marți, 3 aprilie 2012

STATELE UNITE ALE LUMII - PRIMESC PE e-MAIL (11) - DĂ CLICK!

Diapozitivul 1

Poezie de Vasile MILITARU

Mulţumiri pentru:  Elena PĂTRU, Valentina ANCUŢA-TEREŞKOVA şi Radu SĂNDULESCU! S.B. 


 

NU misca, nu respira.......doar priveste.Cîştigătorul la "EVREII AU TALENT".
ROMÂNIA NU E FAŞIA GAZA!
Scrisoare Deschisă domnului Shimon Peres, preşedintele Israelului

Ne adresăm Excelenţei Voastre, în numele celor pe care îi reprezentăm, precum şi al celor aproape două milioane de martiri ai Neamului, ucişi, fără judecată, în trecutul încă proaspăt al memoriei naţionale. Excelenţă, După cum bine cunoaşteţi, comunitatea mozaică din România trăieşte şi munceşte în bună pace, chiar dacă istoria acestor meleaguri a fost zbuciumată, de controverse şi, de multe ori, sîngeroasă.

Prezenţa Excelenţei Voastre în ţara noastră reprezintă un prilej, pentru noi, de a încerca să clarificăm împreună, sincer şi deschis, "activitatea" unor evrei-comunişti, în epoca postbelică, din România (al II-lea război mondial).

* 28 iunie 1940 - A însemnat invadarea României de către trupele sovietice, avînd ca rezultat anexarea Basarabiei, Bucovinei şi a Ţinutului Herţa, precum şi preluarea puterii locale de către evreii-comunişti. Este o lovitură grea - pe care românii au simţit-o în suflet - şi, totodată, începutul ofensivei comuniste împotriva Ţării şi a Neamului Românesc.

* 23 august 1944 - România era "eliberată" de Armata Roşie şi "ocupată" de cea mai odioasă diktatură comunistă! Trebuie să precizăm că, la instalarea, prin forţă, a comunismului, coreligionarii d-voastră au avut un rol preponderent şi condamnabil, din punct de vedere istoric. Componenţa de peste 90% a evreilor-comunişti printre fondatorii Partidului Comunist Român (în fapt, komisari sovietici de etnie mozaică), veniţi în România pe tancurile ruseşti, a însemnat scufundarea ţării în întunericul celor 45 de ani de teroare roşie comunistă.

După fatidicul an 1944, spirala istorică a suferinţei româneşti a crescut inexorabil, atrăgînd în ea zeci de milioane de români deportaţi, ucişi, închişi în temniţele comuniste, privaţi de cele mai elementare drepturi, în lagăre comuniste. Întregul popor român a fost martirizat, deviat de la cursul său istoric firesc, amputat, prin distrugerea unei întregi generaţii de intelectuali şi înlocuirea acestora cu pseudo-valori de sorginte comunistă, a căror influenţă este prezentă şi continuă şi astăzi.

Excelenţă,
Nu putem să uităm că marea majoritate a torţionarilor" şi "educatorilor" din iadul închisorilor comuniste, care au schingiuit şi torturat sute de mii de români (opozanţi ai regimului comunist), au fost de etnie mozaică.
Cu titlu de exemplu, amintim că numai torţionarul evreu
Bondarenco Pantelimon (Pantiuşa), general şi fost şef al D.G.S.P. din august 1948, ministru adjunct şi locţiitor al ministrului de Interne (1949-1956), se face responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din închisori şi lagăre.

Pentru o reintrare în normalitate, amintiţi-vă de Sanctitatea Sa, Papa Benedict al XVI-lea, care şi-a cerut, pe bună dreptate, scuze pentru responsabilitatea creştină în legătură cu antisemitismul şi a cerut evreilor şi creştinilor: să se unească pentru a întări relaţiile şi să continue să meargă împreună pe drumul reconcilierii şi fraternităţii. Nu aşteptăm scuze, pentru că noi ştim că doar Dumnezeu, în mila Sa nemărginită, are puterea de a ierta cu adevărat, şi doar Lui ar fi înţelept să-I cereţi iertare! Ce puteti face d-voastră, în numele comunităţii evreieşti din România şi din întreaga lume, este să adoptaţi o poziţie corectă faţă de crimele săvîrşite de coreligionarii d-voastră şi să condamnaţi public holocaustul komunist.

Mai nou, recenta obrăznicie a reprezentanţilor Muzeului Holocaustului din SUA, care pretind Băncii Naţionale a României să retragă o emisie numismatică dedicată unor patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, o apreciem ca un atac la adresa Creştinismului Ortodox, ceea ce ne aduce în situaţia de a ne face să ne îndoim de bunele intenţii ale coreligionarilor d-voastră americani.

Vă reamintim, de asemenea, că recentele d-voastră declaraţii, potrivit cărora "aţi cumpărat" România, alături de alte ţări, iar Israelul are o poziţie bună, neavînd probleme, sînt jignitoare şi alarmante din perspectiva reconcilierii, pe care o dorim cu toţii.

Excelenţă,
În spiritul acestui ADEVĂR, avînd în vedere apropiata vizită oficială a Excelenţei Voastre în ţara noastră, am aprecia, ca pe un gest de solidaritate cu victimele comunismului din România, dacă aţi condamna public comunismul, ca doctrină politică şi socială, care a dus la moartea şi distrugerea materială şi morală a milioane de români. De altfel, bilanţul funebru al victimelor acestei nefaste ideologii ridică numărul global al acestora la peste 100 de milioane în întreaga lume, fiind cea mai distructivă ideologie din Istoria Umanităţii. O astfel de luare de poziţie nu ar constitui, de altfel, decît un binemeritat gest de respect faţă de Poporul Român, avînd în vedere faptul că toţi şefii de stat din România post-decembristă au onorat memoria victimelor nazismului, vizitînd Muzeul Holocaustului, ori cu ocazia prezenţelor oficiale în Israel, şi regretînd, în numele umanităţii care ne caracterizează ca popor, pierderile suferite de coreligionarii Domniei Voastre.

În acelaşi spirit al regretului faţă de pierderile suferite de poporul român, ar fi meritoriu dacă aţi binevoi ca, pe parcursul vizitei d-voastră în România, să onoraţi memoria victimelor comunismului, vizitînd Memorialul Sighet, sau unul dintre abatoarele umane comuniste (Jilava, Aiud sau Gherla).

Pentru o mai bună informare, vă prezentăm, în continuare, o enumerare succintă a listei celor mai proeminenţi evrei-comunişti, răspunzători de holocaustul komunist din România, ţară pentru care au luptat şi au murit bunicii, părinţii şi fraţii noştri:
Ana Pauker ( Hannah Rabinshon) - poreclită "Stalin cu fustă"; secretar general al CC al Partidului Comunist Român (1944-1948).

* E
lla Diamantestein - secretara Annei Pauker. 

* Ilca Melinescu (Ilka Wasserman) - şefă a MAE; directoarea Editurii Cartea Rusă.
Carol Lustig - director MAE (1948-1952).
Ana Toma (Ana Grossman) - soţia lui Pantelimon Bondarenco, şeful Securităţii; ministru la MAE (1950-1952).
Avram I. Bunaciu (Abraham Gutman) - ministru al Justiţiei (1948-1952); ambasador la ONU (1956-1957); ministru de Externe (1958-1961).
Leonte Răutu (Lev Oigenstein) - membru CC al PCR (1948-1972) şi multe alte funcţii înalte.
Ghizela Vass - membru CC al PCR (1948-1984); membru în conducerea Comitetului Democratic Evreiesc, în 1950.
Leopold Filderman - preşeşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie, de pe lîngă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.
Heinrich Kreidl - secretar geneneral în Ministerul Lucrărilor. 

Jean Coller - şef la Direcţia de Cadre (1945-1950).
Walter Roman (Erno Neulander) - evreu din Oradea; şef al Direcţiei Politice a Armatei; tatăl lui Petre Roman (prim-ministru al României în perioada 1989-1991).
Silviu Brucan (Saul Bruckner) - conducătorul campaniei de bolşevizare a României; ambasador la Washington (1956-1962).
Leonte Tismăneanu (Leon Tismineţki) - redactor-şef la Editura PCR; profesor la Facultatea de Marxism-Leninism; tatăl lui Volodea Tismăneanu, actualul preşedinte al IICCMER.
Alexandru Nicholschi (Boris Grünberg) - evreu basarabean, şef NKVD pentru România; şef la DGSP/MAI (1948-1961).
George Silviu (Gersch Golinger) - secretar general al MAI (1946-1953).
Teohari Georgescu (Burah Tescovici) - agent NKVD; ministru de Interne (1944-1952).
Moises Haupt - general, comandant militar al Bucureştilor (1944-1950).
Ştrul Mauriciu - colonel, director al Securităţii Galaţi şi Prahova. Foştii deţinuţi politici îi atribuie acte de o deosebită cruzime. În zona Vrancei, cu prilejul revoltelor ţărăneşti din 1950-1951, Securitatea îi lega, pe cei capturaţi, cu sîrmă ghimpată, scuipîndu-i şi umilindu-i înainte de a-i împuşca.
Bondarenco Pantelimon (Pantiuşa) - general. A fost şeful D.G.S.P. din august 1948, ministru adjunct şi locţiitor al ministrului de Interne (1949-1956).
Responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din închisori şi lagăre. L-a arestat pe Lucreţiu Pătrăşcanu. Singurul asasinat care i se atribuie personal este cel al lui 
Ştefan Foriş, în subsolul unei clădiri de pe Aleea Alexandru, în 1946. Ajutat de şoferul lui, Dumitru Neciu, Pantiuşa l-a ucis cu o rangă de fier, apoi l-a aruncat într-o groapă săpată, în prealabil, în aceeaşi curte, acoperindu-l cu moloz.
Fuchs (Fux) Iani - maior, Fălticeni - arestase copii de 12 ani, fiindcă se jucaseră de-a partizanii la marginea unei păduri, cu arme de jucărie. Conform documentelor interne ale Securităţii, pe aceşti copii i-a torturat într-un mod barbar. Tot la Fălticeni, superiorii lui, veniţi în control, au relatat despre starea îngrozitoare a unei femei arestate de circa opt luni. Reţinută într-o celulă al cărei pat nu avea scînduri, cu răni grave la şoduri, stătea direct pe ciment, unde îşi făcea şi nevoile. De jur-împrejurul ei forfoteau viermii, iar mirosul era insuportabil. Femeia înnebunise deja, urlînd de disperare cînd i s-a deschis uşa. Irina Itu, curiera personală a lui Iuliu Maniu, şi-l aminteşte şi ea pe "fiorosul maior Fux", care i-a smuls unghiile cu cleştele.
Feller Moritz - locotenent, Botoşani. Torţionar sadic, l-a torturat pe tatăl lui Ilie Alexoaie, folosind curentul electric, de peste 80 de ori, pe Gh. Anghelache l-a bătut cu funia udă şi l-a scuipat. Conform mărturiei lui Emanuel Babii, Toderiţă Fediuc a decedat în urma bătăilor aplicate de Feller.

Lista este lungă şi cuprinde încă 211 nume de evrei-comunişti din posturile-cheie ale Partidului Comunist Român.
O rugăm pe Excelenţa Voastră să primească expresia înaltei noastre consideraţii.
semneaza:

Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, prin preşedinte Viorel ENE
Asociaţia Baricada Inter 1989, prin preşedinte ec. Ion IOFCIU
Mişcarea pentru Libertate, prin preşedinte av. Mihai RAPCEA
Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Apatrizilor şi Refugiaţilor, prin vicepreşedinte Mircea Surdu


Bucureşti, 3 august 2010 
Mulţumesc lui Radu SĂNDULESCU pentru semnalarea articolelor de mai sus şi de mai jos, avînd SURSA DE CONTROL:


Lapte otravit!
Cititi cu atentie si luati o atitudine hotarita! SAU NU ....
Merita gindit bine tot ce scrie aici !
UNDE SUNT CENTRELE DE COLECTARE A LAPTELUI?
DE CE ACCEPTAM SA FIM OTRAVITI?
Lapte     otravit!
O vizita la o pensiune din zona Bran-Moeciu este un prilej de intoarcere la natura, prilej sa ne hranim pe noi si copiii   nostri in mod sanatos. Pentru mine a fost insa si un prilej   sa discut cu oamenii din zona, si sa imi dau seama unde ne-au adus guvernele din ultimii  21 de ani si patrunderea neconditionata in viata noastra a acestor  furnicare si sursa de vanzare a mancarurilor pline de chimicale si euri, ce curg catre noi din rafturile supermarketurilor, de care am fost obligati sa devenim dependenti.
Am discutat astfel cu tanti Mita, o femeie de 60 de ani, nascuta si crescuta la Moeciu, pentru care, anul 2010 inseamna unul mai prost de 100 de ori decat anul 1989, atunci cand ea avea 20 de vaci, in plin comunism, care insa generau lapte, branza, cas, pe care tanti Mita il dadea la cooperative sau il vindea direct la Brasov in piata, si din care a reusit sa isi faca casa pentru ea si copii ei.
Dupa 21 de ani de  capitalism salbatic, tanti Mita, care dupa trasaturile fetei arata tot la fel ca o femeie de 40 de ani din Bucuresti (femeie a carei sanatate este tocata de stres, zgomot, praf), mai are doar 3 vaci care pasc numai pe muntii din zona Moeciu, insa vrea sa mai renunte la inca doua vaci, pentru ca centrul de colectare a lapteului de la Bran s-a desfiintat, intrucat nu mai aveau cui sa vanda laptele si produsele din lapte, astfel incat nu are sens sa se mai ingrijeasca de trei vaci.
Va mai pastra una singura, pentru ca, zice tanti Mita, "nu inteleg cum de beti voi vopseaua aia alba de-i zice lapte, care are miros asa de zici ca-i sampon si care sta in cutiile alea de aluminiu!"
Si are dreptate. Daca te uiti la  consistenta laptelui de vaca de munte, il vezi cat de gros si de gras este, mai ales pentru copii si batrani fiind adevarate surse de sanatate, daca vezi cum se face branza, fara pastile, fara cheaguri, iti pui in primul rand o intrebare:
Daca centrele de colectare a laptelui de la acesti producatori s-au desfiintat, astfel incat ei, SINGURII CARE PRODUC ECOLOGIC SI SUNT SURSA DE PRODUSE SANATOASE, fiind deliberat trimisi in faliment, de unde naiba iau astia de la Danone, Milli sau Tnuva laptele pentru produsele lor?
Mai tineti minte de scandalul din 2007 cand compania Danone a fost amendata, in iulie, de catre Autoritatea  Veterinara deoarece nu a informat despre importurile de materie prima, dar reprezentantii companiei spus  ca nu au aflat la timp despre aceasta prevedere legala?  Scandalul s-a chemat 'dioxina in iaurt' si pana la coada, Danone a iesit ca nu foloseste substante nocive in iaurturile sale si a urmat apoi o intreaga mascarada cu Teo Trandafir   plimbandu-se in halat prin fabrica si adaugand la kilogramele ei deja existente, altele, in timp ce manca dintr-un iaurt al acestei companii. (Acum e prin spital, ca Dumnezeu nu bate cu bata si nici pe toti deodata! Cine ii plateste spitalizarea?)
Potrivit infomatiilor furnizate de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), valoarea amenzii data firmei Danone a fost de 10.000 de lei, insa atunci am aflat faptul ca singura legatura intre produsele facute de Danone si  laptele sanatos de vaca este doar culoarea alba. Am aflat astfel ca Danone a fost amendata pentru ca toata "materia prima" (asa se cheama chestia din care se face lapte si iaurturile] domnilor, nu se numeste in actele de import lapte, pentru ca nu este lapte, ci "materie prima"), adica pulberile alea albe care apoi se dizolva in apa, pastilutele, cheagurile alea pline de chimicale, se IMPORTA! Mai nimic nu se cumpara din Romania , de la producatori, astfel incat SUNTEM OTRAVITI LENT SI NI SE BAGA ACESTE SURSE DE CANCER IN CORP si ne miram de explozia numarului de decese din cancer. Se mai cumpara lapte de la producatorii care au ferme, insa vacile alea si laptele lor, in conditiile in care mananca furaje chimicale, si tot felul de nutrienti, numai lapte sanatos nu dau.
Iar tanti Mita, care in viata ei nu a conceput ca vaca ei sa manance altceva decat iarba grasa de pe pajistile muntilor din Moeciu-Bran, a ajuns in raiul capitalist sa mai aiba doar 3 vaci, fata de cele 20 detinute in timpul iadului comunist... Din pacate nu mai avem timp sa ne hranim sanatos si acceptam aceste otravuri care ni se servesc industrial.
Un cunoscut, care are  facultatea de microbiologie facuta mi-a zis: “La cat lapte se vinde in Romania si in general in lume, tu chiar crezi ca exista atatea vaci, bivolite, oi sa capre sa il genereze? daca ai stii ce se baga in mancarea  noastra ai innebuni!”, si i-am spus sa nu imi zica...ca sa continui sa ma mint frumos.
Duceti-va copiii la o pensiune de la munte si dati-le o saptamana lapte,iaurt, cas, branza sau unt de stana, sa vedeti cum capata culoare rosie in  obraji in locul palorii zilnice.
Numai de noi depinde ca acesti ultimi mohicani, asa cum este si tanti Mita, sa nu dispara cu totul, si numai daca ne vom orienta ca turismul rural, ecologic, si vom cumpara de ei produsele naturale sanatoase, vom putea sa-I salvam pe cei care tanti Mita , vom putea sa ne mai salvam cat de cat si sanatatea noastra, si
vom reusi sa-i boicotam pe Danone, Milli sau Tnuva si otravurile servite de acestia.  Stiti de ce? Pentru ca laptele adevarat de la vaca lui tanti Mita se strica in 24 de ore, in vreme ce laptele de la Danone, Milli sau Tnuva, asa cum scrie pe cutiile  alea de carton cu folii de aluminiu la interior, are termen de valabilitate si cate 12 luni de zile!!! De la aracetul pus in el!
DATI MAI DEPARTE, CA SA SE STIE CUM SUNT ROMANII  INTOXICATI DE CATRE STRAINII CARE AU VENIT LA NOI CA SA SE IMBOGATEASCA FARA SCRUPULE, PE SPINAREA NOASTRA. 
NU VA POT INDEMNA SA NU MAI CUMPARATI PRODUSE LACTATE DE LA ACESTE FIRME, DEOARECE AM VAZUT CE S-A INTAMPLAT IN ZILELE CAND AM FOST INDEMNATI SA NU MAI CUMPARAM BENZINA DE LA STATIILE DE BENZINA. INGHESUIALA  A  FOST ATUNCI SI MAI MARE, FATA DE ZILELE NORMALE.
NE MERITAM SOARTA, FIINDCA NU SUNTEM UNITI SI NU LUAM FERM ATITUDINE!
SURSA DE CONTROL:

Laptele otravit

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu