joi, 5 august 2010

MODELUL IUDAIC


ISTORIA LUI DACĂ... (3) 

- (3-2-1)Jan van Helsing 

 ORGANIZAŢIILE  SECRETE

ŞI PUTEREA  LOR  ÎN  SECOLUL  XX


O călăuză în reţeaua Lojilor,
a Înaltei Finanţe şi Politici (fragmentul 3-2-1)

CAPITOLUL 3

UN  MESAJ  CĂTRE  NEEVREI

Partea 1-a (MODELUL IUDAIC - Explicaţia evreului Revici - n. Bîrlad )România))


DESPRE PERSOANA AUTORULUIEvreul Revici s-a născut la 25 iunie 1884 la Bârlad (România), fiind fiul lui Loeb Revici şi al soţiei sale, Bella Rosenthal. În anul 1900 a emigrat în America, luând numele Ravage. Între anii 1909 şi 1913 a studiat la Universităţile din Missouri, Illinois şi Columbia din New-York, unde şi-a luat doctoratul. Pe data de 2 decembrie 1915 s-a căsătorit cu Jeanne Louis Martin din Paris. Au avut 5 copii: Suzana, Anna, Louise, Bella şi Mark.
A publicat:
"An American in the Making", "The Jew Pazs", "The Milady of Europe", "The Storz of Teamport Donee", "Scandalul petrolului american" (1924), "Cinci din Frankfurt", "Istoria Rotschilds-ilor".
Cartea "Un adevărat act de acuzare împotriva evreilor" (A Real Case Against the Jews) a apărut în anii 1930 şi 1931, în limbile germană, olandeză, franceză, spaniolă şi cehă.
1. MODELUL IUDAIC - (* Subtitlul meu, SB.)


Voi creştinii, vă jeliţi şi ne acuzaţi pentru influenţa evreilor în cultura voastră. Voi afirmaţi că noi suntem o naţie internaţionalistă, o minoritate unitară în mijlocul vostru, cu tradiţii, interese, năzuinţi şi scopuri care se deosebesc mult de ale voastre. La aceasta, voi adăugaţi că această situaţie este în pericol pentru dezvoltarea voastră normală, ea slăbeşte puterea voastră de acţiune şi întunecă drumul pe care trebuie să-l urmaţi. Eu nu văd deloc în acestea un pericol. Voi aţi fost totdeauna guvernaţi de o minoritate şi mie mi se pare absolut neimportant de unde vine cheia care vă guvernează şi ce credinţă are această minoritate.
Influenţa noastră este însă adevărată şi este mult mai mare şi mai vicleană decât sunteţi în stare să pricepeţi. Această luptă a voastră contra evreilor, ne provoacă durere de cap, ne întristează, dar ne şi amuză. Voi faceţi pe grozavii. Alergaţi încoace şi încolo şi vorbiţi peste tot, îngroziţi că influenţa evreiască este pretutindeni.
Acest lucru ne face să ne "tremure" tot corpul. Noi recunoaştem nedreptatea ce v-am făcut-o silindu-vă să luaţi o tradiţie străină.
"Tremurând", vă pun această întrebare: când veţi înţelege, în sfârşit, că credinţa voastră, educaţia voastră, morala voastră, sistemul vostru social, administrativ şi legislativ sunt de la origine croite după modelui iudaic "judisch".
Apoi, scoateţi la iveală detalii şi vorbiţi despre financiarii evrei şi regii evrei ai cinematografului.
Deodată încetăm să "tremurăm" şi ne apucă râsul. Respirăm uşuraţi şi constatăm că goimul nu va cunoaşte niciodată gravitatea crimei noastre. Pentru noi acest lucru este inexplicabil. Sau sunteţi proşti, sau vă lipseşte curajul să ne acuzaţi de această nelegiuire, care se vede limpede şi pe care orice avocat inteligent sau judecător poate să o examineze liniştit şi fără enervare.
De ce să ne contrazicem pentru mărunţişuri fără sens, când este mult mai lesne să ne acuzaţi pentru fapte capitale?
De ce ne acuzaţi de un fals vizibil şi grosolan ca Protocoalele Sionului, când ne puteţi confrunta cu Apocalipsul Sf. Ioan?
De ce pierdeţi timpul cu acuzaţiile la adresa lui Marx şi Trotzki, când puteţi să ne puneţi în încurcătură cu Iisus din Nazaret şi Paul din Tarsus.
Voi ne numiţi revoluţionari instigatori şi provocatori ai revoluţiilor. Aveţi dreptate, mă închin în faţa acestei descoperiri! Se pot aduce dovezi, fără să mistificăm lucrurile, că noi suntem cei ce am tras sforile în toate revoluţiile voastre. Este de necontestat că în revoluţia lui Luther noi am avut un amestec. Este un lucru dovedit că în revoluţiile burghezo-democratice din ultimele secole, cum este cea franceză sau americană, noi am făcut începutul. Dacă n-am fi făcut aceasta, însemna să nu ne cunoaştem interesele. Imaginaţia voastră ne acuză de marele război mondial şi revoluţia bolşevică, dar şi un copil putea să vadă că lucrurile nu puteau lua decât o astfel de întorsătură.
Însă toate aceste comploturi şi revoluţii nu înseamnă nimic, în comparaţie cu marea noastră conspiraţie de la începutul acestei ere, când am reuşit să facem ca religia unei mici secte evreieşti, să fie preluată de întreaga lume apuseană. Prin Reformă noi am aşezat Biblia noastră la loc de cinste. Revoluţiile republicane antimonarhice ale secolului al XVIII-lea ne-au eliberat de îngrădirile politice şi sociale. Noi am avut câştig de cauză, iar voi aţi fost lăsaţi în pace. Dimpotrivă, aţi devenit bogaţi şi aţi ajuns în posturi înalte. Acestor revoluţii le datoraţi supremaţia voastră în lume. Dar răsturnarea pe care a adus-o creştinismul în Europa, lucru uşor de dovedit, a fost pusă la cale şi realizată de evrei, drept răzbunare contra unui Stat neiudaic.
Şi dacă tot vorbiţi mereu despre aceste comploturi, nu înţeleg de ce nu menţionaţi şi distrugerea Romei şi a civilizaţiei antice, care au pierit de mâna creştinismului iudaic. Este greu de înţeles că voi, creştinii, nu cunoaşteţi originea religiei voastre şi nu vă întrebaţi "de ce" şi "cum" în legătură cu religia. Istoricii voştri, cu excepţia câtorva, nu vă povestesc nimic. Cât despre documentele în cauză care alcătuiesc Biblia voastră, nu faceţi decât să le căutaţi, dar nu le citiţi cu atenţie.
Noi am făcut o treabă bună. Voi ascultaţi orbeşte propaganda noastră. Creştinismul, pentru voi, nu este un eveniment obişnuit, istoric, care a reieşit din mersul timpului, ci împlinirea unei profeţii dumnezeieşti, evreieşti. Creştinismul nu a distrus, după cum vedeţi, cultura noastră înaltă evreiască şi nici nu a aruncat omenirea pentru o mie de ani în barbarie şi întuneric.
Creştinismul a fost o mare mişcare revoluţionară, pornită din Palestina, răspândită prin agitatori evrei, finanţată cu bani evreieşti, răspândită în popor prin toate mijloacele posibile şi asta într-o epocă când iudaismul şi Roma erau duşmani de moarte; a fost o luptă pe viaţă şi pe moarte, care s-a terminat cu prăbuşirea statului neevreiesc.
Dar voi nu vedeţi nimic din toate acestea, deşi un copil inteligent, care încă nu este îndobitocit de vrăjitorie teologică, prin simpla studiere a faptelor, poate să vă spună despre ce este vorba. Voi însă o luaţi razna şi vorbiţi într-una despre comploturi în legătură cu revoluţia rusă şi războiul mondial.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu