toate categoriile de vîrstă, pentru scăderea şomajului.
Acest guvern va fi finanţat prin donaţii - pentru început, prin participarea statului la afaceri şi investiţii rentabile, pînă la AUTOFINANŢAREA TOTALĂ.
Toate acţiunile guvernului anexă vor sfinţi munca şi meseria "BRĂŢARA DE AUR"; ele vor fi conduse de consilierii Preşedintelui, în funcţii de miniştri şi de excelenţele în toate domeniile, după caz, sub conducerea Preşedintelui sau Regelui (şi a amîndorura).
Vor fi 12 ministere, în care rol de conducere şi sinteză va avea MINISTERUL MAGIC.

M. FEMEILOR
M. IDEOLOGIC
M. TAXE ŞI IMPOZITE
M. PĂRINŢILOR
M. PROVINCIILOR ISTORICE ROMÂNEŞTI
M. PĂCII
M. PENTRU CENTRE DE EXCELENŢĂ ŞI ÎNALTĂ TEHNOLOGIE
M. DREPTĂŢII
M. DE EXTREME
M. COPIILOR
M. PROBLEMELOR IDIOATE
M. MAGIC


M. FEMEILOR - va fi dedicat tuturor femeilor, pentru nevoile lor, pentru desăvîrşirea lor în profeşie; acest minister va încuraja femeile pentru munci de răspundere şi creativitate;
M. IDEOLOGIC - va consolida bazele ideologice ale tuturor ministerelor, va stabili strategia politică şi ideologică a Guvernului şi a SOCIETĂŢII INTELIGENTE - va fi germenul ACADEMIEI care va studia toate problemele spinoase ale societăţii;
M. TAXE ŞI IMPOZITE - va avea ca scop scăderea acestora, pe măsura creşterii economice şi a bunăstării; va avea în grijă eradicarea sărăciei. Către acest minister se vor îndrepta resursele de început, donaţiile etc. Va conlucra cu Ministerul Finanţelor şi cu ordonatorii de buget;
M. PĂRINŢILOR - va fi dedicat, deopotrivă, bărbaţilor şi femeilor, părinţi de copii, cît şi oamenilor singuri; acest minister va încuraja generaţia în vîrstă să participe la acţiunile comunităţilor; acest minister va avea în grijă rezolvarea tuturor dificultăţilor şi problemelor de ACASĂ, inclusiv ALFABETIZAREA TUTUROR, actualizarea cunoştinţelor din 5 în 5 ani;
M. PROVINCIILOR ISTORICE ROMÂNEŞTI - va milita pentrucunoaşterea românilor între ei, pe principiul "NIMENI NU E SINGUR PE PĂMÂNT!"; Scopul final va fi unirea României cu toate teritoriile răpite României prin forţă armată, indiferent dacă Republica Moldova, Ucraina sau Rusia sunt membre ale Uniunii Europene; desăvîrşirea Unirii Poporului Român. Acest minister, ca şi celelalte, va colabora cu UNIUNEA EUROPEANĂ.
M. PĂCII - va milita pentru pacea şi prietenia între popoare, pentru cunoaşterea reciprocă a popoarelor; pentru ca NATO să ajungă principalul făuritor de pace pentru toate popoarele lumii, prin includerea a cît mai multe state, pînă la desfiinţare. Acest minister va avea ca scop UNIREA CEA MARE - STATELE UNITE ALE LUMII - ca state suverane, independente şi prietene (a nu se înţelege acumularea unor state anexate Statelor Unite ale Americii şi nici unui Guvern Mondial).
M. PENTRU CENTRE DE EXCELENŢĂ ŞI ÎNALTĂ TEHNOLOGIE - răspunde de revigorarea întregii economii româneşti, de educaţia, sănătatea şi creativitatea TUTUROR CETĂŢENILOR PATRIEI, pentru un climat de cinste, onestitate şi disciplină liber înţelese, pentru PATRIOTISM; acest minister va fi avantgarda PROGRESULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNIC, furnizorul de bază al finanţării, sub controlul şi dirijarea MINISTERULUI MAGIC.
M. DREPTĂŢII - va încerca să repare nedreptăţile derivate din sistemul juridic românesc; va urmări rezolvarea tuturor litigiilor, pentru ca acestea să nu ajungă la rezolvarea CEDO şi a altor  organisme de justiţie internaţională; acest minister nu va interveni în sistemul juridic românesc, ci va colabora cu acesta pentru un stat de drep corect, pentru o ţară fără puşcării; un ţel de bază va fi educarea juridică a poporului şi a politicienilor.
M. DE EXTREME - va susţine cazurile dificile, financiar şi moral; va premia cazurile de excelenţă în toate domeniile, mai ales a celor proveniţi din clasa săracă, nevoită "să sară" peste stacheta bunăstării (pusă la 3000-3500 lei, adică 30-35 milioane lei vechi per persoană; ridicată apoi la 1000 euro);

 M. COPIILOR - o joacă "de-a politica" în scop educativ şi a acumulării de idei şi de realizări, de la toţi copiii: de vîrstă preşcolară, elevi de elementară, gimnaziu, liceu şi facultate; acordarea de burse şi premii de excelenţă, din fonduri provenite din sponsorizări şi din valorificarea realizărilor colegilor; o problemă importantă va fi educaţia sexuală NORMALĂ a tinerei generaţii şi educaţia pentru PATRIOTISM.
M. PROBLEMELOR IDIOATE - rezolarea celor mai grele probleme care apar în societate şi în conducerea Statului, prin contribuţia cu idei a tuturor cetăţenilor Patriei. Conturarea mai precisă şi detaliată a PROGRAMULUI POPORULUI, alături de PROGRAMUL PREŞEDINTELUI (sau al REGELUI);
M. MAGIC - acumulează toate rezervele guvernului şi le distribuie pentru nevoile ministerelor; din ce rămîne, contribuie la îmbunătăţirea vieţii celor mai nefavorizaţi, plătind impozit acestor cetăţeni; se va ataşa celor mai valoroase afaceri, fie propii acestui Guvern, fie prin parteneriat. Aici va activa şi Corpul de Control al Guvernului, nu pentru sancţiuni, ci pentru coordonare, cinste şi unitate.
ing. Savin BADEA 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu