joi, 1 martie 2012

CĂLIN NEBUNUL - COMPARATIV - (ABC) - (prima parte din 2 - cu inserţii, pe secvenţe)


\
CĂLIN NEBUNUL - Cuprinsul. EMINESCU SĂ MĂ JUDECE!
Savin BADEA - CĂLIN NEBUNUL - PE 3 COLOANE
CĂLIN NEBUNUL
În 3 părţi (2 postări).
Prelucrare după basmul cules de Mihai EMINESCU.
Pentru CODRUŢA.


PREZENTARE COMPARATIVĂ, pe secvenţe de acţiune. LEGENDA CULORILOR:


A) Folclor CĂLIN NEBUNUL, basmul cules de Mihai EMINESCU (proză).
B) Mihai EMINESCU - poemul său, CĂLIN NEBUNUL.
C) Savin BADEA - poemul meu, CĂLIN NEBUNUL.
I
A) FOLCLOR:

1. Era odat-un împărat ş-avea trei fete şi erau aşa de frumoase, de la soare te puteai uita, da la dînsele ba. Acu cele două fete erau cum erau, da cea mijlocie nici se mai povesteşte frumuseţea ei.

B) Mihai EMINESCU:

1 Fost-a împărat odată şi trei fete el avea   1                     
Cât puteai privi la soare, da’ la ele ca mai ba.
Una decât alta este mai frumoasă de poveste,
Dar din ele – acuma două mai era cum mai era,
Nu că doar ai pute spune cum că – a fost aşa ş-aşa,   5
Nici o vorbă de poveste, cer cu stele presărat
Nu ajung la frumuseţa astor fete de-mpărat.
Dar deşi nu-ţi poţi da vorba despre ele cu cuvântul,
Mintea tot le – atinge umbra, ochii lor i-ajunge gândul,
Dar de cea mai mijlocie nici un gând să n-o măsoare,   10
E o floare de pe mare, cine-i cată-n faţă moare.

C) Savin BADEA:
I
1(strofa)    1(secvenţa)
…Era odat’ un Împărat
Şi-avea trei fete insul,
Frumoase cum nici n-ai visat,
Să baţi întreg cuprinsul.
2
La soare te puteai uita, 5
Strălucitorul soare,
La cele trei fecioare ba,
Stînd floare lîngă floare.
3
Tustrele erau dulci comori,
Înalte, o mîndreţe, 10
Dar cea mijloacă din surori
Un pisc de frumuseţe:
4
Cu doi bujori în obrăjori
Şi buze moi ca fraga,
Doi ochi „nu-mă-uita” şi flori
În păr de aur draga.

2. Acu, cîţi feciori de-mpăraţi şi de ghinărari au cerut-o, împăratul n-a vrut să le-o deie.


2 Mulţi feciori de împăraţi, de războinici lăudaţi            
Le-au cerut ca s-o li-o dee, ca cu chipul de femee
Să-mpodoabe c-o icoană viaţa lor cea năzdrăvană,
Da-mpăratul nici gândeşte să li dee – aşa comoară,   15
Ale casei lui mai mândre şi mai trainice odoară.

5   2
Amu, din cîţi feciori plecaţi
Din cele patru vînturi,
Toţi fii de crai şi de-mpăraţi,
Veniţi cu-alai şi cînturi, 20
6
Bătrînul Împărat, noros,
Tunînd, fără sî-i pese,
I-alungă pe acei frumoşi,
Rîvniţi chiar de prinţese,
7
Dar mai amînă pretendenţi, 25
Zicînd că prea-s necoapte,
Să mai rămînă-o zi prezenţi,
Măcar o bună noapte…
8
Şi cum făcea, cum desfăcea,
Plecau mofluzi şi-aceia… 30
Ce dacă fata şi-i dorea,
Stîrnind în ea femeia!


3. Acu-ntr-o seară au venit trei tineri şi le-au cerut, dar el n-a vrut să le dea.


3 Da-ntr-o sară-n drum de ţară cine dealul mi-l coboară?       
Trei feciori voinici de frunte ca trei şoimi voinici de munte,
Vin în zale îmbrăcaţi, pe cai negri – ncălicaţi ,
Spiţelaţi, uşori ca vântul , de-o frumseţă – ntunecoasă,   20
Au venit să-i ceară, Doamne, fetele cele frumoase.
Dar mai bine – ar fi să-i ceară tot bielşugul de pe ţară!
Şi ce nu se pun de-i cer trei luceferi de pe cer!
De-ar pute, de n-ar putea, trei luceferi el li-ar da,

9   3
Acu,-ntr-o seară, trei feciori
Veniră şi cerură
De soaţe cele trei surori, 35
Făcînd cam multă gură.
10
Dar tatăl, neînduplecat,
Nevrînd să dea niciuna,
Zicănd că nu-s de măritat,
Tustrele, măcar una… 40
11
Atunci ieşiră-afar’ cei trei
In curtea din cetate,
S-au pus să fluiere-ntre ei,
Cum numai Dracul poate,
12
Şi-atunci, iscat ca din nimic, 45
Se face-un nor mai mare,
În care fiece voinic,
Din cei trei fraţi dispare.

4. Acu ei au ieşit afară şi unul dintr-înşii a prins a fluiera cît s-a făcut un nor mare şi nu s-au mai văzut nici ei, nici fetele. Le-a răpit.4 Dară fetele lui ba. Unu – atunci din ei s-a dus   25
Şi în noaptea cea senină ca să fluere s-a pus,
Vine-un nour, ce-i de nour? Vine-un vânt — da ce-i de vânt?
Vine-o ploaie de şivoaie şi furtună pe pământ,
Şi în nori hrăniţi de fulger, şi prin râuri de scântei
Zboară fetele răpite duse-n lume de cei trei.   30
13   4
Rotiţi într-un vîrtej iuţit,

Ce gîndul nu-l pricepe, 50
Se duc într-un vacarm cumplit
Şi-un nechezat de iepe,
14
În zbor întins, spre asfinţit,
Topindu-se în zare –
Cei trei flăcăi care-au răpit 55
Trei zîne răpitoare.
15
Au fost trei zmei şi-au dispărut
Cu fetele tustrele…
Stă tatăl uluit şi mut
Cu ochii după ele. 60
16
Acu,-mpăratul supărat
A dat o sfoară-n ţară
În patru vînturi, răspicat,
Iar olăcarii zboară:


5. Acu-mpăratul a scos veste-n țară că cine-a găsi fetele le dă de nevastă.
5 Scrie carte împăratul, scoate veste-n ţara toată,
Cine s-ar găsi pe fete de la zmei să i le scoată,
Să le ieie de neveste şi cine s-ar ispiti
Toată-mpărăţia mândră între ei va împărţi...
Nu-şi mai pieptăna nici capul de atâta supărare   35
Şi lăsase ca să-i crească peste piept o barbă mare,
Care cade jos în noduri, ca şi câlţii ce nu-i perii,
Stă să crească iarbă-ntr-însa, s-îmble gâze ca puzderii.
Nu mai iese sara-n prispă să stea cu ţara de vorbă.
Ca un pomătuf de jalnic şi tăcut ca o cociorbă,   40
Ş-a uitat de mult luleaua şi cloceşte tot pe gânduri.
Doară plosca-l mai ocheşte de pe-a policioarei scânduri.
17   5
Că cine va găsi, îndat’, 65
Pe cele trei prinţese,
Îl unge mare împărat
Şi-i dă, fără să-i pese,
18
Comoară şi palat, temei,
Juma de-mpărăţie 70
Şi-o fată, pe ales, din trei,
Nevasta lui să fie.
19
Apoi, tot cătrănit, a dat
O straşnică poruncă,
Să-i facă turn însingurat, 75
În munţi sîlhui, pe-o stîncă,
20
Căci el va sta în turnul său,
Plîngînd să se închine,
Uitat să fie, dacă-i rău,
Bine vestit, de-i bine. 80
21
Iar treburile lui de stat,
Le-a-ncredinţat la sfetnici,
Să fie numai înştiinţat,
De se ivesc nemernici.

6. Acu-n satu cela-a-mpăratului era un om ș-avea trei flăcăi. Doi erau cum erau, da unul era prost, ședea-n cenușă și-l chema Călin Nebunul.


6 Dar în satu cela-n care şedea împăratul dornic
Era şi un om de seamă, un fruntaş... fusese vornic;
Avea trei feciori, din cari doi or fost cum or fi fost,   45
Oameni harnici şi ca lumea, da’ cel mic era un prost.
Câtu-i ziua şade-n vatră şi se joacă în cenuşă,
Prost ca gardul de răchită, şui ca clanţa de la uşă.
De vorbeşte, cine-ascultă?  Ştie că nu-i de vo samă,
Toţi îi zic: „Ne-aude Tontul", da’ pe el Călin îl cheamă.   50


22   6
Acu, prin jur, ca timp, un ceas,  85
Era un sat pe-o vale
Şi-un om cu trei feciori acas’,
Cu griji şi angarale.
23
Doi dintre ei au fost ce-au fost,
Dar unul ca niciunul -  90
Şedea-n cenuşă ca un prost:
Era Călin Nebunul.
24
Dar toţi voinici, şi gospodari,
Frumoşi, voioşi, ca focul!
Şi-au zis cei doi din fraţi mai mari:  95
“ – Să ne căutăm norocul!

7. Ș-au zis acei doi frați: “Haidem și noi să căutăm fetele-mpăratului”. Da’ Călin a zis: “Hai și eu cu voi“. Ș-acei doi au zis: “Hai“.
Și-mpăratul a zis că care s-a porni după fete le dă bani de cheltuială și straie de primeneală. Acu ei au făcut un arc ș-au zis că unde l-a zvârli, până unde-a ajunge, acolo să poposească.
A aruncat cel mare ș-a mers vo două zile ș-a ajuns.7 Cei doi fraţi se ispitiră şi au zis: — Haidem şi noi,
Dulce măr e-mpărăţia, de ne-a-ntoarce înapoi
Dumnezeu din calea lungă. Cine-a fi să le găsească,
Tot voinic din astă lume, de viţă pământească!
Deci, cum vrură să se ducă, zice prostul: — Hai şi eu!   55
— Hai! că tot n-are ce face, ş-aşa îmbla teleleu,
Ne-a ţine  de-urât  uitucul ş-a  păzi  la noapte focul.
Deci făcur-un arc puternic şi vorbiră ca-n tot locul
Unde va cade săgeata, ei să steie de popas.
Repezi atunci cel mare o săgeată din pârleaz.   60
Mers-au ca vo două zile, ş-au găsit.

25   7
Să batem lumea-n lung şi-n lat,
Să le găsim pe fete!”
Sare Călin: “ – Ne-ntîrziat!
Voi fi în brînză: iete!”  100
26
“ – Hai! Că-mpăratul e zorit:
Dă bani de cheltuială,
Mîncare pentru ghiftuit
Şi strai de primeneală.”
27
Acu, ei fac dintr-o nuia  105
Un arc – săgeata zboară –
Şi-acolo unde va cădea
Fac un popas de-o seară.
28
Aruncă primul spre zenit,
Acel’ din fraţi mai mare,  110
Şi-n două zile au găsit
Un lac cu trei izvoare.

8. A aruncat și cel mijlociu și tot așa degrabă a ajuns. Da când a aruncat Călin Nebunul, a mers trei luni de zile, zi și noapte, și de-abia a ajuns.8 Cel mijlociu
Aruncă şi tot pe-atâta, ba ş-oleacă mai târziu.
Dară când zvârli nebunul, mers-au ei trei luni de-a rând,
Zi şi noapte, pân’ găsiră-a lui săgeată în pământ.


29   8
Aruncă şi cel mijlociu
Săgeata lui spre soare
Şi-au mers trei zile, vai şi chiu!,  115
Şi dau de-un lac mai mare.
30
Apoi a tras şi-acel Călin
Cu arcul o săgeată,
De-au mers trei luni de zile şi-n
Trei luni de nopţi o dată!  120
31
Dar iată locul de popas.
Şi zic cei mari în glumă:
“ – Nebunule, ne-ai cam rămas,
Parcă n-am fi de-o mumă!”
32
Popasu-i cu copaci umbroşi,  125
Pe-un mal de rîu în spume,
Doar cei viteji şi norocoşi
Îl pot găsi prin lume.

9.Acu ei, mergând pe drum, au gătit și cremenea și amnaru. De-abia au avut cu ce ațâța oleacă de foc. Ș-au zis așa ei înde ei că să păzească focul unul din ei cât or dormi ceilalți doi, că dacă s-a stinge focul, îi taie capul celui ce-a păzit dintr-înșii. Acu s-au culcat cei doi, și cel mare a rămas să păzească. Pe la miezul nopții s-a auzit un vuiet grozav.9 Ş-ajungând au scos amnarul, au scos cremene şi iască,   65
Ca s-aţâţe foc în codru, să se-ntindă s-odihnească.
Dar întâi se sfătuiră ca pe rând să steie pază
Şi pe foc să puie vreascuri, a se stinge să nu-l lase,
Hotărând ca celui care va lăsa să se potoale,
Va lăsa să-i prindă noaptea, ei să-i puie capu-n poale.   70
Se culcară doi. Cel mare să păzească au rămas.
Dară pe la miez de noapte auzi-n văzduh un glas.

33   9
Mergînd, pe drum au terminat
Şi cremenea şi-amnarul,  130
Dar dintr-un ultim scăpărat
Şi-aprinse focul jarul.
34
Să nu se stingă nicidecum,
E musai să-l păzească,
Să-l înteţească, dacă-i scrum,   135
De vînturi să-l ferească.
35
Iar dacă, totuşi, va fi stins
Şi nu mai e văpaie,
Să taie capul celui prins
C-a adormit la paie!   140
36
Acu, cei mici adorm subit
Şi a rămas cel mare,
Da'-n crucea nopţii au venit
Un vuiet şi-o vîltoare:

10. Era un zmeu cu trei capete.
— Cum ai putut să-mi calci moșiile de la tată-meu făr’ de voia nimănui? Hai la luptă!
— Hai!
Și s-au luptat ei, s-au luptat, pân’ acu l-a omorât pe zmeu și a făcut din capetele lui trei căpiți de carne. Acu se trezesc cei doi.
— Uite, voi ați dormit, da’ eu uite ce lupt-am avut.
Acu a doua noapte cel mijlociu era să stea de strajă.


10 Vine-un zmeu în solzi de criţă cu trei capete, şi lui:
—  Cum de calci moşia tatei făr' de voia nimărui?
Hai la luptă... Se luptară şi-l lovi voinicul rău,   75
Făcu trei căpiţi de carne din trei capete de zmeu,
Şi când cei doi se treziră: — Uite, voi cât aţi dormit,
Ce mai lupt-avui grozavă şi ce treab-am isprăvit!
A rămas în noapte-a doua ca strejăriu cel mijlociu


37   10
Era un zmeu – Trei Căpăţîni –  145
Şi: “ – Hai la luptă cruntă!
Că-mi calci moşia din bătrîni,
Fără de drept… Hai, trîntă!”
38
“ – Hai!” – zice Nenea. Ş-o luptat,
S-a pus să-l şi răstoarne,   150
La omorît şi l-a tranşat
În trei căpiţi de carne.
39
“ – Măi, fraţilor, cît aţi dormit,
Eu m-am luptat cu zmeul.
L-am tot tăiat şi căsăpit   155
Şi iată-l, feteleul!”
40
A doua noapte, cel mijloc
Stă treaz la foc de strajă,
Iar pe l-al nopţii trist soroc
Vine-un zefir, o vrajă.   160

11. Iar pe la miezul nopții se aude-un vuiet.
— Cum ai putut să-mi calci moșiile lui tată-meu fără voia nimănui?
Aista era cu patru capete.
— Hai la luptă!
— Hai!
Și l-a omorât și pe acesta ș-a făcut patru căpiți de carne din capetele lui.


11 Şi tot pe la miezul nopţii prin văzduh aude-un chiu   80
Şi pin vânt văzu cu-aripe sunătoare, fioroase
Patru capete cumplite pe două umere groase.
—  Hai la luptă, măi voinice, cum făcuşi de te văzui,
Cum de calci moşia tatei făr’ de voia nimărui?
Dar voinicul îl omoară şi, ca vai de mama lui,   85
Patru clăi de carne face el din capetele lui.
41     11
Acu’, cei doi au adormit
Şi-şi mîncă porcii jirul,
Zefiru-n vuiet s-a-nteţit
Şi-i un vacarm zefirul.
42
Alt zmeu, zis Patru-Căpăţîni,  165
Zice: „ – La luptă dreaptă!
Că-mi calci moşia din străbuni.
Numai să vezi, aşteaptă!”
43
„ – Hai!” – şi mijlocul s-o luptat,
S-a pus să-l ia de coarne,  170
L-a omorît şi l-a tăiat -
Patru căpiţi de carne.
44
„ – Măi, fraţilor, cît aţi dormit,
Eu m-am bătut cu zmeul,
L-am tot izbit şi dovedit  175
Şi iată-l paraleul!”

12. Acu, când s-au trezit ei, o-nceput să-i deie de grijă lui Călin Nebunul că să păzească bine focul. Acu el a treia noapte era să fie.
Acu iar pe la miezul nopții s-auzi un huiet mare. Un zmeu era — cu opt capete.
— Hi! zice Călin Nebunul, — că și zmeul era năzdrăvan, și știa de dânsul — hai la luptă!
— Hai!


12 Când cei doi iar se treziră, au văzut a lui ispravă,
Izbândirea strălucită dintr-o lupt-aşa grozavă.
Şi când iar i-apucă noaptea, lui Călin de grijă-i dară
Să păzească bine focul de a nopţii crunte fiară.   90
Când acum în noaptea-a treia străjuia Călin, deodată,
Auzi un vuiet mare şi-nainte i se-arată
Cu opt capete cumplite un zmeu mândru năzdrăvan,
Cu ochi roşii de jeratec şi cu sufletul avan.
—  Haide-ha, Călin Nebune! Cum venişi nu te-i întoarce,   95


45   12
Şi s-a-mplinit un alt soroc:
Venind Călin Nebunul,
Să pună vreascuri peste foc,
Să ardă pîn’ la unul;  180
46
Acu’, cei mari adorm visînd,
Dar vine muştereul,
Cu şapte căpăţîni la rînd,
A opta fiind chiar zmeul.
47
„ – Măi, hai la luptă, bre, Călin!”  185
„ – Hai!”, zice şi mezinul –
Pe zmeu îl cunoştea deplin,
Iar pe Călin, hainul;
48
Căci zmeul era năzdrăvan,
Ca şi Călin Nebunul –   190
De zmei nu-i lipsă pe tăpşan,
Dar şi Călin e unul!

13. Cât se luptă, se luptă cât de cât să nu se deie zmeul. I-a tăiat Călin Nebunul o ureche ș-a picat o picătură de sânge ș-a stins focul. Ș-așa, pi-ntuneric, s-o-nceput ei a lupta ș-în sfârșit l-a omorât Călin Nebunul ș-a făcut opt căpiți de carne.


13 Nici s-a fierbe pentru tine, nici s-a ţese, nici s-a toarce!
Se luptă Călin Nebunul mai ca sufletul să-i steie,
Iară zmeul cel puternic cât de cât să nu se deie.
El tăindu-i o ureche, cade-n foc un strop de sânge
Şi în noaptea cea adâncă tot jeratecul se stinge   100
Şi în negrul întuneric într-o luptă oarbă, crudă,
Mâni de fier în piept i-nfige; zmeul ostenit asudă,
Gâfâie pe cele-opt gâturi, sub genunchi Călin îl ţine
Şi cu sabia-i ratează a lui capete păgâne.


49   13
Se luptă ei, se luptă greu,
Viteji fără pereche,
Şi l-a tăiat Călin pe zmeu,  195
Da’ numai’ de-o ureche!
50
Şi-o picătură a picat
De sînge… stinge focul…
Şi-aşa, prin beznă, s-au luptat,
Pîn’ ce-a venit Norocul;  200
51
O ploaie cade din senin
Şi-i pune-un strop pe gură
Şi-atunci s-a opintit Călin:
- Să vezi tăvălitură! –
52
Pe zmeul cel împeliţat,  205
Împlătoşat cu coarne,
L-a smotocit şi l-a tăiat
În opt căpiţi de carne.

14. Acu ce să facă el? Foc nu-i. S-a luat el și mergea așa supărat prin pădure ș-a ajuns la un copac nalt și s-a suit în vârful lui ș-a văzut în depărtare o zare de foc. Scoboară el și se pornește s-ajung-acolo și-ntâlnește un om pe drum.
— Bună noapte!
— Mulțumesc d-tale!


14 Dar acuma-mi stă pe gânduri — ce să facă el — foc nu e,   105
Fraţii se trezească numai şi capul o să-i răpuie.
S-a luat şi el şi merge supărat înspre pădure
Cu un hârb plin de funingini, subsuoară c-o săcure,
Să găsească vun cărbune. Pe-un copac înalt se suie,
Pe-ntinsori de codri negri aruncând privirea şuie.   110
În adâncă depărtare el văzu zare de foc,
El coboară şi porneşte ca s-ajungă-n acel loc.
Întâlneşte-un om în drumu-i cam grăbit din cale-afară:
— Bună noapte! —' Ţam, ' mitale! — Cum te cheamă?
— De-cu-sară!


53   14
Şi-acum... ei?, ce te faci, Călin?
Foc nu-i şi nici scînteie!  210
Agale, lîngă rîul lin,
Căta tăciuni să-şi ieie.
54
Şi a ajuns la un copac.
Suind în pin, spre zare,
Zări un foc, un vîrf de ac,  215
Lucind în depărtare.
55
Coboară din copac şi cum
E jos se şi porneşte,
Se-ndeamnă fluierînd la drum
Şi-un om dormind găseşte:   220
56
„ – Măi, bună noapte, om străin!” –
Zice Călin Nebunul.
„ – Mulţam’ matale, Domn’ Călin!” –
Zice şi-acela, unul.

15. — Da’ cine ești d-ta?
— Eu-s De-cu-sară.
Călin Nebunul l-apucă și-l leagă de-un copac cot la cot. Mai merge el o bucată bună, și mai întâlnește un om.
— Bună noapte.
— Mulțumesc d-tale.
— Da’ cine ești d-ta?
— Eu îs Miezu-nopții.
Ia și pe-acela și-l leagă iar de-un copac.


15 —  He-he-hei, măi De-cu-sară! Ian mai stai, că nu-i aşa,   115
Ce câţi tu noaptea-n pădure, colinzi lumea iac-aşa?
Cot la cot Călin îl leagă cu odgonul de un pom
Şi se cam mai duce, iată că în cale-i iar un om.
—  Bună noapte! — 'Ţam 'mitale! — Cine eşti?
— Sunt Miez-de-noapte!
— Elelei! Ce câţi în codri, pepeni verzi şi stele coapte?   120
De-un copac şi p-esta-l leagă şi, cum merge pe cărare,


57   15
„ – Da’ cine eşti, bătrîn hoinar?”  225
„ – Sunt Sfîntul De-cu-Sară.”
Şi-l leagă bine de-un stejar,
Nebunul cu o sfoară.
58
Prea-bine mulţămit de-acum,
Din nou pe jos porneşte,  230
Tot fluierînd şi tot pe drum,
Alt adormit găseşte:
59
„ – Măi, bună noapte, om străin!” –
Zice Călin Nebunul.
„ – Mulţam’ matale, Domn’ Călin!” -  235
Zice şi-acela, unul.
60
„ – Da’ cine eşti? – întreabă iar.
„ – Sunt Sfîntul Miez-de-Noapte.”
Şi-l leagă bine de-un arţar,
Dar dă de altul… Şoapte:  240

16. Mai merge el înainte și mai întâlnește un om.
— Bună noapte.
— Mulțumesc d-tale.
— Da’ cine ești d-ta?
— Eu îs Zori-de-ziuă.
Îl leagă și pe-acela. El i-a legat, că lui i-era frică să nu se facă ziuă. În sfârșit, ajunge el acolo.


16 Iar un om pin întuneric înaintea lui răsare.
— Bună noapte! — 'Ţam'mitale! — Cum te strigă?
— Zori-de-zi!
— Ei, cumetre Zori-de-ziuă, ia opreşte-oleacă-aci!
Hai, şi stând de vorb-o ţâră, să mâncăm păsat cu lapte,   125
Vin încoa că bate luna — hai la umbră — tot îi noapte.
—  Omule, ce-mi câţi pricină... sunt grăbit... — Ce-atîta grabă?!
Ciorilor! ia nu mai spune, ştiu că nu ai nici o treabă!
Îl legă şi pe acesta, ca până va găsi foc,
Ziuă să nu se mai facă şi vremea să stea pe loc.   130


61   16
„ – Măi, bună noapte, om străin!” –
Zice Călin Nebunul.
„ – Mulţam’ matale, Domn’ Călin!” –
Zice şi-acela, unul.
62
„ – Da’ cine eşti?” – întreabă iar.   245
„ – Sunt Sfîntul Zori-de-Ziuă”.
Şi-l leagă bine de un par
Să nu se facă ziuă.
63
Sfîrşită-i treaba de acum.
Din nou pe jos porneşte,  250
Tot fluierînd şi tot pe drum,
Cu rîvnă, voiniceşte.
64
Ajunge el la loc viran,
Unde zărise focul,
Lîngă o groapă, pe-un maidan,   255
Cu pirostrii cît locul – 

17. Acolo era o groapă mare ș-un cazan c-o pereche de pirosteie mari, și-ntr-însul fierbea vo două-trei vaci șimprejurul pirosteilor se cocea o turtă. Și împrejurul ei dormeau doisprezece zmei și două zmeoaice, mamele lor. Acu Călin Nebunul ia vo doi tăciuni într-un hârb ș-un cărbune-n lulea și, plecând, iacă, i-a venit așa o miroznă de bună din demâncat,


17 El ajunge. într-o groapă mare arde-un foc avan...
Pe-o părechi de pirosteie clocoteşte un cazan,
Doisprezece zmei în juru-i dorm adânc întinşi pe burtă,
Împrejur de pirosteie se cocea o mare turtă
Şi-n cazan, notând în zamă, clocoteau vo două vaci.   135
„Hei — îşi zise năzdrăvanul — dete badea de colaci!"
Şi deşi în faţa vetrei dorm şezând zmeoaice mame.
El, atins de-acea mireasmă a clocotitoarei zame,
Doi tăciuni luă în hârbu-i, un cărbune în lulea,
Şi luând o bucăţică din o vacă ce fierbea,   140


65   17
Se fierb trei vaci într-un cazan
Şi-n spuză coace-o turtă.
Călin Nebunul, năzdrăvan,
Se miră: „ – Ce de burtă!”   260
66
În jur dorm doisprezece zmei
Şi două mari zmeoaice,
Mamele zmeilor acei,
Enormi, cît cinci ursoaice.
67
Călin Nebunu-n hîrb îşi ia  265
Vreo doi tăciuni cu care
S-aprindă focul, şi-n lulea,
Şi pleacă-n graba mare.
68
Dar o miroznă s-a ivit,
Aşa, ca voal de boare,  270
Şi, cum-ne cum, ademenit,
El gustă din mîncare.

18. și, luând o bucățică, a curs apă clocotită pe urechea unui zmeu și el a țipat strașnic, că toți s-au trezit și l-au prins pe Călin Nebunul.
Ș-au vrut să-l omoare și el a zis:
— Mă rog d-lor-voastre, lăsați-mă, că sunt om sărac!


18 Iată, curge-un strop fierbinte pe a unui zmeu ureche.
Ăsta ţipă cu-ngrozire ca un bou împuns de streche.
Toţi treziţi pun pe el mâna, unu-l leagă, altu-l ţine,
Unu-i ţasălă pădurea, cetluindu-l cole bine.
Sfătuiesc ca să-l omoare. — Da', mă rog, dumilor-voastre   145
Cine şi-ar mai pune mintea cu aşa obrazuri proaste
Cumu-s eu, măria-voastră! Mă lăsaţi, că-s om sărac,
De când sunt n-am văz’t turaua, nici măcar de la petac.

69   18
Un strop de apă clocotit
Pică c-o buşitură
Pe zmeul mare, adormit,   275
Trezit de-acea arsură.
70
Pe o ureche i-a picat,
Iar zmeul straşnic ţipă,
Înnebunit, înfuriat,
Sculînd alţi zmei în pripă,   280
71
Şi-aceia, dacă s-au sculat,
Fac hărmălaie mare,
Prind pe Călin, bine legat,
Cu gînd să îl omoare.
72
„ – Lăsaţi-mă, că-s om sărac,   285
Mă rog Domniei Voastre…”
Dar zice zmeul spre dănac,
Cu vorbe dulci, măiastre:


19. Da’ ei au zis așa:
— Dacă tu ne-i aduce pe fata-mpăratului Roșu, noi te-om lăsa.
Da’ el a zis:
— Da’ de ce n-o luați d-voastră, că sunteți mai mulți și mai tari?...
— Da’ noi suntem duhuri necurate, și-mpăratul are un cocoș ș-un cățel. Noi, când ne-apropiem de palatul lui, cocoșul cântă și cățelul bate, și noi trebuie să fugim... Da’ tu-i putea mai bine, că ești om pământean.


19 Zise unul cătră dânsul: — Dacă tu ne-i puté face
Fata-mpăratului Roşu s-o luăm, poţi merge-n pace.   150
—  Ce n-o luaţi domnia-voastră, că sunteţi mai tari, mai mulţi?
—  Ei, pe noi ne simte-ndată, să ne-apropiem desculţi,
Suntem duhuri necurate şi-mpăratul cela Roş
Are-n vatră în cenuşă un căţel şi un cucoş;
Năzdrăvani-s, bată-i naiba, cum ne simt, îi vezi că-n drugă,   155
Unul bate, altul cântă... ş-o tulim urât la fugă.
Să s-apropie nu poate decât omul pământean.

73   19
„ – Dacă ne-aduci pe fata lui
Împăratul Roşu,  290
Păzită straşnic de doi şui,
Căţelul şi Cocoşul!”
74
„ – De ce n-o luaţi că sunteţi zmei
Şi tari precum o stîncă?...”
„ – Am lua-o noi, dar vezi, acei   295
Sar toţi şi ne mănîncă.
75
Noi suntem duhuri de liman,
Din cele necurate,
Pe cînd tu, om şi pămîntean,
Poţi trece lesne toate!   300
76
Cu noi Căţelul e turbat,
Cucoşul cîntă-n strună,
Ne cată straja prin palat
Şi ca pe boi ne mînă.”

20. Da’ Călin Nebunul, viclean:
— Haideți și d-voastră cu mine, că-s eu om pământean și cățelul n-a bate, nici cocoșul n-a cânta.
Da’ Călin Nebunul se uită și vede-un voinic ca și dânsul, legat cot la cot de-un copac, și când a văzut că s-a pornit Călin Nebunul, el s-a smucit strașnic, încât au rămas mâinile la copac și el a fugit. 

20 —  De-i aşa, poi las’ pe mine... zice Strolea cel viclean,
Îl dezleagă şi-l urmează... El văzu atunci legat
Un voinic care, când vede că zmeii s-au depărtat,   160
Se smuci lăsând în urmă a lui mâni şi-n codru piere.


77   20
Dar tot Nebunul mai viclean:  305
„ – Haideţi, măi zmei, cu mine,
Căci eu sunt om şi pămîntean
Şi-o-ţi trece toţi cu bine.
78
Cucoşul nu va mai cînta,
Nici Cîinele n-a bate…”   310
Dar taman cînd Călin vorbea,
Vede-un voinic: de coate,
79
Legat de un stejar bătrîn,
C-o funie cît şapte,
Dar insul fuge şi-i rămîn   315
Mîinile-n crengi legate.
80
Ei merg pe-o cărăruie-n şir
Spre-a Roşului cetate,
Cu iederă şi trandafiri
Şi turnuri crenelate.  320

21.  Și ei merg, merg pân ce-ajung la poarta-mpăratului.


21 Luna iese dintre codri, noaptea toată stă s-o vadă,
Zugrăveşte umbre negre peste giulgiuri de zăpadă
Şi mereu ea le lungeşte şi suind pe cer le mută,
Parcă faţa-i cuvioasă e cu ceară învăscută;   165
Şi cu neguri îmbrăcate-s lan, dumbravă şi pădure,
Stele galben tremurânde mişcă-n negurile sure,
Intră-n domele de nouri argintii multicoloane,
De-a lor rugă-i plină noaptea, a lor dulci şi moi icoane
Împle văile de lacrimi de-un sclipit împrăştiet   170
Când în cârduri cuvioase sus pe cer se mişcă-ncet.
Înrădăcinată-n munte cu trunchi lung de neagră stâncă,
Repezită mult în aer din prăpastia adâncă,
A-mpăratului cel Roşu stă măreaţa cetăţuie,
Poalele-i în văi de codri, fruntea-n ceruri i se suie.   175
Şi prin arcurile-nguste făclii roşii de răşină
Negrul nopţii îl pătează cu bolnava lor lumină,
Rănind asprul întuneric din a şalelor lungi bolţi,
Zugrăvind în noaptea clară a ei muchi şi a ei colţi.

Pe cărări săpate-n stâncă zmeii şi Călin se suie,   180
Numai luna îi îmbracă cu lumina ei gălbuie
Şi pândind trec uriaşii de pe-o stâncă pe-altă stâncă;
într-o sură depărtare murmură valea adâncă,
Numai pe păreţii netezi ai stâncimii îndelunge
Ei arunc umbre gheboase, uriaşe, negre, lunge,   185
Ce în şiruri tupilate după ei se mişcă, pare.
Noaptea-ntinde măreţia-i, lunca doarme, lunca moare,
Şi călcând încet cu greul lor s-apropie-n tăcere.
Ei ajung la poarta mare, ferecată cu putere,


81   21
Străbat prin codrul cel umbros
Spre pisc de stîncă şuie,
Pe lîngă rîul unduios,
Spre mîndra cetăţuie.
82
În jur tufişuri şi brădet,
Poieni de vis în floare,   325
Sub Luna poleind cochet
A rîului splendoare.
83
Dar, iată, rîu-i prăvălit –
Prăpastia-i adîncă –   330
Un pod din bîrne arcuit
Din colţ în colţ de stîncă;
84
Sub el, cascada urlă rău,
Curgînd, sclipind vioaie,
Şi se prăvale-adînc în hău,   335
Unde renasc puhoaie.

22. Și era o poartă mare de fier, că nu era-n stare să treacă nime afară de Călin Nebunul. Și el s-a suit pe poartă ș-a zis zmeilor:

22 Ce nu-i om s-o poată trece. Dar Călin, suit pe zid:   190

85   22
Peste cascadă, fluierînd,
Trece Călin şi zboară
Toţi zmeii necuraţi, la rînd,
Cu răgete de fiară.   340
86
Apoi pîrîul pleacă-n chei,
Ascuns de-o vale-adîncă.
Nebunul de Călin – ehei! –
E sus pe-un vîrf de stîncă.
87
Iar zmeii, răsuflînd din greu,  345
L-ajung, din munte-n munte:
„ – Călin Nebunule, eşti zmeu,
De stai mereu în frunte?”
88
Iarăşi Călin, neobosit,
Le zice: „ – Măi, zmei – drace – 350
Ce-a fost, de-acum am isprăvit,
Dar greul e dincoace!”

23. — Hai să vă iau câte pe unul de chică să vă dau în ogradă.


23 — Hai, veniţi, zmeilor, zice, poarta nu pot s-o deschid,
Dară unul câte unul v-oi lua colea de chică
Şi pe sus vă trec în curte... Abia-apucă să li-o zică


89   23
Pe-un vîrf golaş, urcat în cer,
Trecînd cu bine toate,
Ajung la nişte porţi de fier,   355
Închise cu lăcate.
90
Dar nu tu Cîine, nici Cucoş!...
Zice Nebunul: „ – Bine!...
Aici stă Împăratul Roş'?”
Da’ nu-i răspunde nime’.”   360
91
Şi-atunci, pe poartă, voinicos,
Urcă Nebunul nostru:
„- Măi, zmeilor, la ce folos
Să fiu eu prostul vostru?
92
Veniţi şi voi! Vă iau de păr,   365
De coamă, cîte unul!...”
Şi chiar o face,-ntr-adevăr,
Cu spor, Călin Nebunul.

24. Și lua tot lua câte unul și cu paloșul le tăia capul, pân ce a tăiat la toți. Ș-a intrat în ogradă, da-mpăratul, de grozav zid și poartă ce avea, ușile erau toate deschise. 


24 Şi ei unul câte unul s-apropie, şi de-a rândul
El la fiecare-i taie capul de chică ţiindu-l   195
Ş-a lor trupuri moarte-aruncă răşchiete în ogradă
Şi în urmă sare dânsul, ca să vadă, ce-a să vadă?
Împăratul de zid straşnic şi de poartă ce avea,
Ferestrele stau deschise şi uşile se crăpa.


93   24
El lua cîte un zmeu la rînd
Să-l suie în ogradă,   370
Da-i lua şi capul, numărînd,
C-un şuierat de spadă.
94
Şi-aşa, din doisprezece zmei,
Făcuţi pilaf, grămadă,
Călin îşi face scări din ei   375
S-ajungă în ogradă.
95
Căci mîndrul, Împăratul Roş',
Cu zid grozav şi poartă,
Habar n-avea de păcătoşi,
Nu se temea de ceartă;   380
96
Nici chiar de hoţi, nici de netoţi –
Pe-aceştia nu-i cunoaşte –
Căci uşile de şapte coţi
Erau deschise  vraişte.

25. Călin Nebunul s-a suit sus pe scări, și scările erau de aur bătute cu diamant, ș-a intrat în casă unde dormea fata. Da’ era lună ș-o mândreațe afară, și luna bătea în casă unde dormea fata.


25 Scări bătute-n pietre scumpe, repede voinicul suie,   200
Intră-n casele frumoase din înalta cetăţuie,
Pe covoare moi el calcă, intră în acea odaie,
Care-i plină de a lunei blândă, tainică bătaie.
Pe păreţi icoane mândre zugrăvite-n umbră par
Cum că chipur’le din ele dintre codri mari răsar.   205
Pe un pat de flori frumoase, proaspete şi ude încă,
Doarme fata cea vestită şi-n visarea ei adâncă.


97   25
Ferestrele de la palat   385
Stau larg deschise-ntruna,
Să intre aerul curat
Şi Soarele, şi Luna.
98
Călin Nebunul s-a suit
Pe-alei şi line pante,   390
Pe scări din aur şi granit
Bătut cu diamante;
99
Şi a ajuns, atent mergînd,
Pînă-n iatacu-n care
Prinţesa doarme suspinînd   395
În trista ei visare.
100
Luna cea plină de mister
Aşterne prin fereastră
Sclipiri de galben giuvaer
Pe trandafiri şi glastră.   400

26. Da’ fata era așa de frumoasă de cât de nepovestit. Călin Nebunul a sărutat-o...


26 Ea zâmbind îşi mişcă dulce a ei buze mici, subţiri,
Înecată de lumină şi miros de trandafiri,
Iar din pod pân-în podele un paingăn de smarald   210
A ţesut pânza subţire, tremurând în aer cald,
Şi în care luna bate de sclipeşte viorie
Ş-o încarcă cu o bură, diamantoasă colbărie.
Şi prin mreaj-asta vrăjită vedeai patul ei de flori,
Ea cu umeri de zăpadă şi cu părul lucitor   215
Şi mai goală este-n somnu-i, numai bolta naltă, sură
A ferestrei este rece şi simţirea nu o fură,
Dar de pânz-acoperită-i cu un colb de piatră scumpă.
S-apropie-ncet voinicul şi cu mâna va s-o rumpă,
Apoi lin o dă-ntr-o parte, peste fată se înclină,   220
Pune gura lui fierbinte pe-a ei buze ce suspină,


101   26
Prinţesa iarăşi s-a trezit
Cînd tristul vis o lasă:
Frumoasă-i de nepovestit,
Nespus de mult frumoasă.
102
Pe buze roze un surîs,   405
Îşi ia spre dînsul zborul,
De parcă-n vis ea ar fi rîs
De el, cutezătorul;
103
Cel ce-n eresuri zburător,
Duios, Călin Nebunul,   410
I-aşterne un surîs-fior,
Doar unul, numai unul.
104
Sărut suav şi sfiicios,
Cu mîngîieri pe sînul
Ei, mirosind a măr gustos,    415
Da pătimaş, Nebunul!

27. ...și i-a luat inelul de pe mână și s-a dus.


27 La inelul ei cel mândru de pe degetul cel mic...
Şi se-ntoarce în codreana-i noapte tânărul voinic.


105   27
Călin priveşte-ngîndurat
Prinţesa adormită,
Care şi-n vis l-a sărutat…
Şi-acum e fericită.   420
106
O mînă caldă i-a întins
Şi fericită-l cată,
Superbe voaluri s-au desprins
Şi iat-o goală toată.
107
Ea-n mînă are un inel    425
De aur cu topaze,
Din care izvorăsc mişel
Miraculoase raze.
108
Flăcăul scoate-ncet, uşor,
Gingaşa ei podoabă   430
Şi pleacă-apoi nepăsător
Spre poartă, fără grabă. 

28. Când a ajuns la zmeii cei tăiați, le-a tăiat vârfurile limbilor la toți doisprezece și le-a pus în basma ș-a trecut poarta și s-a pornit la drum.


28 Lângă zmeii morţi când trece, limbile le taie el,
Le adună sângerânde şi le pune-n testemel,   225
Trece zidul şi porneşte iar la drum pân’ce ajunge


109   28
Străbate sălile pustii
Şi coridoare goale,
Printr-un palat cu oameni vii,    435
Dar fără gărzi în cale.
110
Şi nu-s nici cîine, nici cucoş,
Doar luna, durdulica,
Căci doarme Împăratul Roş
Şi fiica lui, Domnica.   440
111
Cînd a ajuns la zmeii-stîrv,
Cei căsăpiţi la poartă,
Le taie limbile la vîrf
Şi-ntr-o basma le poartă.
112
Pe poartă sare dintr-un salt,   445
Pornind pe-acea cărare
Ce trece muntele înalt,
Din pisc în pisc, spre zare.

 29. A mers pân ce-a ajuns la cazan. A putut prinde o zmeoaică ș-a tăiat-o, da una a scăpat. A luat pe degetu ista mic turta și pe cellalt cazanu cu carne și-ntr-un hârb oleacă de foc și s-a pornit la drum.
Ș-a ajuns la Zori-de-ziuă și i-a dat o bucat’ de carne ș-o bucat’ de turtă, l-a dezlegat ș-a zis:
— Hai, du-te!
Mai merge el, ajunge la Miezu-nopții și-i dă ș-aceluia o bucat’ de carne ș-o bucat’ de turtă și-i dă drumul ș-aceluia.


29 La cazanul care fierbe în mijlocul verzii lunce.
Pe-o zmeoaică mum-o taie, pe-alta o scăpă în pripă,
Ia din nou în hârb tăciune ş-un cărbune pune-n pipă,
Ia cazanul într-un deget şi în altul el ia turtă   230
Şi se-ntoarce iar la fraţii, fluierând cu minte scurtă
Toate cântecele rele ce-n viaţa-i le cântară...


113   29
Din nou ajunge la ceaun
Şi-o taie pe-a bătrînă;   450
Zmeoaica-noră, ca din tun,
Scăpă c-o fugă bună. 
114
Pe-un deget ia ceaunul plin,
Pe celălalt turtoiul,
Şi-n hîrb îşi ia tăciuni Călin,   455
Lăsînd prin gropi gunoiul.
115
Porni. Găsi pe Zori-de-Zi
Şi-i dărui din turtă,
O ţîr de carne dîndu-i şi:
„- Hai, pleacă, Minte-Scurtă!”   460
116
La fel, găsind pe-al Nopţii-Miez,
Din carne parte-i face
Şi-o ţîr de turtă: „- Ia, Nechez,
Şi cară-te în pace!”

30. Când a ajuns la De-cu-sară, era mai mult mort de când era legat. Îi dă ș-aceluia o bucat’ de carne ș-o bucat’ de turtă și-i zice:
— Du-te, bre, ’n pace!
Când a ajuns, n-a apucat a ațâța focul, și soarele acu era sus. Frații lui atâta dormise, c-acu-ntrase mai de-un stânjen în pământ. Când s-au trezit, a zis:
— I, Călin Nebune, lung-a mai fost noaptea asta!


30 Dezlegă pe Zori-de-ziuă,  Miez-de-noapte,  De-cu-sară,
Din cazanul care-l duce dându-le de drum merinde.
Abia-ajunge-unde dorm fraţii, abia focul îl aprinde,   235
Ziua cea întârziată năvăli din răsputeri
Şi ca repezit în aer soarele se-nalţă-n cer;
Fraţii lui atât dormiră, cât intrase în pământ
De un stânjin şi-i împluse frunza adunată-n vânt.
Se treziră. — I! Căline, lungă fu şi noaptea asta,   240

117   30
Mai merge-un pic, dînd de bătrîn,   465
L-a dezlegat din sfoară:
„ – Ia carne, turtă, bre, român,
Şi du-te, De-Cu-Sară!”
118
Cînd a ajuns, n-a apucat
S-aţîţe focul bine,   470
Că soarele s-a şi urcat
Trei suliţi şi mai bine.
119
Iar fraţilor, pe drept cuvînt,
Dormind somn lung, cu vise,
Intraţi de-un stînjen în pămînt,   475
Treziţi cu greu, le zise:
120
Treziţi-vă! Dormirăţi tun.
Soarele-i sus şi basta!”
Ei zic: „- Alei, Călin Nebun,
Da lungă noaptea asta!”   480

31. Da’ Călin Nebunul nimica nu le-a povestit din ceea ce s-a petrecut cu dânsul noaptea. Au pregătit ei iar să se pornească ș-a zvârlit tot Călin Nebunul arcul ș-au mers ei așa pân’ la Pădurea de aur. Când au ajuns acolo, le-a zis Călin Nebunul așa:
— Fraților, voi nu-ți putea trece-n pădurea asta. Faceți-vă voi o colibă aici și stați și mă duc eu singur.
Așa, el s-a pornit.


31 Dar nimic el nu le spune ce făcuse-n vremea-aceasta,
Ci plecând ei mai departe tot Călin arcu-ncordează
Şi, zburătuind, săgeata trece-n lume ca o rază,
Vâjâie-n văzduh cumplită; ei urmează unde-i cheamă,
Pân-ajung în faptul nopţii la pădurea de aramă.   245
— Măi fărtaţi, Călin li zise, nu-ţi pute trece pin crânguri
Şi pin ti de-aramă, rămâneţi aicea singuri,
Vă clădiţi ici o colibă, vă săpaţi groapă de vatră,
Singurel voi merge numai pe cărările de piatră.
Să vedem ce-a fi cu mine. Ei se pun de îl ascultă   250
Şi el trece în pădure făr-a pierde vorbă multă

121   31
Însă Călin n-a zis nimic
Din ce-a făcut azi noapte.
Zvîrlind săgeata, cel voinic,
N-au mers trei luni, ci şapte!
122
Se vede codrul daurit,   485
Pădurea cea de aur.
Călin le zice liniştit:
„- Măi, fraţilor, io-s taur!
123
Pe-acolo singur trec din trei;
Voi doi, să vreţi, no-ţi trece!   490
Mai bine vă duraţi bordei,
Căci bate vîntul rece.”
124
Aşa Călin plecă hoinar
Prin codrul cel de aur,
În care fiece frunzar   495
E un superb tezaur.

II


32. Când a ajuns în mijlocul Pădurii cele de aur,32 Şi la orce pas el face codrul simţitor răsună
Şi pin mrejile de frunze glasuri trec ca o furtună,
Căci o strună-i orce creangă şi o limbă-i orce frunză.
Luna doar, trecând pe ceruri, voind codrul să-l pătrunză,   255
Împle noaptea-i arămie cu mari dunge de omăt,
Pe sub cari, răscolite, fulger apele încet.
Şi deodată-n codrul mândru el aude de departe


125   32  
Stejarii-s toţi din aur pur,
Din aur iarba moale,
Brădetul (cetina din jur)
Şi florile din cale.   500
126
Un rîu cu susur cristalin
Din peşteri reci irumpe
Pe un prundiş din aur fin
Şi multe pietre scumpe.
127
Dar iată auru-nflorit   505
Pe ramuri şi pe dealuri,
Pe văi de raiuri poleit,
Pe crîng, dumbrăvi şi maluri.
128
E o risipă de culori –
Rubin, topaz, azururi –    510
Şi o explozie de flori,
Ce întregesc contururi.


33. ...fata cea mare a împăratului...33 Răsunând un glas de fată, ce venea din lunci deşarte
Şi urechea i-o desmeardă; el ascultă sub un  trunchi   260
Şi cântarea dureroasă îl pătrunde în rărunchi:


Greieruş ce cânţi în lună
Când pădurea sună,
Cum nu ştii ce am în mine,
Greiere străine?    265
Că te-ai duce de-ai ajunge
Noaptea de te-ai plânge,
Ca o pasere măiastră
La noi în fereastră.
Vai de picioarele mele,   270
Pe-unde îmbla ele?
Vai de ochişorii mei,
Pe-unde îmbla ei?
Inima-n mine-i bolnavă,
Floare de dumbravă,   275
Şi vai lacrimile mele,
Cum le vărs cu jele!
Du-te, greier, du-te, greier,
Pîn’ la munte-n creier
Şi priveşte-nduioşată   280
Zarea depărtată,
Lumea-ntreagă o colindă,
Mergi la noi în grindă,
Spune-i mamei: „Ce-am făcut
De m-a mai născut,   285
Căci ar fi făcut mai bine
Să mă ia de mine,
Prefăcută că mă scapă
Să m-arunce-n apă,
Căci de cer ar fi iertată   290
Şi de lumea toată."


129   33
Pe-un fond de galben-auriu
Cu străluciri de soare
Tot codrul este pururi viu:   515
Se naşte, mişcă, moare.
130
Căci vîntul joacă-n ramuri iar
Şi frunza de-aur sună
C-un clinchet nefiresc, bizar,
Ce-i însumat furtună.   520
131
Iar cînd tăcerea s-a lăsat
Peste pădurea toată,
Într-un amurg înmiresmat
Răsună-un cînt de fată:
132
„- Eu sunt prinţesa de-mpărat,   525
Din fete cea mai mare,
Răpită de un zmeu turbat
Şi încă n-am scăpare.


34....făcea de mâncat zmeului ei.34Naintează şi o vede lângă apa arămie,
Culegând flori amorţite de pe maluri cenuşie
Şi punându-le în poala grea de florile de piatră.
Luminează luna-n ceruri ca un foc pe-o mare vatră",   295
Colţii munţilor ce rupţi-s, uriaşe stânci de cremeni.
Ce păreţii şi-i ridică îndărătnici, suri asemeni,
Vântul care trece-n şuier, noaptea sură şi bolnavă,
Împle cu sălbăticie arămoasa-acea dumbravă.


133   34
Căci m-a dosit zmeul cel mic,
Hainul, căpcăunul,   530
Ce n-are frică de nimic,
Nici de Călin Nebunul.
134
Pe unde-mi sunteţi, Feţi Frumoşi,
Şi tu, Călin Nebune?
V-aţi dat viteji şi voinicoşi,   535
De cel mai bun renume!
135
Pe ce cărări vă bîntuiţi,
Ca vîntul peste plaur?
Cînd eu v-aştept să mă răpiţi
Din codrul cel de aur!   540
136
Mai am şi două dragi surori,
Răpite, ca şi mine,
De alţi doi zmei ne-ndurători
Şi nu le plîng de bine.”35. — Bună vreme, fată de-mpărat!
— Mulțumesc, d-tale, Călin Nebune. De numele d-tale am auzit, dar a vedea nu te-am văzut. Da’ fugi că dac-a veni zmeul te ucide.

35 —  Bună vreme, fată mândră de-mpărat, Călin îi zice.    300
—  Mulţămim, răspunse dânsa, tinerel flăcău voinice!
Ce caţi tu? Ce vânt te-aduce? Nu ştii că om pământean
Nu poate călca pădurea de bărbatul meu avan?...
—  Ştiu, fetiţă-mpărătiţă, dar nici frică n-am, nici teamă,
Că el zmeu e şi puternic, dar şi eu — Călin mă cheamă.   305


137   35
Călin ajunge la mijloc   545
De codru,-n poieniţă,
Lîngă palat, unde, cu foc,
Cînta mîndra domniţă.
138
Ea mesteca într-un ceaun,
Făcînd la zmeu mîncare,   550
Şi, cînd îl vede pe Nebun,
Dă chiot de mirare.
139
„- Zi bună, fată de-mpărat!”
„- Mulţam, Călin Nebune!
De dumneata am mai aflat,
Dar de văzut, n-aş spune.
140
Dar fugi, Călin! – atît măcar…
Căci dacă vine Zmăul,
Te va ucide, biet flecar,
Şi te-o mînca mîncăul!”36. — Da cât mănâncă zmeul tău?
Fata zice:
— Patru cuptoare de pâine, patru vaci fripte și patru antaluri de vin. Zice:
— Ia să văd eu, le-oi putea mânca?
Se pune Călin Nebunul și mănâncă toate.


36 ?


141   36
„- Da’ cît mănîncă zmăul tău?
Hai, spune-mi, fată dragă,
Căci văd pe pirostrii vălău
Şi-n el o vacă-ntreagă.”
142
„- Mănîncă pîne, pe puţin,
Patru cuptoare pline,
Patru vaci fripte, iar la vin
Patru antaluri ţine.”
143
Zice Călin: „- Să văd şi eu,
Dacă-s acum în stare
Să mănînc hrana unui zmău –
Să-mi zici de poftă mare.”
144
Se pune, bată-l, ăl Nebun,
Să bea pe nemîncate,
Apoi mănîncă totul:  „ - Bun! –
Ei, ai văzut? Se poate!”37. Iaca, vine și zmeul.
— Bună vreme, câne de zmeu!
— Mulțumesc, Călin Nebune!
— Am venit să iau pe fată. Na, hai la luptă!
— Stai, să mănânc ceva.
— Da’ că, zice, eu ți-am mâncat mâncarea.
— Cu atât mai bine, zice, eu sunt ușor și tu ești greu. 37 —  Bună vreme,  zmeu de cine! — Mulţumesc,   Călin Nebune!
—  Am venit să-ţi iau nevasta. — De-i pute, de ce nu? Bune
Sunt de zis ce-ţi vine-n minte, dar mai greu e să le faci,   310
Zmeul codrilor de-aramă nu te-aşteaptă cu colaci.
Eu mănânc patru cuptoare, patru boi mi-ajung abia
Şi de vin patru antaluri abia trag la o măsea.
—  Nici că-mi pasă! 


145   37
Dar, iacă, vine zmăul rău,
Înfometat, pe bune
„- Măi, bună vreme, porc de zmău!”
„- Mulţam’, Călin Nebune!
146
Ce vînt te-aduce, bre, voinic?
Miros de pîne coaptă?”
„- Păi, să iau fata pe nimic
Şi hai la luptă dreaptă!”
147
„- Stai să mănînc şi eu ceva
Şi ne-om lupta, desigur!”
„- Da’ pune-ţi pofta-n cui, păzea!,
Căci am gătat tot singur!”
148
„- Cu-atît mai bine: tu eşti greu,
Iar eu uşor ca pana”, -
Zice pîrdalnicul de zmău,
Dar îl apucă teama.


38. Și se iau la luptă și se luptă și-l omoară Călin Nebunul.38  Şi la luptă în dumbravă ei se scoală,
Se apucă, de copacii tremurau de-nvălmăşeală,   315
Tremură sub ei pământul de-a lor păsuri apăsate,
Scapără cremenea neagră a stâncimei detunate.
Crunt Călin de mijloc l-îmflă,  pin’ la vârf de brazi îl urcă,
Ca pe-un lemn el îl trânteşte, prin copaci trupul i-ncurcă,
Şi-n genunchi apoi l-îndoaie ca pe-un vreascur ce îl frânge,   320
I se îmflă muşchii vineţi de oţel pe când îl  strânge
Şi lovit, pierzând simţirea, zmeul ca o muscă  moare,
Ce lovită este iarna de-o scânteie de ninsoare.


149    38
Se pun cei doi pe-o trîntă grea,
Dîrz apucaţi de brîie,
Dar zmeul îl trînti aşa,
În glod pînă-n călcîie.
150
Se opinti şi potînteu
Şi-l luă pe apucate,
De mi-l vîrî Călin pe zmeu
Numa’ pe jumătate.
151
Făcu şi zmeul pe deplin
Sforţări mai disperate
Şi mi-l înfipse pe Călin
În lut pînă la coate.
152
Şi-acesta numai dintr-atît?     605
S-a opintit cu slutul,
De l-a înfipt pînă la gît
Şi îi retează gîtul.

39. Pe urmă zice fetei:
— Rămâi aici, că eu mă duc să scot cele două surori ale tale. Și se pornește. 


39 —  Să-mi rămâi cu bine, fată, eu mă duc să cat acum
Cele două sori a tale... Se porni din nou la drum,   325
Trece codri de aramă, de departe vede-albind

153   39
Îşi cată pat lîngă izvor
Şi-aşterne să se culce,   610
Sub un zefir aromitor
Să-i fie somnul dulce.
154
Trezit, îi zice fetei blînd:
„- Rămîi aici, măi fată;
Ţi-aduc surorile curînd   615
Şi nu fi supărată.”
155
Apoi pe fată cu alint
O sărută în joacă,
Plecînd în codrul de argint,
Cu brazi de promoroacă.   620
156
Se face iar Călin hoinar
Prin codrul ca omătul,
În care fiece frunzar
E din argint cu totul.

40. Ajunge-n mijlocul Pădurii cei de argint.


40 Şi aude glasul mândru al pădurilor de-argint.


Noaptea-n rouă e scăldată, lucioli pe lacuri zboară,
Lumea umbrei, umbra lumei se amestec, se-nfăşoară,
În pădurea argintoasă iarba pare de omăt,   330
Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet,
Pare că şi  trunchii mândri poartă suflete sub coajă,
Ce suspină pintre ramuri cu a glasului lor vrajă,
Crengile sunt ca vioare pintre care vântul trece
Frunze sun ca clopoţeii, trezind ceasul doisprezece,   335
Şi pin albul întuneric al pădurei de argint
Vezi  izvoare zdrumicate peste prund întunecând
Şi sărind în bulgări fluizi pe pietrişul din răstoace,
În cuibar rotit de ape peste cari luna zace.

157   40
Stejarii-s falnici, din argint,   625
Ca neaua-i iarba moale,
Brădetul, cetina lucind
Şi dalbe flori în cale.
158
Un rîu cu susur clipocit
Din pisc de-argint coboară    630
În vad c-un murmur prăvălit,
Cascadă, albă moară.
159
Dar tot argintu-i înflorit
Pe ram şi-un alb irumpe
Prin văi şi dealuri smălţuit,    635
Covor de pietre scumpe.
160
E o risipă de culori –
Safir, opal, smaralde –
Şi o explozie de flori
Cu străluciri de salbe.   640

 41. Fata cea mijlocie...


41  ?

161   41
Pe fond de nea, alb-argintiu,
Cînd soarele străluce,
Tot codrul este pururi viu:
Se naşte – e – se duce...
162
Căci vîntul joacă-n ramuri iar   645
Şi frunza albă sună
Ca zurgălăii, fin şi clar...
Şi-i adunat furtună.
163
Iar cînd tăcerea s-a lăsat
Peste pădurea toată,   650
Într-un amurg înmiresmat
Se-aude-un cînt de fată:
164
„- Eu sînt copila de-mpărat,
Din trei, cea mijlocie,
Răpită de un zmeu turbat,   655
Care mă vrea soţie.

42. (plîngerea fetei mijlocii)


42 El aude-un cântec dulce, plin de lacrimi şi de noduri,   340
Doină de simţire ruptă ca jelania-n prohoduri,
Împlând codrul de zăpadă, sufletu-i de-o jale  mare,
Pare-i că din piept de fată cântă o privighetoare:


Aşa-mi vine când şi când,
Să mă iau pe drum plângând,   345
Lumea ce-a fi să mă vadă
Nici să poată să nu-mi creadă;
În zădar mă mai jelesc;
Vara vine, codri cresc,
În zădar m-aş bucura,   350
Iarna iar i-a scutura,
Şi, de-mi vine, de nu-mi vine,
Tot arde inima-n mine.
Nici n-am cui să mă jelesc,
Să spun pe cine doresc.   355
Mult mă mir, Doamne, de mine
Cum nu m-ai luat la tine,
Mult mă mir ce-oi fi gândit,
Ce-am făcut de n-am murit!

165    42
Şi m-a dosit zmeul mijloc,
Hainul, căpcăunul,
Ce nu se teme chiar deloc,
Nici de Călin Nebunul.    660
166
Pe unde-mi sînteţi, Feţi Frumoşi,
Şi tu, Călin Nebune?
V-aţi dat viteji, grozavi, vînjoşi,
Făcuţi din vorbe bune.
167
Pe ce cărări vă risipiţi    665
Ca vîntul cu alintul,
Cînd eu aştept să mă răpiţi
Din codrul ca argintul?
168
Mai am şi două dragi surori,
Răpite ca şi mine,    670
De alţi doi zmei ne-ndurători
Şi nu le plîng de bine..”

43. ...făcea de mâncat ș-aceea. 


43 În văzduhul plin de-a nopţii moale luminoasă ploaie   360
El văzu o fată mândră, îmbrăcată-n lunge straie
De argint, ce sta ca umezi pe-a ei trup care tresare,
Ca o creangă mlădioasă sub a vântului suflare.
Naltă e, subţire este, ochii mari adânci ridică,
Părul ei de aur moale până la călcâie-i pică   365
Şi cu poalele ei albe şterge stelele-i senine,
Lacrimi lungi ce curg pe faţa-i ca şi fire diamantine.
„Nu uita cum că seninul cerului este în aştri,
Nu uita că-n lacrimi este taina ochilor albaştri. 
E frumos pe când din cerul plin de-o sântă bogăţie   370
Cade-o lacrimă frumoasă în adâncă vecinicie —
Dar de cad rănite toate, ceru-i negru şi pustiu,
Nu-i nălţime, nu-i albastru, e o noapte de sicriu.
Stea ce cade taie lumea ca o lacrimă de-argint,
Pe seninul cer albastru frumos lacrimile-l prind,   375
Şi din când în când vărsate frumos lacrime te prind
Dar de seci întreg izvorul, vai de ochiul tău cel blând.
Pin diamanţii tăi se scurge sânge fin de trandafiri
Şi zăpada viorie din obrajii tăi subţiri —
Curge noaptea lor albastră, a lor dulce vecinicie,   380
Ce uşor se poate stinge pin plânsorile pustie.
Cine e nerod să ardă în cărbune-o piatră rară
Şi eterna-i strălucire s-o strivească într-o pară?
Tu-ţi arzi ochii şi frumuseţea — infinitul lor se stinge
Şi nu ştii ce răpeşti lumii? Ah, nu plânge, ah, nu plânge!"   385

169   43
Călin ajunge la soroc
În dalba poieniţă,
La un palat şi lîngă foc   675
O vede pe domniţă.
170
Ea mesteca într-un ceaun,
Făcînd la zmeu mîncare,
Iar cînd îl vede pe Nebun
Dă chiot de mirare.   680
171
Cea mijlocie din surori –
Un pisc de frumuseţe
Cu doi bujori în obrăjori,
Înaltă, o mîndreţe;
172
Ea are buze dulci, roş crin,    685
Şi-un păr în cozi pe spate,
Doi ochi albaştri, cer senin,
Steluţe nestemate.

44. Da’ el, cum a văzut-o, i-a căzut strașnic de dragă.


44 Astfel el se socoteşte. I-a căzut atât de dragă,
Cât  ar fi îmflat în spate pentru ea lumea întreagă.

173   44
Şi cum o vede ăl ciomag,
Îi cade fata dragă,    690
Şi fetei i-a căzut cu drag,
Pentru o viaţă-ntreagă.
174
Dar ştiu o vorbă din străbuni,
Că dragostea „dă roade”:
Se fac nebunii mai nebuni,   695
Năroadele năroade.
175
Cu sfiiciune rîde ea,
Prinţesa mijlocie,
Se bucură şi ar cînta,
De-ar vrea la piept s-o ţie.    700
176
Iar el s-a fîstîcit niţel,
Văzînd pe biata zînă,
Pornită-n jurul lui zbîrnel
Şi-abia îl ia de-o mînă.

45. (o pereche minunată)


45 ?

177    45
Păşesc pe-aleile de-omăt    705
Şi nu îşi spun nimica,
Vorbesc din ochi spunîndu-şi tot:
Şi dragostea şi frica...
178
Se-aşază ei pe-un ram de-argint,
Plecat din ciot şi coajă,   710
Cu încîntare se cuprind,
Înfioraţi de vrajă.
179
Într-un sărut prelung, sublim,
Se contopesc adesea –
El, Făt-Frumos, Nebun Călin –    715
Şi draga lui, Prinţesa.
180
El îngenunche cuviincios,
Cerînd tăcut iertare,
De-a fost obraznic, păcătos,
Cu îndrăzneală mare...   720

46. — Bună vreme, fată de-mpărat!
— Mulțumesc d-tale, Călin Nebune! De numele d-tale am auzit, d-a vedea nu te-am văzut.
Da’ și Călin Nebunul era frumos, și fetei i-a căzut drag. Da’ fata-i zice:
— Fugi, că dac-a veni zmeul te ucide!
46 —  Bună vreme,  fată mândră  de-mpărat! — Mulţam, voinice,
Dar ce vânt te bate-ncoace şi ce rău te-aduce-aice?
Zise ea zâmbind — de multă vreme zâmbi-ntâia dată,   390
Căci şi ci îi cade drag el, deşi n-ar vre s-o arate  —
Ştie ea de ce îi place, ca să n-o prindă de veste,
Ce frumos îl află dânsa, cum îi stă, ce drag îi este?
Dar deodată spăimântată de un sunet,  ea îi spune:
—  Fugi! că dac-a veni zmeul, viaţa ta o va răpune!   395


181    46
Ea din visare s-a trezit
Şi o apucă plînsul,
Un plîns amarnic, cu sughit,
De bagă groaza-n dînsul.
182
Din ochii ei lucesc scîntei –   725
Cad lacrimile grele –
De parcă e izvor în cei
Doi ochi, albastre stele.
183
„- Zi bună, fată de-mpărat!”
„- Mulţam’, Călin Nebune!”   730
Abia treziţi din sărutat,
Au chiar ceva a-şi spune.
184
„- Dar fugi, Călin, atît măcar!...
Căci dacă vine zmăul,
Te va ucide, biet hoinar,   735
Şi te-o mînca mîncăul!”


47.  — Da cât mănâncă zmeul?
— Opt cuptoare de pâine, opt vaci fripte și opt antaluri de vin.
— Adă-ncoace, să văd, oi putea mânca?
Și mănâncă tot.

47 —  Vie numai!  zise dânsul...  s-om vedea atunci cum plouă —
Nu se dă Călin, săracul, nici cu una, nici cu  două.

185   47
„- Dar cît mănîncă zmăul tău?
Hai, spune-mi, fată dragă,
Căci văd pe pirostrii vălău
Şi-n el o vacă-ntreagă!...”   740
186
„- Mănîncă pîne, pe puţin,
Vreo opt cuptoare pline,
Vreo opt vaci fripte, iar la vin,
Chiar opt antaluri ţine.”
187
Zice Călin: „- Să văd şi eu   745
Dacă-s acum în stare
Să mănînc hrana unui zmău
Şi zi-mi de poftă mare!”
188
Se pune, bată-l, ăl Nebun,
Să bea pe nemîncate,    750
Apoi mănîncă totul. „- Bun!
Ei, ai văzut? Se poate!”
 ...
(vezi şi partea a 2-a ) 
 Savin BADEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu